120 Komunikaty i informacje | BIP - Urząd Miasta Rypin
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Komunikaty i informacje


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej - (artykuł stracił ważność) 2022-06-23 10:49:18
Zapraszam na sesję Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-06-21 11:07:53
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rypin 2022-06-15 13:37:58
Zapraszam na sesję Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-05-30 15:23:53
Zapraszam na sesję Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-05-24 15:43:01
Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-05-20 11:49:38
Zapraszam na wyjazdowe posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej - (artykuł stracił ważność) 2022-05-10 12:12:51
Zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska - (artykuł stracił ważność) 2022-05-10 12:04:16
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego - (artykuł stracił ważność) 2022-04-27 09:59:17
Zapraszam na posiedzenie Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki - (artykuł stracił ważność) 2022-04-26 12:00:37
Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej - (artykuł stracił ważność) 2022-04-26 11:59:01
Zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska - (artykuł stracił ważność) 2022-04-25 07:48:51
Zapraszam na posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej - (artykuł stracił ważność) 2022-04-22 09:31:15
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-04-14 09:55:45
Zapraszam na posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej - (artykuł stracił ważność) 2022-04-13 11:02:58
Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania - (artykuł stracił ważność) 2022-04-13 11:01:44
Zapraszam na posiedzenie Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-04-07 10:46:27
Zapraszam na posiedzenie Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-03-28 11:46:06
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego - (artykuł stracił ważność) 2022-03-28 09:01:26
Zapraszam na posiedzenie Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-03-23 07:33:09
Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania - (artykuł stracił ważność) 2022-03-22 07:26:26
Zapraszam na posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej - (artykuł stracił ważność) 2022-03-17 13:03:14
Zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska - (artykuł stracił ważność) 2022-03-17 13:01:33
Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej - (artykuł stracił ważność) 2022-03-17 13:00:03
Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury - (artykuł stracił ważność) 2022-03-17 12:58:15
Informacja Burmistrza Miasta Rypin o możliwości zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Rypin na 2022. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-16 12:08:06
Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-03-11 12:58:57
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-10 09:27:32
Zapraszam na posiedzenie Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki - (artykuł stracił ważność) 2022-02-25 10:02:35
Burmistrz Miasta Rypin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-02-21 15:35:23
Burmistrz Miasta Rypin ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu - (artykuł stracił ważność) 2022-02-21 15:19:25
Zapraszam na posiedzenie Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-02-11 14:52:01
Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-02-03 15:51:22
Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 2022-02-03 11:06:33
Wycofanie wniosku z dnia 2 lutego 2022 dotyczącego zawiadomienia o zamiarze zgromadzenia. 2022-02-03 11:05:16
Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 2022-02-02 22:51:48
Wakacyjne dyżury przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Rypin w 2022 roku 2022-02-01 10:36:48
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 stycznia 2022 r. o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2022 r. 2022-01-26 15:01:55
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 stycznia 2022 r. o statystycznej liczbie dzieci w 2022 r. 2022-01-26 15:00:45
Zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska - (artykuł stracił ważność) 2022-01-18 12:05:16
Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury - (artykuł stracił ważność) 2022-01-18 12:03:24

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Żebrowski

Data wytworzenia:
02 sie 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
02 sie 2021, godz. 11:10

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
02 sie 2021, godz. 11:10