Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiającej zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu SMLW -działka nr ewid. 981/12, położonej w Rypinie przy ul. ks. Cz. Lissowskiego 43A 2024-07-18 15:05:16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działek nr ewid. 1312 i 1317 w Rypinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki 1316 w Rypinie przy ul. Polnej 2024-07-17 13:45:26
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 1331/10 w Rypinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy garażu blaszanego na terenie działki 1331/6 w Rypinie przy ul. Wiejskiej 2024-07-17 12:32:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wydaniu zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu SMLW 2024-07-17 11:28:33
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do stron postępowania II.6730.42.2024 o wydaniu zawiadomienia o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budowy 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na części działek 1276/50 i 1276/51 w Rypinie przy ul. Polnej 2024-07-17 08:35:48
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działek 1272/1 i 1270/1 w Rypinie o wydaniu zawiadomienia o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budowy 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie części działek 1276/50 i 1276/51 w Rypinie przy ul. Polnej 2024-07-17 08:26:50
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działek 1272/1 i 1270/1 w Rypinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce 1276/50 i części działki 1276/51 w Rypinie przy ul. Polnej 2024-07-16 13:35:51
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr 213/1 w Rypinie o wydaniu zawiadomienia o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy blaszanego budynku gospodarczo – garażowego na działce nr 213/1 w Rypinie przy ul. Piaski 2024-07-12 09:09:22
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wydaniu zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej w Rypinie przy ul. Piaski 33, oznaczonej nr ewid. 241/3 2024-07-11 13:05:38
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki 704/1 w Rypinie przy ul. Piłsudskiego o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku odwołania od decyzji Burmistrza Miasta Rypin o warunkach zabudowy dla budowy budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Piłsudskiego w Rypinie na działkach 728/5 i 728/14 2024-07-10 11:20:49
Obwieszcznie o wydaniu w dniu 08.07.2024 r. decyzji nr 6/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji do odsączania popłuczyn po płukaniu kanalizacji na terenie części działki nr ewidencyjny 2195/34 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Mleczarskiej 2024-07-08 08:13:10
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rypin o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ul. Koszarowej (dz. nr 2224/11, 2233 i 2224/2) 2024-06-27 07:23:21
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2024 r. o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2024 r., znak: WIR.V.7821.16.2022.KS 2024-06-20 15:28:55
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 704/1 w Rypinie przy ulicy Piłsudskiego o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Piłsudskiego w Rypinie, na działkach nr ewid. 728/5 i 728/14, na wniosek Investkom Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy - (artykuł stracił ważność) 2024-06-20 10:45:06
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej w Rypinie przy ul. Piaski 33, oznaczonej nr ewid. 241/3 - (artykuł stracił ważność) 2024-06-19 11:32:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr 213/1 w Rypinie przy ul. Piaski o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy blaszanego budynku gospodarczo - garażowego na terenie działki nr 213/1 w Rypinie przy ul. Piaski - (artykuł stracił ważność) 2024-06-18 15:58:21
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ul. Mleczarskiej 2024-06-18 08:52:58
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie stron o przekazaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych na działkach 1118/13 i 1118/14, obręb 0001 w mieście Rypin” do uzgodnienia i zaopiniowania środowiskowych uwarunkowań.. - (artykuł stracił ważność) 2024-06-14 11:07:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr 1331/10 w Rypinie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla budowy garażu blaszanego na terenie części działki nr 1331/6 w Rypinie przy ulicy Wiejskiej - (artykuł stracił ważność) 2024-06-14 07:48:03
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu SMLW - (artykuł stracił ważność) 2024-06-12 09:13:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu SMLW - (artykuł stracił ważność) 2024-06-12 07:54:31
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wydaniu zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu SMLW. - (artykuł stracił ważność) 2024-06-11 16:00:47
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działek nr 1272/1 i 1270/1 w Rypinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie części działek nr 1276/50 i 1276/51 w Rypinie przy ul. Polnej - (artykuł stracił ważność) 2024-06-11 10:45:08
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - podanie do publicznej wiadomości informacji o udziale społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych na działkach 1118/13 i 1118/14, obręb 0001 w mieście Rypin” - (artykuł stracił ważność) 2024-06-07 11:20:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych na działkach 1118/13 i 1118/14, obręb 0001 w mieście Rypin”. - (artykuł stracił ważność) 2024-06-07 11:17:19
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr 1240/3 w Rypinie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku magazynowego oraz biurowo-socjalnego (kontenery) na terenie działek nr 1239/4, 1230/2 i 1230/18 oraz części działki nr 1240/6 w Rypinie przy ulicy Dojazdowej na wniosek HADEPOL Sp. z o.o. - (artykuł stracił ważność) 2024-06-06 14:44:01
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki 1219/6 w Rypinie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla budowy wiaty magazynowej nr 1, budowy wiaty magazynowej nr 2 z suwnicą, budowy wiaty magazynowej nr 3, budowy zbiornika szczelnego odparowywalnego na wody deszczowe na terenie działki 1224/25 w Rypinie przy ulicy Warszawskiej na wniosek Rejs Sp. z o.o. - (artykuł stracił ważność) 2024-06-03 15:15:03
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 704/1 w Rypinie przy ul. Piłsudskiego o wydaniu zawiadomienia o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku Investkom Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, kanalizacją deszczową, dwoma podziemnymi zbiornikami przeciwpożarowymi, pylonem reklamowym, miejscami postojowymi, drogą wewnętrzną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Piłsudskiego w Rypinie na działkach o nr ewid. 728/5 i 728/14 - (artykuł stracił ważność) 2024-05-27 11:12:53
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie owszczęciu postępowania GR.ZUZ.4210.153.2024.AS 2024-05-27 07:51:18
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji GD.ZUZ.5.4210.471.2023.SK 2024-05-27 07:44:00
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2024-05-23 07:25:59
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Piaski 33 - (artykuł stracił ważność) 2024-05-22 13:38:15
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 1331/10 w Rypinie o wydaniu zawiadomienia o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy garażu blaszanego na terenie części działki nr ewid. 1331/6 w Rypinie przy ul. Wiejskiej - (artykuł stracił ważność) 2024-05-22 09:39:46
Obwieszczenie o licytacji ułamkowej części nieruchomości - udział 1/2 części ułamkowej zwykłej 2024-05-20 11:07:08
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu SMLW - (artykuł stracił ważność) 2024-05-16 12:52:04
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2024-05-15 11:34:33
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 1240/3 w Rypinie o wydaniu zawiadomienia o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku HADEPOL Sp. z o. o. dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku magazynowego oraz biurowo – socjalnego (kontenery) na działkach nr ewid. 1239/4, 1230/2 i 1230/18 oraz części działki nr ewid. 1240/6 w Rypinie przy ul. Dojazdowej - (artykuł stracił ważność) 2024-05-15 08:30:58
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 2024-05-13 16:02:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ul. Strażackiej - (artykuł stracił ważność) 2024-05-10 07:39:45
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do stron postępowania znak II.6730.8.2024 o wydaniu w dniu 7 maja 2024 roku decyzji nr 35/2024 o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ewid. 2241/5 w Rypinie przy ulicy Cichej - (artykuł stracił ważność) 2024-05-08 14:16:26
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu SMLW - (artykuł stracił ważność) 2024-05-07 15:53:20
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 06.05.2024 r. decyzji nr 5/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rypinie wraz z przebudową na potrzeby żłobka oraz rozbudowie o windę zewnętrzną i budowie placu zabaw na terenie części działki nr ewid. 975/13 położonej przy ul. Młyńskiej - (artykuł stracił ważność) 2024-05-07 13:44:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 1219/6 położonej w Rypinie przy ulicy Warszawskiej o wydaniu zawiadomienia o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku Rejs Sp. z o. o. dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wiaty magazynowej nr 1, budowie wiaty magazynowej nr 2 wraz z suwnicą, budowie wiaty magazynowej nr 3, budowie zbiornika szczelnego odparowywalnego na wody deszczowe na terenie działki nr ewid. 1224/25 położonej w Rypinie przy ul. Warszawskiej. - (artykuł stracił ważność) 2024-05-06 11:40:36
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku skierowane do właścicieli działki o nr ewid. 206/6 położonej w Rypinie o wydaniu decyzji z dnia 25.04.2024 r. utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21.02.2024 r. o warunkach zabudowy dla budowy budynku zamieszkania zbiorowego na terenie działki nr ewid. 223/1 oraz części działek nr ewid. 223/2 i 224/3 położonych w Rypinie przy ul. Piaski - (artykuł stracił ważność) 2024-04-30 13:07:24
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 113 położonej w Rypinie przy ul Kępa o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku odwołania od decyzji Burmistrza Miasta Rypin nr 26/2024 z dnia 10.04.2024 roku o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie części działki nr ewid. 104/10 położonej w miejscowości Rypin przy ulicy Kępa - (artykuł stracił ważność) 2024-04-30 12:15:16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin, skierowane do stron postępowania znak II.6730.3.2024, o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku odwołania od decyzji Burmistrza Miasta Rypin nr 26/2024, znak II.6730.3.2024, z dnia 10.04.2024 roku o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie części działki nr ewid. 104/10 położonej w miejscowości Rypin przy ulicy Kępa - (artykuł stracił ważność) 2024-04-30 12:10:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu SMLW - (artykuł stracił ważność) 2024-04-29 15:27:49
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr 1331/10 w Rypinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy garażu blaszanego na terenie części działki nr 1331/6 w Rypinie przy ul. Wiejskiej. - (artykuł stracił ważność) 2024-04-25 08:55:02
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu SMLW - (artykuł stracił ważność) 2024-04-24 13:42:08
Obwieszczenie o wydaniu 23.04.2024 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym miejsca parkingowe, billboard reklamowy i maszty flagowe na terenie działki nr ewid. 293/2 położonych w miejscowości Rypin przy ul. Kościuszki - (artykuł stracił ważność) 2024-04-23 13:47:44
Obwieszczenie o wydaniu 22.04.2024 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji nr 11/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. o warunkach zabudowy dla budowy budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym miejsc parkingowych, billboardu reklamowego i masztu flagowego na terenie działki nr 293/2 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Kościuszki - (artykuł stracił ważność) 2024-04-22 08:26:48
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku skierowane do właścicieli działki nr 206/6 w Rypinie o wydaniu decyzji z dnia 15.04.2024 r. utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30.01.2024 r. o warunkach zabudowy dla budowy budynku produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjno-socjalną wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 223/2 i 224/3 w Rypinie przy ul Piaski - (artykuł stracił ważność) 2024-04-18 14:36:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o wydaniu zawiadomienia znak II.6730.8.2024 o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 2241/5 w Rypinie przy ul. Cichej - (artykuł stracił ważność) 2024-04-12 09:03:22
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin dot. wydanej w dniu 10.04.2024 roku decyzji nr 26/2024, znak II.6730.3.2024, o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie części działki nr ewid. 104/10 w Rypinie przy ul. Kępa - (artykuł stracił ważność) 2024-04-10 13:19:50
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr 113 w Rypinie przy ulicy Kępa o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie części działki nr 104/10 w Rypinie przy ul. Kępa - (artykuł stracił ważność) 2024-04-10 13:09:41
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 9.04.2024 r. decyzji nr 4/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie – hala sportowa na terenie działki nr ewidencyjny 400/2 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Osiedle Sportowe - (artykuł stracił ważność) 2024-04-09 11:41:27
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr 1240/3 w Rypinie przy ul. Dojazdowej o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku magazynowego oraz biurowo-socjalnego (kontenery) na terenie działek nr 1239/4, 1230/2 i 1230/18 oraz części działki nr 1240/6 w Rypinie przy ul. Dojazdowej na wniosek HADEPOL Sp. z o.o. - (artykuł stracił ważność) 2024-04-04 12:06:34
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr 206/6 w Rypinie o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku drugiego odwołania od decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku zamieszkania zbiorowego na działce nr 223/1 oraz części działek nr 223/2 i 224/3 w Rypinie przy ulicy Piaski wydanej dla Klassika Consulting Sp. z o. o. - (artykuł stracił ważność) 2024-04-04 11:03:04
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr 1219/6 w Rypinie przy ulicy Warszawskiej o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy wiaty magazynowej nr 1, wiaty magazynowej nr 2 wraz z suwnicą, wiaty magazynowej nr 3 i zbiornika szczelnego odparowywalnego na wody deszczowe na terenie działki nr 1224/25 w Rypinie przy ul. Warszawskiej - (artykuł stracił ważność) 2024-03-28 13:28:48
Zawiadamienie spadkobierców Dariusza Celickiego - współwłaściciela działki nr ewid. 294 położonej w Rypinie przy ulicy Kościuszki o wniosku w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie ostatecznej decyzji nr 11/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. o warunkach zabudowy dla budowy budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym miejsca parkingowe, billboard reklamowy i maszty flagowe na terenie działki nr ewid. 293/2 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Kościuszki - (artykuł stracił ważność) 2024-03-26 15:34:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działek nr 1212/1 i 1212/2 w Rypinie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 1200/2 w Rypinie przy ulicy Cichej - (artykuł stracił ważność) 2024-03-21 08:25:58
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr 206/6 w Rypinie o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku odwołania od decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku zamieszkania zbiorowego na działce nr 223/1 oraz części działek nr 223/2 i 224/3 w Rypinie przy ulicy Piaski wydanej dla Klassika Consulting Sp. z o. o. - (artykuł stracił ważność) 2024-03-19 08:37:01
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2024-03-14 08:01:12
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o wydaniu zawiadomienia znak II.6730.3.2024 o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki nr ewid. 104/10 w Rypin przy ul. Kępa - (artykuł stracił ważność) 2024-03-11 12:23:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr 113 w Rypinie przy ul. Kępa o wydaniu zawiadomienia o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki nr 104/10 w Rypinie przy ul. Kępa - (artykuł stracił ważność) 2024-03-11 12:07:00
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu SMLW - (artykuł stracił ważność) 2024-03-07 09:24:14
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego 2024-03-06 15:18:39
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki 704/1 w Rypinie przy ulicy Piłsudskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, kanalizacją deszczową, dwoma podziemnymi zbiornikami przeciwpożarowymi, pylonem reklamowym, miejscami postojowymi, drogą wewnętrzną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Piłsudskiego w Rypinie na działkach 728/5 i 728/14 na wniosek Investkom sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy - (artykuł stracił ważność) 2024-02-28 15:45:22
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki 206/6 w Rypinie o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku odwołań od decyzji nr 9/2024 z 30.01.2024 roku o warunkach zabudowy dla budowy budynku produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjno-socjalną wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in. instalacją podziemnego zbiornika na gaz do 8 m3, kanalizacją sanitarną, przyłączem wodociągowym i energetycznym na części działek 223/2 i 224/3 w Rypinie przy ul. Piaski wydanej na wniosek Klassika Consulting Sp. z o. o. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-28 11:20:56
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działek 1212/1 i 1212/2 w Rypinie o wydaniu zawiadomienia o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 1200/2 w Rypinie przy ul. Cichej - (artykuł stracił ważność) 2024-02-28 09:18:23
Protokół z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU MIASTA RYPIN W REJONIE UL. STRAŻACKIEJ - 15.02.2024 r. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-27 13:14:16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 206/6 w Rypinie o wydaniu w dniu 21 lutego 2024 roku decyzji nr 16/2024 o warunkach zabudowy dla budowy budynku zamieszkania zbiorowego na terenie działki nr ewid. 223/1 oraz części działek nr ewid. 223/2 i 224/3 w Rypinie przy ul. Piaski na wniosek Klassika Consulting Sp. z o.o. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-21 15:02:27
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego 2024-02-16 07:35:54
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego 2024-02-16 07:33:17
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2024-02-13 09:17:17
Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo- usługowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącą, w tym miejsca parkingowe, zadaszenie nad strefą dostaw oraz latarnie oświetleniowe na terenie działki nr ewid. 293/2 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Kościuszki - (artykuł stracił ważność) 2024-02-12 15:30:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 206/6 w Rypinie o wydaniu w dniu 8 lutego 2024 roku decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjno-magazynowy z częścią administracyjno-socjalną na terenie działek nr ewid. 220/1 i 220/2 w Rypinie przy ulicy Mleczarskiej na wniosek Klassika Consulting Sp. z o.o. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-09 09:46:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 113 w Rypinie przy ulicy Kępa zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki nr ewid. 104/10 w Rypinie przy ul. Kępa - (artykuł stracił ważność) 2024-02-08 08:39:46
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 257 w Rypinie przy ul. Piaski zawiadamiające o wydaniu w dniu 1 lutego 2024 roku decyzji o warunkach zabudowy dla budowy garażu blaszanego na działce nr ewid. 256/5 w Rypinie przy ulicy Piaski - (artykuł stracił ważność) 2024-02-01 09:33:43
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działek nr ewid. 1212/1 i 1212/2 w Rypinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 1200/2 w Rypinie przy ul. Cichej - (artykuł stracił ważność) 2024-01-30 16:07:26
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 206/6 w Rypinie o wydaniu w dniu 30 stycznia 2024 roku decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjno-socjalną wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in. instalacją podziemnego zbiornika na gaz do 8 m3, kanalizacją sanitarną, przyłączem wodociągowym i energetycznym na terenie części działek nr ewid. 223/2 i 224/3 w Rypinie przy ulicy Piaski na wniosek Klassika Consulting Sp. z o.o. - (artykuł stracił ważność) 2024-01-30 15:54:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 1283/13 w Rypinie o wydaniu w dniu 29 stycznia 2024 roku decyzji nr 8/2024 o warunkach zabudowy dla nadbudowy istniejącego budynku produkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek handlowo – usługowy na terenie działek nr ewid. 1434/4 i 1283/10 w Rypinie przy ulicy Mławskiej - (artykuł stracił ważność) 2024-01-29 15:38:51
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 206/6 w Rypinie o wydaniu zawiadomienia o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku Klassika Consulting Sp. z o. o. dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku zamieszkania zbiorowego na działce nr ewid. 223/1 oraz części działek nr ewid. 223/2 i 224/3 w Rypinie przy ul. Piaski - (artykuł stracił ważność) 2024-01-24 14:53:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 206/6 w Rypinie zawiadamiające o ponownym wydaniu zawiadomienia o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku Klassika Consulting Sp. z o. o. dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego na produkcyjno-magazynowy z częścią administracyjno-socjalną na działkach nr ewid. 220/1 i 220/2 w Rypinie przy ul. Mleczarskiej - (artykuł stracił ważność) 2024-01-17 15:23:59
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr 206/6 w Rypinie zawiadamiające o wydaniu postanowienia o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wniosku Klassika Consulting Sp. z o. o. dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego na produkcyjno-magazynowy z częścią administracyjno-socjalną na działkach nr ewid. 220/1 i 220/2 w Rypinie przy ul. Mleczarskiej - (artykuł stracił ważność) 2024-01-17 15:16:34
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024r. 2024-01-12 10:01:22
Ogloszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ul. Strażackiej - (artykuł stracił ważność) 2024-01-11 07:24:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 289/1 w Rypinie zawiadamiające o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla budowy garażu z częścią gospodarczą na terenie działki nr ewid. 288/2 w Rypin przy ulicy Toruńskiej - (artykuł stracił ważność) 2024-01-09 15:44:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 1368 w Rypinie przy ul. Nowy Rynek zawiadamiające o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla budowy garażu blaszanego dwustanowiskowego na terenie działek nr ewid. 912/1 i 916 w Rypinie przy ul. Nowy Rynek - (artykuł stracił ważność) 2024-01-08 15:38:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 206/6 w Rypinie o wydaniu zawiadomienia o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjno-socjalną wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in. instalacją podziemnego zbiornika na gaz do 8 m3, kanalizacją sanitarną, przyłączem wodociągowym i energetycznym na terenie części działek nr ewid. 223/2 i 224/3 w Rypinie przy ul. Piaski na wniosek Klassika Consulting Sp. z o. o. - (artykuł stracił ważność) 2024-01-05 08:00:32
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działek nr ewid. 206/1 i 206/6 w Rypinie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą konstrukcji dachu na terenie działki nr ewid. 206/2 w Rypinie przy ulicy Piaski - (artykuł stracił ważność) 2024-01-04 13:07:18
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 257 w Rypinie przy ul. Piaski o wydaniu zawiadomienia o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budowy garażu blaszanego na terenie działki nr ewid. 256/5 w Rypinie przy ul. Piaski - (artykuł stracił ważność) 2024-01-04 12:36:40
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 1283/13 w Rypinie o wydaniu zawiadomienia o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla nadbudowy istniejącego budynku produkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek handlowo-usługowy na terenie działek nr ewid. 1434/4 i 1283/10 w Rypinie przy ul. Mławskiej - (artykuł stracił ważność) 2024-01-04 12:24:43
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 206/6 w Rypinie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie wniosku Klassika Consulting Sp. z o. o., reprezentowanej przez pełnomocnika, dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjno-magazynowy z częścią administracyjno-socjalną na działkach nr ewid. 220/1 i 220/2 w Rypinie przy ul. Mleczarskiej - (artykuł stracił ważność) 2023-12-15 14:24:27
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 206/6 w Rypinie o wydaniu zawiadomienia o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku Klassika Consulting Sp. z o. o. dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku zamieszkania zbiorowego na terenie działki nr ewid. 223/1 oraz części działek nr ewid. 223/2 i 224/3 w miejscowości Rypin przy ul. Piaski - (artykuł stracił ważność) 2023-12-13 13:54:06
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 289/1 w Rypinie o wydaniu zawiadomienia o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy garażu z częścią gospodarczą na działce nr ewid. 288/2 w Rypinie przy ul. Toruńskiej - (artykuł stracił ważność) 2023-12-05 14:44:01
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 1368 w Rypinie przy ulicy Nowy Rynek o wydaniu zawiadomienia o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku o wydanie warunków zabudowy dla budowy garażu blaszanego dwustanowiskowego na terenie działek nr ewid. 912/1 i 916 w Rypinie przy ul. Nowy Rynek - (artykuł stracił ważność) 2023-12-05 13:35:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działek nr ewid. 206/1 i 206/6 w Rypinie o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą konstrukcji dachu na terenie działki nr ewid. 206/2 w Rypinie przy ul. Piaski - (artykuł stracił ważność) 2023-11-29 15:19:52
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej na terenie części działek nr ewid. 473/2, 562, 892/1, 803/1, 804/1 i 804/2 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ulic Warszawskiej i Nowy Rynek - (artykuł stracił ważność) 2023-11-29 10:01:01
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o wydanej 22 listopada 2023 roku decyzji nr 62/2023, znak II.6730.56.2023, o warunkach zabudowy dla budowy budynku rekreacji indywidualnej na działce nr ewid. 1193/4 położonej w Rypinie przy ulicy Cichej - (artykuł stracił ważność) 2023-11-22 11:58:04
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 257 w Rypinie przy ul. Piaski o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy garażu blaszanego na terenie działki nr ewid. 256/5 w Rypinie przy ul. Piaski - (artykuł stracił ważność) 2023-11-21 08:57:00
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 20.11.2023 r. decyzji nr 17/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV z czterema szafkami pomiarowymi na terenie części działek nr ewid. 1260/4, 1260/6, 1260/7, 1260/8, 1260/9, 1260/10, 1260/11, 1260/12 i 2234/1 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ulicy Cichej - (artykuł stracił ważność) 2023-11-21 08:37:32
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 16.11.2023 r. decyzji nr 16/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 2223/1, 1077/16, 1077/7 i 1077/12 oraz na terenie części działek nr ewid. 562, 999/5, 2223/3, 1056 i 1363/17 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Warszawskiej - (artykuł stracił ważność) 2023-11-16 11:14:15
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 1368 w Rypinie przy ul. Nowy Rynek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy garażu blaszanego dwustanowiskowego na terenie działek nr ewid. 912/1 i 916 w Rypinie przy ul. Nowy Rynek - (artykuł stracił ważność) 2023-11-15 11:10:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 206/6 położonej w Rypinie dotyczące wydania zawiadomienia o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjno-magazynowy z częścią administracyjno-socjalną na terenie działek nr ewid. 220/1 i 220/2 położonych w Rypinie przy ul. Mleczarskiej - (artykuł stracił ważność) 2023-11-09 08:44:54
OBWIESZCZNIE BUMISTRZA MIASTA RYPIN o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ul. Mleczarskiej - (artykuł stracił ważność) 2023-11-09 08:00:32
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego na terenie działki nr ewid. 1199/4 oraz części działek nr ewid. 1199/2, 1199/1, 1201/1 i 1200/1 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ulicy Cichej - (artykuł stracił ważność) 2023-11-08 11:54:04
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - (artykuł stracił ważność) 2023-11-03 13:29:37
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 289/1 położonej w Rypinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu z częścią gospodarczą na terenie działki nr ewid. 288/2 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Toruńskiej - (artykuł stracił ważność) 2023-11-02 11:44:38
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ul. Warszawskiej (dz. nr 1224/25, 1219/7, 1219/14 i 1224/24) - (artykuł stracił ważność) 2023-11-02 10:24:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ul. Strażackiej - (artykuł stracił ważność) 2023-11-02 07:51:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o wydaniu w dniu 26 października 2023 roku zawiadomienia o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej na terenie działki nr ewidencyjny 1193/4 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Cichej - (artykuł stracił ważność) 2023-10-26 08:09:31
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ul. Koszarowej (dz. nr 2224/11, 2233 i 2224/2) - (artykuł stracił ważność) 2023-10-26 08:02:15
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działek nr ewid. 206/1 i 206/6 położonych w Rypinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą konstrukcji dachu na terenie działki nr ewid. 206/2 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Piaski - (artykuł stracił ważność) 2023-10-24 14:10:06
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie stron o wydaniu zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości oznaczonej nr ewid. 844/8, położonej w Rypinie przy ul. Dworcowej. 2023-10-23 15:40:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 2223/1, 1077/16, 1077/7 i 1077/12 oraz na terenie części działek nr ewid. 562, 999/5, 2223/3, 1056 i 1363/17 położonych w miejscowości Rypin przy ulicy Warszawskiej - (artykuł stracił ważność) 2023-10-17 14:03:29
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - informacja o wydłużeniu terminu składania wniosków przez rolników w aplikacji suszowej - (artykuł stracił ważność) 2023-10-10 09:22:05
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie stron o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity (Picea abies), rosnącego na nieruchomości oznaczonej nr geod. 1188/9, położonej w Rypinie przy ul. Marii Konopnickiej 2. - (artykuł stracił ważność) 2023-10-05 12:07:10
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 1283/13 położonej w Rypinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku produkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek handlowo-usługowy na terenie działek nr ewid. 1434/4 i 1283/10 położonych w miejscowości Rypin przy ul. Mławskiej - (artykuł stracił ważność) 2023-10-04 10:37:04
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 206/6 położonej w Rypinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjno-socjalną wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in. instalacją podziemnego zbiornika na gaz do 8 m3, kanalizacją sanitarną, przyłączem wodociągowym i energetycznym na terenie części działek nr ewid. 223/2 i 224/3 położonych w miejscowości Rypin przy ul. Piaski - (artykuł stracił ważność) 2023-09-28 15:41:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 206/6 położonej w Rypinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjno-magazynowy z częścią administracyjno-socjalną na terenie działek nr ewid. 220/1 i 220/2 położonych w miejscowości Rypin przy ul. Mleczarskiej - (artykuł stracił ważność) 2023-09-28 15:28:07
Obwieszczenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Rypin w rejonie pomiędzy ul. Dłutka, ul. 3 Maja, ul. Mławską i ul. Malanowskiego - (artykuł stracił ważność) 2023-09-27 09:59:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin dla właścicieli działki nr ewid. 206/6 położonej w Rypinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku zamieszkania zbiorowego na terenie działki nr ewid. 223/1 oraz części działek nr ewid. 223/2 i 224/3 położonych w miejscowości Rypin przy ul. Piaski - (artykuł stracił ważność) 2023-09-26 14:16:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin o toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława - (artykuł stracił ważność) 2023-09-21 15:14:13
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o zgromadzeniu materiałów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości oznaczonej nr ewid. 844/8, położonej przy ul. Dworcowej. - (artykuł stracił ważność) 2023-09-20 10:46:29
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Marii Konopnickiej 2 - (artykuł stracił ważność) 2023-09-13 09:00:01
Obiweszczenie o wydaniu w dniu 24.07.2023 r. decyzji nr 12/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia (0,4 kV) na terenie działek nr ewid. 512/20, 522/1 i 512/14 oraz części działek nr ewid. 512/16, 512/26, 513/5, 513/6, 515/2, 535/1, 535/2, 539/13, 512/58, 513/14 i 512/24 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Łącznej - (artykuł stracił ważność) 2023-08-25 08:30:14
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 21.08.2023 r. decyzji nr 15/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV oświetlenia terenu na terenie części działek nr ewid. 832/18 i 693/44 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ulic Cholewińskiego i Koszarowej - (artykuł stracił ważność) 2023-08-21 08:28:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Marii Konopnickiej 2 - (artykuł stracił ważność) 2023-08-10 15:08:19
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - podanie do publicznej wiadomości informacji o udziale społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych i chemicznych – galwanizerni, zlokalizowanej w Rypinie przy ul. Mleczarskiej 18A” - (artykuł stracił ważność) 2023-08-10 13:23:06
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10.08.2023 r. decyzji nr 14/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wiaty magazynowej nad istniejącym otwartym magazynem osadu na terenie części działki nr ewid. 2195/34 położonej w miejscowości Rypin w rejonie ul. Mleczarskiej - (artykuł stracił ważność) 2023-08-10 11:36:57
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych i chemicznych – galwanizerni, zlokalizowanej w Rypinie przy ul. Mleczarskiej 18A” - (artykuł stracił ważność) 2023-08-09 14:49:19
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 9.08.2023 r. decyzji nr 13/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii oświetleniowej nn parkingu publicznego przy ul. Nowej na terenie części działek nr ewid. 723/2, 678/2 i 832/140 - (artykuł stracił ważność) 2023-08-09 08:58:58
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 844/8 położonej przy ul. Dworcowej - (artykuł stracił ważność) 2023-08-02 11:05:19
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin w sprawie przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie miasta Rypin w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – suszy. - (artykuł stracił ważność) 2023-08-01 13:16:10
Protokół dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU MIASTA RYPIN W REJONIE UL. STRAŻACKIEJ - (artykuł stracił ważność) 2023-08-01 09:18:06
Protokół dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU MIASTA RYPIN W REJONIE POMIĘDZY UL. DŁUTKA, UL. 3 MAJA, UL. MŁAWSKĄ I UL. MALANOWSKIEGO - (artykuł stracił ważność) 2023-08-01 08:12:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV oświetlenia terenu na terenie części działek nr ewid. 832/18 i 693/44 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ulic Cholewińskiego i Koszarowej - (artykuł stracił ważność) 2023-07-26 13:44:45
Obieszczenie Starosty Rypińskiego z dnia 14 lipca 2023 roku w sprawie decyzji Starosty Rypińskiego nr 6/2023/ZRID o zezwoleniu na realizację następującej inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 120622C ul. Elizy Orzeszkowej wraz z przebudową mostu w miejscowości Rypin” 2023-07-17 15:24:10
Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii oświetleniowej nn parkingu publicznego przy ul. Nowej na terenie części działek nr ewid. 723/2, 672/2 i 832/140 położonych w miejscowości Rypin przy ul. Nowej - (artykuł stracił ważność) 2023-07-17 07:42:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej 2xØ273/400 - (artykuł stracił ważność) 2023-07-12 12:16:08
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej 2xØ273/400 - (artykuł stracił ważność) 2023-07-12 12:13:38
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ul. Strażackiej - (artykuł stracił ważność) 2023-07-06 07:27:40
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wiaty magazynowej nad istniejącym otwartym magazynem osadu na terenie części działki nr ewid. 2195/34 położonej w miejscowości Rypin w rejonie ul. Mleczarskiej - (artykuł stracił ważność) 2023-07-05 13:39:34
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o wydanej w dniu 29 czerwca 2023 roku decyzji nr 38/2023, znak II.6730.28.2023, o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ewid. 1193/4 położonej w miejscowości Rypin przy ulicy Cichej - (artykuł stracił ważność) 2023-06-29 11:17:25
Obwieszczenie Starosty Rypińskiego dotyczące wszczęcia postepowania w sprawie wydana zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn „Rozbudowa drogi gminnej nr 120622C ul. Elizy Orzeszkowej wraz z przebudową mostu w miejscowości Rypin” 2023-06-27 15:19:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Rypin w rejonie pomiędzy ul. Dłutka, ul. 3 Maja, ul. Mławską i ul. Malanowskiego - (artykuł stracił ważność) 2023-06-22 07:46:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej 2x273/400, zlokalizowanego w Rypinie na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 2224/11 - (artykuł stracił ważność) 2023-06-20 15:41:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia (0,4 kV) na terenie działek nr ewid. 512/20, 522/1 i 512/14 oraz części działek nr ewid. 512/16, 512/26, 513/5, 513/6, 515/2, 535/1, 535/2, 539/13, 512/58, 513/14 i 512/24 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Łącznej - (artykuł stracił ważność) 2023-06-19 14:50:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin w sprawie decyzji administracyjnej (znak: RRW.6220.20.2022) 2023-06-19 14:38:58
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o wydaniu w dniu 7 czerwca 2023 roku zawiadomienia znak II.6730.28.2023 o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ewid. 1193/4 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Cichej - (artykuł stracił ważność) 2023-06-07 07:55:31
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o wydanej w dniu 05.06.2023 roku decyzji nr 32/2023 o warunkach zabudowy dla budowy budynku przemysłowego z linią malowania proszkowego na terenie zakładu produkcyjnego firmy Rejs położonego w Rypinie przy ul. Warszawskiej - (artykuł stracił ważność) 2023-06-05 13:24:25
Obwieszcznie o wydaniu w dniu 1.06.2023 r. decyzji nr 11/2023 o zmianie decyzji Burmistrza Miasta Rypin nr 1/2023 z dnia 16.01.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku garażowo-gospodarczego i wiaty (na sprzęt sportowy, urządzenia i środki transportu MOSIR), przebudowie i budowie ciągów pieszo-jezdnych i placu manewrowego, prze-budowie drogi wewnętrznej, przebudowie placu przebudowie ciągów pieszych, budowie dziewięciu wiat rekreacyjnych i małej architektury, przebudowie trybuny boiska głównego oraz budowie infrastruktury towarzyszącej na terenie części działki nr ewid. 409/4 położonej w miejscowości Rypin w rejonie ul. Sportowej - (artykuł stracił ważność) 2023-06-01 12:00:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych na działkach 1118/13 i 1118/14, obręb 0001 w mieście Rypin”. - (artykuł stracił ważność) 2023-05-16 08:35:18
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych na działkach 1118/13 i 1118/14, obręb 0001 w mieście Rypin” - (artykuł stracił ważność) 2023-05-16 08:30:59
Obwieszczenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ul. Warszawskiej - (artykuł stracił ważność) 2023-05-15 12:53:58
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 15.05.2023 r. decyzji nr 10/2023 o zmianie decyzji Burmistrza Miasta Rypin nr 12/2022 z dnia 08.12.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Rypinie na terenie działki nr ewid. 291 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Toruńskiej - (artykuł stracił ważność) 2023-05-15 12:20:05
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o wydanej decyzji nr 27/2023, znak II.6730.20.2023, o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ewid. 646/34 położonej w Rypinie przy ulicy Żytniej - (artykuł stracił ważność) 2023-05-15 08:07:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o wydaniu zawiadomienia znak II.6730.5.2023 o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku przemysłowego z linią malowania proszkowego na terenie zakładu produkcyjnego firmy Rejs na terenie działek nr ewidencyjne 1224/25, 1224/24 i 1219/14 położonych w Rypinie przy ul. Warszawskiej - (artykuł stracił ważność) 2023-05-12 08:02:57
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Rypin nr 1/2023 z dnia 16.01.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - (artykuł stracił ważność) 2023-05-10 14:04:46
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wniosek firmy „Damix” Sp. z o.o., z siedzibą w Rypinie przy ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. nr 3 - (artykuł stracił ważność) 2023-05-10 08:38:37
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów melioracyjnych polegającą na budowie przepustów pod projektowaną ścieżką pieszo-rowerową - (artykuł stracił ważność) 2023-04-24 15:24:16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ewid. 646/34 położonej w Rypinie przy ul. Żytniej - (artykuł stracił ważność) 2023-04-21 11:20:46
Obiewszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Rypin nr 12/2022 z dnia 08.12.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Rypinie na terenie działki nr ewid. 291 - (artykuł stracił ważność) 2023-04-21 09:22:38
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2023 r. 2023-04-19 14:17:32
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej 2x273/400, zlokalizowanego w Rypinie na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 2224/11. - (artykuł stracił ważność) 2023-04-18 15:38:32
Obwieszczenie o wydanej w dniu 12 kwietnia 2023 roku decyzji nr 18/2023, znak II.6730.4.2023, o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr ewid. 1086/21 położonej w Rypinie przy ulicy Lisiny - (artykuł stracił ważność) 2023-04-12 12:14:35
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Rypin w rejonie pomiędzy ul. Dłutka, ul. 3 Maja, ul. Mławską i ul. Malanowskiego - (artykuł stracił ważność) 2023-03-30 07:39:33
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - (artykuł stracił ważność) 2023-03-29 09:38:39
Wójt Gminy Rypin podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pani Anny Łoś „Anemon" wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa linii kablowej SN 15kV" - (artykuł stracił ważność) 2023-03-27 12:56:42
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 21.03.2023 r. decyzji nr 9/2023 o zmianie decyzji Burmistrza Miasta Rypin nr 8/2022 z dnia 31.08.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia terenu na terenie części działki nr ewid. 409/4 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Sportowej - (artykuł stracił ważność) 2023-03-21 09:27:03
Obwieszczenie o wydaniu 10 marca 2023 roku zawiadomienia znak II.6730.4.2023 o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy przy ul. Lisiny - (artykuł stracił ważność) 2023-03-10 14:23:38
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 09.03.2023 r. decyzji nr 8/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej niskiego napięcia (0,4 kV) z szafkami pomiarowymi na terenie części działek nr ewid. 1263, 2234/1, 2234/2, 2234/3, 2234/4, 2234/5 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Cichej - (artykuł stracił ważność) 2023-03-09 08:19:02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 7/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej i deszczowej w Rypinie w rejonie Starego Miasta z budową kanału przesyłowego do oczyszczalni ścieków w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych na terenie: kanalizacja sanitarna - części działek nr ewid. 2194/1, 2195/13, 2/15, 3/2, 2227/6, 10/4, 11/43, 11/44, 11/59, 11/60, 16/34, 16/22, 20, 21, 22, 24/5, 28/2, 218, 5, 32/4 i 32/3, kanalizacja deszczowa - działek nr ewid. 40/6, 46 i 35/2 i części działek nr ewid. 562, 45/2, 44/8, 42/3, 41, 56/1, 40/7, 39/2, 39/1, 35/1, 35/3, 33/2, 32/3, 32/5, 31, 30, 1423, 80 i 32/4 położonych w miejscowości Rypin - (artykuł stracił ważność) 2023-03-06 15:00:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin o zgromadzeniu matriału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego RRW.6733.CP.18.2022 - (artykuł stracił ważność) 2023-03-02 15:07:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Rypin nr 8/2022 z dnia 31.08.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia terenu na terenie części działki nr ewid. 409/4 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Sportowej - (artykuł stracił ważność) 2023-03-01 14:13:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 1354 w obrębie Rypin, gmina Rypin” - (artykuł stracił ważność) 2023-02-27 12:38:00
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 1354 w obrębie Rypin, gmina Rypin” - (artykuł stracił ważność) 2023-02-27 12:32:52
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 22.02.2023 r. decyzji nr 6/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie części działek nr ewid. 207/1 i 1411 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Mleczarskiej i ul. Sikorskiego - (artykuł stracił ważność) 2023-02-23 07:39:43
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14.02.2023 r. decyzji nr 5/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej niskiego napięcia (0,4 kV) wraz z szafkami kablowymi na terenie działek nr ewid. 948/3, 948/4, 947/3, 951/2, 949/3 i 949/2 oraz części działek nr ewid. 893/2, 942/58 i 942/36 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Mławskiej i ul. Sommera 2023-02-16 07:36:04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie linii kablowej niskiego napięcia (0,4 kV) z szafkami pomiarowymi na terenie części działek nr ewid. 1263, 2234/1, 2234/2, 2234/3, 2234/4, 2234/5 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Cichej - (artykuł stracił ważność) 2023-02-15 12:03:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych na działkach 1118/13 i 1118/14, obręb 0001 w mieście Rypin” - (artykuł stracił ważność) 2023-02-14 10:25:48
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego na terenie działek nr ewid. 1199/1, 1199/4, 1200/1 i części działek nr ewid. 1199/2, 1201/1 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Cichej - (artykuł stracił ważność) 2023-02-07 08:40:10
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 5/2023 o warunkach zabudowy dla budowy 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr ewid. 2241 położonej w Rypinie przy ul. Cichej - (artykuł stracił ważność) 2023-02-02 12:30:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2023-02-01 11:10:16
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 20.01.2023 r. decyzji nr 3/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej niskiego napięcia (0,4kV) oraz oświetlenia ulicznego niskiego napięcia (0,4kV) na terenie działki nr ewid. 804/1 i części działki nr ewid. 804/2 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Nowy Rynek - (artykuł stracił ważność) 2023-01-23 08:35:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie części działek nr ewid. 207/1 i 1411 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Mleczarskiej i ul. Sikorskiego - (artykuł stracił ważność) 2023-01-20 12:17:28
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19.01.2023 r. decyzji nr 2/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kablowej niskiego napięcia (0,4 kV), przebudowie napowietrznej sieci niskiego napięcia (0,4kV) i demontażu napowietrznej sieci niskiego napięcia (0,4 kV) na terenie działki nr ewid. 804/1 i części działki nr ewid. 804/2 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Nowy Rynek - (artykuł stracił ważność) 2023-01-19 11:39:50
Obwieszcznie o wydaniu w dniu 16.01.2023 r. decyzji nr 1/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku garażowo-gospodarczego i wiaty (na sprzęt sportowy, urządzenia i środki transportu MOSIR), przebudowie i budowie ciągów pieszo-jezdnych i placu manewrowego, przebudowie drogi wewnętrznej, przebudowie placu wielofunkcyjnego, przebudowie ciągów pieszych, budowie dziewięciu wiat rekreacyjnych i małej architektury, przebudowie trybuny boiska głównego oraz budowie infrastruktury towarzyszącej, w tym oświetlenia terenu na terenie części działki nr ewid. 409/4 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Sportowej - (artykuł stracił ważność) 2023-01-18 13:28:22
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie kablowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego na terenie działek nr ewid. 1199/1, 1199/4, 1200/1 i części działek nr ewid. 1199/2, 1201/1 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Cichej - (artykuł stracił ważność) 2023-01-13 08:20:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zaplecza magazynowo-technologicznego firmy Rejs Sp. z o. o. poprzez dobudowę powierzchni magazynowej oraz posadowienie dodatkowej linii malowania proszkowego na terenie zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w obszarze działek 1224/25, 1224/24, 1219/14 (obręb 0001 Rypin Miasto)” - (artykuł stracił ważność) 2023-01-11 15:09:50
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zaplecza magazynowo-technologicznego firmy Rejs Sp. z o. o. poprzez dobudowę powierzchni magazynowej oraz posadowienie dodatkowej linii malowania proszkowego na terenie zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w obszarze działek 1224/25, 1224/24, 1219/14 (obręb 0001 Rypin Miasto)” - (artykuł stracił ważność) 2023-01-11 15:04:16
Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie linii kablowej niskiego napięcia (0,4 kV) wraz z szafkami kablowymi na terenie działek nr ewid. 948/3, 948/4, 947/3, 951/2, 949/3 i 949/2 oraz części działek nr ewid. 893/2, 942/58 i 942/36 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Mławskiej i ul. Sommera - (artykuł stracił ważność) 2023-01-10 15:24:47
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej i deszczowej w Rypinie w rejonie Starego Miasta z budową kanału przesyłowego do oczyszczalni ścieków w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych - (artykuł stracił ważność) 2023-01-10 10:18:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Dworcowej i Mławskiej - (artykuł stracił ważność) 2023-01-02 08:52:47
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 1354 w obrębie Rypin, gmina Rypin" - (artykuł stracił ważność) 2022-12-29 12:45:58
Zawiadamienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku garażowo-gospodarczego i wiaty (na sprzęt sportowy, urządzenia i środki transportu MOSIR), przebudowie i budowie ciągów pieszo-jezdnych i placu manewrowego, przebudowie drogi wewnętrznej, przebudowie placu wielofunkcyjnego, przebudowie ciągów pieszych, budowie dziewięciu wiat rekreacyjnych i małej architektury, przebudowie trybuny boiska głównego oraz budowie infrastruktury towarzyszącej, w tym oświetlenia terenu na terenie części działki nr ewid. 409/4 położonej w miejscowości Rypin w rejonie ul. Sportowej - (artykuł stracił ważność) 2022-12-27 07:46:37
Obwieszczenie Starosty Rypińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2022-12-22 13:29:54
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 21.12.2022 roku decyzji nr 13/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „BT 42206 RYPIN ZACHÓD” na terenie działki nr ewid. 242/1 obręb 001 RYPIN, jedn. ewid. 041201_01 RYPIN Miasto - (artykuł stracił ważność) 2022-12-21 08:25:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej niskiego napięcia (0,4 kV), oraz oświetlenia ulicznego niskiego napięcia (0,4kV) na terenie działki nr ewid. 804/1 i części działki nr ewid. 804/2 położonych w rejonie ul. Nowy Rynek - (artykuł stracił ważność) 2022-12-19 09:12:04
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów miasta Rypin w rejonie ulicy Bielawki - (artykuł stracił ważność) 2022-12-16 09:34:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ul. Warszawskiej - (artykuł stracił ważność) 2022-12-15 07:17:15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie sieci kablowej niskiego napięcia (0,4 kV), przebudowie napowietrznej sieci niskiego napięcia (0,4kV) i demontażu napowietrznej sieci niskiego napięcia (0,4 kV) na terenie działki nr ewid. 804/1 i części działki nr ewid. 804/2 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Nowy Rynek - (artykuł stracił ważność) 2022-12-13 12:06:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa zaplecza magazynowo-technologicznego firmy Rejs Sp. z o. o. poprzez dobudowę powierzchni magazynowej oraz posadowienie dodatkowej linii malowania proszkowego na terenie zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w obszarze działek 1224/25, 1224/24, 1219/14 (obręb 0001 Rypin Miasto)” - (artykuł stracił ważność) 2022-12-12 10:57:16
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 8.12.2022 r. decyzji nr 12/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Rypinie na terenie dz. nr ewid. 291 położonej przy ul. Toruńskie - (artykuł stracił ważność) 2022-12-08 08:40:25
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 30.11.2022 r. decyzji nr 11/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie Dziennego Domu Pobytu „Senior +” w Rypinie na terenie dz. nr ewid. 1302/8 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Mławskiej - (artykuł stracił ważność) 2022-11-30 10:15:42
Obwieszczenie (ponowne) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej i deszczowej w Rypinie w rejonie Starego Miasta z budową kanału przesyłowego do oczyszczalni ścieków w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych - (artykuł stracił ważność) 2022-11-28 07:58:53
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 20.09.2022 roku decyzji nr 9/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na. na budowie linii kablowej średniego napięcia, budowie małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i budowie linii kablowej niskiego napięcia - (artykuł stracił ważność) 2022-11-25 14:10:14
Obwieszczenie PGWWP z dnia 26.09.2022 znak GD.ZUZ.5.4210.191.2022.AS - (artykuł stracił ważność) 2022-11-21 14:52:05
Obwieszczenie o zgromadzoniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku Towerlink Poland Sp. z o.o. w Warszawie dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „BT 42206 RYPIN ZACHÓD” na terenie działki nr 242/1, obręb 0001 RYPIN, jedn. ewid. 041201_01 RYPIN Miasto - (artykuł stracił ważność) 2022-11-18 08:25:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wydaniu zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej "Medyk" ul. Warszawska 47 - (artykuł stracił ważność) 2022-11-16 15:11:31
OBWIESZCZENIE STAROSTY RYPIŃSKIEGO z dnia 07.11.2022r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - (artykuł stracił ważność) 2022-11-10 11:59:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej i deszczowej w Rypinie w rejonie Starego Miasta z budową kanału przesyłowego do oczyszczalni ścieków w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych 2022-11-09 14:47:05
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie stron o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa Farmy Fotowoltaicznej na działkach 2195/34, 2196/15 w obrębie M. Rypin, gmina Miasto Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-11-09 10:36:12
Obwieszcznie o wydaniu w dniu 21 października 2022 roku decyzji nr 48/2022, znak II.6730.47.2021, o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej na terenie działki nr ewid. 927/1 położonej w miejscowości Rypin przy ulicy Wesołej - (artykuł stracił ważność) 2022-11-07 08:29:35
Obwieszczenia Wójta Gminy Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-10-27 08:40:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wydaniu zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu SMLW. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-26 10:13:53
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Rypinie na terenie działki nr ewid. 291 położonej przy ul. Toruńskiej - (artykuł stracił ważność) 2022-10-24 11:58:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy Dziennego Domu Pobytu „Senior +” w Rypinie na terenie działki nr ewid. 1302/8 przy ul. Mławskiej - (artykuł stracił ważność) 2022-10-24 11:50:09
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 20.10.2022 r. decyzji nr 10/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - (artykuł stracił ważność) 2022-10-21 10:15:20
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania  w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu SMLW. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-03 15:30:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie stron o wydaniu zezwolenia na usuniecie drzewa z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mławska 30 - (artykuł stracił ważność) 2022-09-29 08:25:22
Obwieszczenie o zgromadzoniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej na terenie działki nr ewid. 927/1 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Wesołej - (artykuł stracił ważność) 2022-09-28 11:36:16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o zgromadzeniu materiałów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej "Medyk" ul. Warszawska 47 - (artykuł stracił ważność) 2022-09-27 15:42:04
Obwieszczenie o zgromadzoniu materiałów dowodowych w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej - (artykuł stracił ważność) 2022-09-21 11:44:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 1354 w obrębie Rypin, gmina Rypin”. - (artykuł stracił ważność) 2022-09-20 14:57:08
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rypin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - (artykuł stracił ważność) 2022-09-15 07:39:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu SMLW. - (artykuł stracił ważność) 2022-09-05 08:48:01
Obwieszcznie o wydaniu w dniu 31.08.2022 roku decyzji nr 8/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia terenu na terenie części działki nr ewid. 409/4 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Sportowej - (artykuł stracił ważność) 2022-09-02 13:00:26
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku Towerlink Poland Sp. z o.o. w Warszawie dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „BT 42206 RYPIN ZACHÓD” na terenie działki nr 242/1 - (artykuł stracił ważność) 2022-08-29 12:11:46
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania  w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzewa z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mławska 30 - (artykuł stracił ważność) 2022-08-25 14:00:12
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej "Medyk" ul. Warszawska 47 - (artykuł stracił ważność) 2022-08-24 11:02:56
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - (artykuł stracił ważność) 2022-08-22 09:46:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej i deszczowej w Rypinie w rejonie Starego Miasta z budową kanału przesyłowego do oczyszczalni ścieków w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych” 2022-08-18 11:59:43
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej i deszczowej w Rypinie w rejonie Starego Miasta z budową kanału przesyłowego do oczyszczalni ścieków w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych - (artykuł stracił ważność) 2022-08-18 11:57:02
Obiweszczenie o wydaniu w dniu 12.08.2022 roku decyzji nr 7/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nN 0,4kV, małogabarytowych stacji transformatorowych, słupowych stacji transformatorowych, stanowisk słupowych SN z rozłącznikami, złączy kablowych SN 15kV i złączy kablowych nN 0,4kV - (artykuł stracił ważność) 2022-08-12 09:00:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej RYP0006A przy ul. Mleczarskiej - (artykuł stracił ważność) 2022-08-08 10:48:21
Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - (artykuł stracił ważność) 2022-08-02 14:12:01
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ul. Strażackiej - (artykuł stracił ważność) 2022-07-27 07:59:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej i deszczowej w Rypinie w rejonie Starego Miasta z budową kanału przesyłowego do oczyszczalni ścieków w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych”. - (artykuł stracił ważność) 2022-07-26 15:14:16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa Farmy Fotowoltaicznej na działkach 2195/34, 2196/15 w obrębie M. Rypin, gmina Miasto Rypin" - (artykuł stracił ważność) 2022-07-18 10:19:29
OBWIESZCZENIE STAROSTY RYPIŃSKIEGO z dnia 12 lipca 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego - (artykuł stracił ważność) 2022-07-15 11:54:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4 kV, małogabarytowych stacji transformatorowych, słupowych stacji transformatorowych, stanowisk słupowych SN z rozłącznikami, złączy kablowych SN 15 kV i złączy kablowych nN 0,4 kV na terenie miasta Rypin i gminy Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-07-15 11:38:31
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 08.07.2022 r. postanowienia o podjęciu postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie linii kablowej oświetlenia terenu na terenie części działki nr ewid. 409/4 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Sportowej - (artykuł stracił ważność) 2022-07-15 07:50:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mławska 30 - (artykuł stracił ważność) 2022-07-14 11:10:18
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Rypin w rejonie pomiędzy ul. Dłutka, ul. 3 Maja, ul. Mławską i ul. Malanowskiego - (artykuł stracił ważność) 2022-07-07 08:00:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Dworcowej i Mławskiej - (artykuł stracił ważność) 2022-06-02 07:40:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie stron o przekazaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zaplecza magazynowo-technologicznego firmy Rejs Sp. z o. o. poprzez dobudowę powierzchni magazynowej oraz posadowienie dodatkowej linii malowania proszkowego na terenie zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w obszarze działek 1224/25, 1224/24, 1219/14 (obręb 0001 Rypin Miasto)” do uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań.. - (artykuł stracił ważność) 2022-05-17 10:12:36
Obwieszczenie Starosty Rypińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - (artykuł stracił ważność) 2022-05-11 10:49:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie łącznie 6 szt. drzew z terenu nieruchomości będących w posiadaniu SMLW w Rypinie. - (artykuł stracił ważność) 2022-05-10 09:45:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin dotyczące umorzenia postępowania II.6730.13.2022 w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działek 1053/3 i 1053/4 przy ul. Spokojnej - (artykuł stracił ważność) 2022-04-26 15:59:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Rypinie ul. Wojska Polskiego 9 zezwolenia na usunięcie łącznie 6 szt. drzew - (artykuł stracił ważność) 2022-04-13 09:55:47
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 31.03.2022 roku decyzji nr 6/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr ewid. 1307/4 i 1307/11 oraz części działek nr ewid. 1302/4, 1343/3, 1305/2, 1306/1, 1306/2, 1344/11, 1307/3, 1307/12, 1315/1, 2226/13, 1350/5 i 1315/2 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Sadowej - (artykuł stracił ważność) 2022-03-31 10:48:06
Zawiadamie o wydaniu w dniu 25.03.2022 roku decyzji nr 5/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej (gminnej) wraz z przebudową jej skrzyżowania z drogą wojewódzką na terenie części działek nr ewid. 1343/3 i 894 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Sadowej - (artykuł stracił ważność) 2022-03-28 07:38:37
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zaplecza magazynowo-technologicznego firmy Rejs Sp. z o.o. poprzez dobudowę powierzchni magazynowej oraz posadowienie dodatkowej linii malowania proszkowego na terenie zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w obszarze działek 1224/25, 1224/24, 1219/14 (obręb 0001 Rypin Miasto)" - (artykuł stracił ważność) 2022-03-18 13:55:10
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa zaplecza magazynowo-technologicznego firmy Rejs Sp. z o. o. poprzez dobudowę powierzchni magazynowej oraz posadowienie dodatkowej linii malowania proszkowego na terenie zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w obszarze działek 1224/25, 1224/24, 1219/14 (obręb 0001 Rypin Miasto)” - (artykuł stracił ważność) 2022-03-18 13:45:24
Obwieszczenie Starosty Rypińskiego z dnia 04 marca 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego - (artykuł stracił ważność) 2022-03-09 14:58:49
Obwieszczenie o zgromadzoniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES” Sp. z o.o. w Rypinie dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr ewid. 1307/4 i 1307/11 oraz części działek nr ewid. 1302/4, 1343/3, 1305/2, 1306/1, 1306/2, 1344/11, 1307/3, 1307/12, 1315/1, 2226/13, 1350/5 i 1315/2 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Sadowej - (artykuł stracił ważność) 2022-03-04 12:58:09
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 4.03.2022 roku decyzji nr 4/2022 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie publicznego szaletu miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 59 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Jana Pawła II i ul. Ks. Cz. Chojeckiego - (artykuł stracił ważność) 2022-03-04 12:51:26
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - (artykuł stracił ważność) 2022-03-03 15:03:15
Obwieszcznie o zgromadzoniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku DINO Polska S.A. dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej (gminnej) wraz z przebudowa jej skrzyżowania z doga wojewódzką na terenie części działek nr ewid. 1343/3 i 8945 położonych w rejonie ul. Sadowej - (artykuł stracił ważność) 2022-03-02 08:47:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew z terenu SMLW. - (artykuł stracił ważność) 2022-02-23 13:30:49
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10.02.2022 roku decyzji nr 3/2022 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nowego zadaszenia trybuny przy boisku piłkarskim na terenie części działki nr ewid. 409/4 położonej przy ul. Sportowej - (artykuł stracił ważność) 2022-02-14 14:10:34
Obiwszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr ewid. 1307/4 i 1307/11 oraz części działek nr ewid. 1302/4, 1343/3, 1305/2, 1306/1, 1306/2, 1344/11, 1307/3, 1307/12, 1315/1, 2226/13, 1350/5 i 1315/2 położonych w rejonie ul. Sadowej - (artykuł stracił ważność) 2022-02-03 07:52:40
Obwieszczenie o wydaniu 28.01.2022 r. postanowienia o podjęciu postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie publicznego szaletu miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 59 przy ul. Jana Pawła II i ul. Ks.Cz. Chojeckiego - (artykuł stracił ważność) 2022-01-31 08:28:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej (gminnej) wraz przebudową jej skrzyżowania z drogą wojewódzką na terenie części działek nr ewid. 1343/3 i 894 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Sadowej na wniosek DINO Polska S.A. w Krotoszynie - (artykuł stracił ważność) 2022-01-27 08:05:24
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nowego zadaszenia trybuny przy boisku piłkarskim na terenie części działki nr ewid. 409/4 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Sportowej 2022-01-13 15:02:49
Zawiadamienie o wydaniu w dniu 11.01.2022 roku decyzji nr 2/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia na terenie części działek nr ewid. 409/2 i 1449/5 położonych w miejscowości Rypin przy ul. Orzeszkowej - (artykuł stracił ważność) 2022-01-12 08:24:45
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin w sprawie zawiadomienia o wydaniu w dniu 10.01.2022 roku decyzji nr 1/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku hotelowo-socjalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - (artykuł stracił ważność) 2022-01-10 15:07:53

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Żebrowski

Data wytworzenia:
02 sie 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
02 sie 2021, godz. 11:09

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
02 sie 2021, godz. 11:09