Strona główna

Strona główna

Szanowni Państwo!

 

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny tworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176), zobowiązuje do udostępniania informacji o sprawach publicznych władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne.

Zgodnie z zapisami w/w ustawy udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej, 
  • udostępnianie na wniosek zainteresowanego, 
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne (infomaty),
  • wstęp  na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Wniosek (38kB) word

Klauzula RODO (30kB) word

System stron BIP dzieli się na:

  • stronę główną Biuletynu prowadzoną przez właściwego ministra www.bip.gov.pl,
  • strony podmiotowe Biuletynu prowadzone samodzielnie przez poszczególne podmioty obowiązane, np. urzędy gmin.

Standardy tworzenia i prowadzenia stron BIP określa jedyny akt wykonawczy do omawianej ustawy - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

metryczka


Wytworzył: Administrator (13 grudnia 2002)
Opublikował: Administrator (13 grudnia 2002, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (2 lutego 2021, 08:53:19)
Zmieniono: Zmiana wniosku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 486489