119 Obwieszczenia | BIP - Urząd Miasta Rypin
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Obwieszczenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Dworcowej i Mławskiej 2022-06-02 07:40:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie stron o przekazaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zaplecza magazynowo-technologicznego firmy Rejs Sp. z o. o. poprzez dobudowę powierzchni magazynowej oraz posadowienie dodatkowej linii malowania proszkowego na terenie zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w obszarze działek 1224/25, 1224/24, 1219/14 (obręb 0001 Rypin Miasto)” do uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań.. - (artykuł stracił ważność) 2022-05-17 10:12:36
Obwieszczenie Starosty Rypińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - (artykuł stracił ważność) 2022-05-11 10:49:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie łącznie 6 szt. drzew z terenu nieruchomości będących w posiadaniu SMLW w Rypinie. - (artykuł stracił ważność) 2022-05-10 09:45:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin dotyczące umorzenia postępowania II.6730.13.2022 w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działek 1053/3 i 1053/4 przy ul. Spokojnej - (artykuł stracił ważność) 2022-04-26 15:59:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Rypinie ul. Wojska Polskiego 9 zezwolenia na usunięcie łącznie 6 szt. drzew - (artykuł stracił ważność) 2022-04-13 09:55:47
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 31.03.2022 roku decyzji nr 6/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr ewid. 1307/4 i 1307/11 oraz części działek nr ewid. 1302/4, 1343/3, 1305/2, 1306/1, 1306/2, 1344/11, 1307/3, 1307/12, 1315/1, 2226/13, 1350/5 i 1315/2 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Sadowej - (artykuł stracił ważność) 2022-03-31 10:48:06
Zawiadamie o wydaniu w dniu 25.03.2022 roku decyzji nr 5/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej (gminnej) wraz z przebudową jej skrzyżowania z drogą wojewódzką na terenie części działek nr ewid. 1343/3 i 894 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Sadowej - (artykuł stracił ważność) 2022-03-28 07:38:37
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zaplecza magazynowo-technologicznego firmy Rejs Sp. z o.o. poprzez dobudowę powierzchni magazynowej oraz posadowienie dodatkowej linii malowania proszkowego na terenie zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w obszarze działek 1224/25, 1224/24, 1219/14 (obręb 0001 Rypin Miasto)" - (artykuł stracił ważność) 2022-03-18 13:55:10
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa zaplecza magazynowo-technologicznego firmy Rejs Sp. z o. o. poprzez dobudowę powierzchni magazynowej oraz posadowienie dodatkowej linii malowania proszkowego na terenie zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w obszarze działek 1224/25, 1224/24, 1219/14 (obręb 0001 Rypin Miasto)” - (artykuł stracił ważność) 2022-03-18 13:45:24
Obwieszczenie Starosty Rypińskiego z dnia 04 marca 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego - (artykuł stracił ważność) 2022-03-09 14:58:49
Obwieszczenie o zgromadzoniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES” Sp. z o.o. w Rypinie dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr ewid. 1307/4 i 1307/11 oraz części działek nr ewid. 1302/4, 1343/3, 1305/2, 1306/1, 1306/2, 1344/11, 1307/3, 1307/12, 1315/1, 2226/13, 1350/5 i 1315/2 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Sadowej - (artykuł stracił ważność) 2022-03-04 12:58:09
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 4.03.2022 roku decyzji nr 4/2022 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie publicznego szaletu miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 59 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Jana Pawła II i ul. Ks. Cz. Chojeckiego - (artykuł stracił ważność) 2022-03-04 12:51:26
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - (artykuł stracił ważność) 2022-03-03 15:03:15
Obwieszcznie o zgromadzoniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku DINO Polska S.A. dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej (gminnej) wraz z przebudowa jej skrzyżowania z doga wojewódzką na terenie części działek nr ewid. 1343/3 i 8945 położonych w rejonie ul. Sadowej - (artykuł stracił ważność) 2022-03-02 08:47:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew z terenu SMLW. - (artykuł stracił ważność) 2022-02-23 13:30:49
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10.02.2022 roku decyzji nr 3/2022 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nowego zadaszenia trybuny przy boisku piłkarskim na terenie części działki nr ewid. 409/4 położonej przy ul. Sportowej - (artykuł stracił ważność) 2022-02-14 14:10:34
Obiwszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr ewid. 1307/4 i 1307/11 oraz części działek nr ewid. 1302/4, 1343/3, 1305/2, 1306/1, 1306/2, 1344/11, 1307/3, 1307/12, 1315/1, 2226/13, 1350/5 i 1315/2 położonych w rejonie ul. Sadowej - (artykuł stracił ważność) 2022-02-03 07:52:40
Obwieszczenie o wydaniu 28.01.2022 r. postanowienia o podjęciu postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie publicznego szaletu miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 59 przy ul. Jana Pawła II i ul. Ks.Cz. Chojeckiego - (artykuł stracił ważność) 2022-01-31 08:28:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej (gminnej) wraz przebudową jej skrzyżowania z drogą wojewódzką na terenie części działek nr ewid. 1343/3 i 894 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Sadowej na wniosek DINO Polska S.A. w Krotoszynie - (artykuł stracił ważność) 2022-01-27 08:05:24
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nowego zadaszenia trybuny przy boisku piłkarskim na terenie części działki nr ewid. 409/4 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Sportowej 2022-01-13 15:02:49
Zawiadamienie o wydaniu w dniu 11.01.2022 roku decyzji nr 2/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia na terenie części działek nr ewid. 409/2 i 1449/5 położonych w miejscowości Rypin przy ul. Orzeszkowej - (artykuł stracił ważność) 2022-01-12 08:24:45
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin w sprawie zawiadomienia o wydaniu w dniu 10.01.2022 roku decyzji nr 1/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku hotelowo-socjalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - (artykuł stracił ważność) 2022-01-10 15:07:53

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Żebrowski

Data wytworzenia:
02 sie 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
02 sie 2021, godz. 11:09

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
02 sie 2021, godz. 11:09