Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Gdzie wpłacać, Faktury

Wpłaty

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu
lub na konto Urzędu Miasta Rypin

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Numer konta/Rodzaj wpłaty

 
26 2030 0045 1110 0000 0253 9970

Dochody podatkowe
- podatek od nieruchomości
- podatek od środków transportu,
- podatek rolny i leśny,
- opłata od posiadania psów,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- opłata prolongacyjna,
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. należności

27 2030 0045 1110 0000 0263 7340

 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

 
73 2030 0045 1110 0000 0253 9900

Dochody Urzędu Miejskiego- dochody podstawowe
- opłata skarbowa,
- opłata targowa,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów gminy,
- czynsz za dzierżawę gruntów gminy,
- sprzedaż nieruchomości gminy,
-opłata za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL,
-opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
- opłata adiacencka,
- wpłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za znaczek za psa,
- mandaty nałożone przez Straż Miejską,
- inne opłaty

84 2030 0045 1110 0000 0245 8610
Zabezpieczenia, rękojmie, depozyty
Wadia, rękojmie, depozyty

 

 

Informacja na temat określenia nabywcy w przypadku zakupów dokonywanych przez jednostki budżetowe Gminy Miasta Rypin


Szanowni Państwo
 
Począwszy od dnia 1 stycznia 2017 roku wszystkie czynności (transakcje) sprzedażowe i zakupowe dokonywane przez jednostki budżetowe Gminy Miasta Rypin dla celów podatku VAT są uznawane za czynności wykonywane bezpośrednio przez Gminę Miasta Rypin.
 
W praktyce wskazana zmiana oznacza, że umowy cywilnoprawne zawierane przez jednostki w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Rypin muszą zawierać właściwe dane identyfikacyjne podmiotu je zawierającego, czyli pełną nazwę gminy, jej adres i jej NIP oraz dane jednostki, jako podmiotu działającego w imieniu gminy, tj. pełną nazwę jednostki wraz z jej adresem, a także podpis kierownika jednostki z upoważnienia Burmistrza Miasta Rypin.
 
Faktury VAT dokumentujące sprzedaż towarów i usług na rzecz Gminy Miasta Rypin (jednostek budżetowych) po dniu 01 stycznia 2017 r. powinny zawierać następujące określenie nabywcy:



                                                FAKTURA NABYCIA                 
                             --------------------------------------------------------
                                 Nabywca:       Gmina Miasta Rypin,
                                                     87-500 Rypin, ul. Warszawska 40
                                                     NIP- 892-10-00-795
                             ---------------------------------------------------------     
                                 Odbiorca:       Jednostka organizacyjna
                                                      gminy(jej nazwa i adres)

Faktury należy przesyłać na adres odbiorcy.
Faktury, które nie będą zawierać określenia nabywcy zgodnego z powyższym wzorem będą uznawane za wystawione w sposób nieprawidłowy i nie będą akceptowane przez Gminę Miasta Rypin


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Żebrowski

Data wytworzenia:
02 sie 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
02 sie 2021, godz. 11:47

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
30 mar 2022, godz. 09:18