Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Rejestr urbanistyczny - Informacje i dane z zakresu planowania przestrzennego


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwały o przystąpieniu do sporządzania aktów planowania przestrzennego oraz gminnego programu rewitalizacji 2023-10-02 13:51:47
Wnioski o sporządzenie lub zmianę planów ogólnych lub planów miejscowych oraz wniosków o uchwalenie zintegrowanych planów inwestycyjnych 2023-10-02 13:51:31
Diagnozy służące wyznaczeniu: obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, sporządzeniu albo zmianie gminnego programu rewitalizacji, ocenie aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji 2023-10-02 13:50:17
Uchwały o szczegółowym trybie i harmonogramie opracowania projektu strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego 2023-10-02 13:49:57
Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej; ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju, przygotowywanych w ramach opracowania projektu strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego 2023-10-02 13:49:39
Akty planowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem, o ile jego sporządzenie jest wymagane 2023-10-02 13:49:28
Uchwały o wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, uchwał o przyjęciu gminnych programów rewitalizacji oraz uchwał w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnych Stref Rewitalizacji 2023-10-02 13:48:53
Uchwały o przyjęciu strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego 2023-10-02 13:48:26
Uchwały w sprawie aktualności planów ogólnych gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i oceny aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji 2023-10-02 13:48:14
Projekty aktów planowania przestrzennego, przekazywane do uzgodnień i opiniowania, poddawane konsultacjom społecznym lub przedstawiane radzie gminy wraz z uzasadnieniem, wykazem wniosków do projektu aktu planowania przestrzennego, raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych oraz prognozą oddziaływania na środowisko 2023-10-02 13:48:03
Projekty: gminnych programów rewitalizacji, uchwał w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, uchwał w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnych Stref Rewitalizacji przekazywane do uzgodnień i opiniowania, poddawane konsultacjom społecznym lub przedstawiane radzie gminy wraz z uzasadnieniem, raportem podsumowujący przebieg konsultacji oraz prognozą oddziaływania na środowisko 2023-10-02 13:47:46
Projekty strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego przekazywane do konsultacji lub przedstawiane zarządowi województwa 2023-10-02 13:47:30
Wnioski o uchwalenie zintegrowanego planu inwestycyjnego 2023-10-02 13:47:17
Dane przestrzenne aktów planowania przestrzennego (APP) 2023-10-02 13:46:47

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Żebrowski

Data wytworzenia:
26 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
26 wrz 2023, godz. 10:10

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
02 paź 2023, godz. 13:44