Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Komunikaty i informacje


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji do odsączania popłuczyn po płukaniu kanalizacji na terenie części działki nr ewidencyjny 2195/34 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Mleczarskiej 2024-06-12 14:31:41
Ogłoszenie Starosty Rypińskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2024-06-06 07:45:21
Zapraszam na sesję Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2024-06-04 10:52:17
Zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska - (artykuł stracił ważność) 2024-05-29 12:29:55
Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2024-05-24 12:25:34
Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej - (artykuł stracił ważność) 2024-05-20 11:08:17
Zarządzenie Nr 72/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r. - (artykuł stracił ważność) 2024-05-17 13:29:22
Zawiadomienie o zmianie terminu II sesji Rady Miasta Rypin zwołanej na dzień 15 maja 2024 r. - (artykuł stracił ważność) 2024-05-13 12:23:40
Zapraszam na sesję Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2024-05-09 07:34:01
Zapraszam na sesję Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2024-04-29 08:19:26
Zapraszam na sesję Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2024-04-15 13:39:26
Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2024-04-09 13:03:19
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 28.03.2024 r. decyzji nr 3/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie części działek nr ewidencyjny 1260/12, 1260/6, 1260/2 i 1320/1 położonych w miejscowości Rypin przy ul. Polnej - (artykuł stracił ważność) 2024-03-28 11:57:10
Zawiadamienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Rypinie na potrzeby żłobka ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowie o windę zewnętrzną i budowie placu zabaw na terenie części działki nr ewidencyjny 975/13 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Młyńskiej - (artykuł stracił ważność) 2024-03-21 13:21:20
Zapraszam na sesję Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2024-03-18 10:02:28
Zapraszam na posiedzenie Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki - (artykuł stracił ważność) 2024-03-14 15:30:24
Zarządzeniem Nr 46/2024 z dnia 11 marca 2024 r. Burmistrz Miasta Rypin rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r. Załącznik do Zarządzenia zawiera nazwę i adres wnioskodawców, którym przyznano dotację oraz jej wysokość. 2024-03-11 14:52:03
Informacja o możliwości zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Rypin na 2024 2024-03-07 12:34:59
Zawiadamienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie – hala sportowa na terenie działki nr ewidencyjny 400/2 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Osiedle Sportowe - (artykuł stracił ważność) 2024-03-07 08:45:33
Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Rypin, które odbędzie się dnia 07 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 13:00 w Urzędu Miasta Rypin (pok. 104) 2024-03-05 15:44:29
Postanowienie nr 100/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Rypin 2024-02-29 13:10:41
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 29 lutego 2024 r. o naborze kandydatów na urzędnika wyborczego w trybie art. 191a § 1 Kodeksu wyborczego 2024-02-29 12:39:25
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie części działek nr ewid. 1260/12, 1260/6, 1260/2 i 1320/1 położonych w miejscowości Rypin przy ulicy Polnej - (artykuł stracił ważność) 2024-02-26 15:35:19
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania 2024-02-13 14:06:01
Zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska - (artykuł stracił ważność) 2024-02-12 07:25:01
Informacja o zgromadzeniu 2024-02-02 14:26:26
Zapraszam na posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej - (artykuł stracił ważność) 2024-02-01 12:27:49
Burmistrz Miasta Rypin ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku 2024-01-30 12:53:54
Zarządzeniem Nr 23/2024 z dnia 23 stycznia 2024 Burmistrz Miasta Rypin ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu. 2024-01-23 12:51:28
Zapraszam na sesję Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2024-01-19 11:11:14
Burmistrz Miasta Rypin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r. 2024-01-18 13:07:29
Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2024-01-15 08:30:05
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 12.01.2024 r. decyzji nr 2/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie ulicy Żytniej na terenie działek nr ewid. 699/1, 698, 645/3, 646/39 i 646/27 oraz na terenie części działek nr ewid. 645/5, 646/38, 646/6 i 647/18 - (artykuł stracił ważność) 2024-01-12 08:54:25
Zapraszam na posiedzenie Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki - (artykuł stracił ważność) 2024-01-12 08:14:37
Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury - (artykuł stracił ważność) 2024-01-12 08:13:28
Zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska - (artykuł stracił ważność) 2024-01-12 08:11:31
Zawiadimienie o wydaniu w dniu 5.01.2024 r. decyzji nr 1/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV na terenie części działek nr ewid. 473/2, 562, 892/1, 803/1, 804/1 i 804/2 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Nowy Rynek - (artykuł stracił ważność) 2024-01-05 13:51:06
Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024-2027 2023-12-19 14:05:40
Zaproszenie na LXXIII sesję Rady Miasta Rypin, której obrady odbędą się dnia 27 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 13.30 (transmisja na stronie internetowej Urzędu). 2023-12-19 12:05:15
Zawiadamienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie ulicy Żytniej na terenie działek nr ewid. 699/1, 698, 645/3, 646/39 i 646/27 oraz na terenie części działek nr ewid. 645/5, 646/38, 646/6 i 647/18 - (artykuł stracił ważność) 2023-12-12 14:54:31
Zawiadamienie o wydaniu w dniu 8.12.2023 r. decyzji nr 18/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego na terenie działki nr ewid. 1199/4 oraz części działek nr ewid. 1199/2, 1199/1, 1201/1 i 1200/1 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ulicy Cichej - (artykuł stracił ważność) 2023-12-08 13:43:17
Zapraszam na sesję Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2023-12-01 11:16:38
Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2023-11-30 13:18:45
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej na terenie części działek nr ewid. 473/2, 562, 892/1, 803/1, 804/1 i 804/2 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ulicy Warszawskiejnie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej na terenie części działek nr ewid. 473/2, 562, 892/1, 803/1, 804/1 i 804/2 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ulicy Warszawskiej - (artykuł stracił ważność) 2023-11-29 09:55:36
Zapraszam na sesję Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2023-11-21 08:51:56
Zapraszam na posiedzenie Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki - (artykuł stracił ważność) 2023-11-20 11:24:50
Zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska - (artykuł stracił ważność) 2023-11-20 09:39:05
Zapraszam na posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej - (artykuł stracił ważność) 2023-11-20 09:12:20
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 16.11.2023 r. decyzji nr 16/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 2223/1, 1077/16, 1077/7 i 1077/12 oraz na terenie części działek nr ewid. 562, 999/5, 2223/3, 1056 i 1363/17 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Warszawskiej - (artykuł stracił ważność) 2023-11-17 09:20:15
Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta Rypin 2023-11-14 07:27:33
Komunikat Burmistrza Miasta Rypin 2023-10-30 13:57:29
Zawiadamienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV z czterema szafkami pomiarowymi na terenie części działek nr ewid. 1260/4, 1260/6, 1260/7, 1260/8, 1260/9, 1260/10, 1260/11, 1260/12 i 2234/1 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ulicy Cichej - (artykuł stracił ważność) 2023-10-18 11:45:17
Zapraszam na sesję Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2023-10-18 07:41:21
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 2223/1, 1077/16, 1077/7 i 1077/12 oraz na terenie części działek nr ewid. 562, 999/5, 2223/3, 1056 i 1363/17 położonych w miejscowości Rypin przy ulicy Warszawskiej - (artykuł stracił ważność) 2023-10-17 14:11:22
NABÓR PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO WSPÓŁPRACY W RAMACH ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W MIEŚCIE RYPIN - (artykuł stracił ważność) 2023-10-17 13:27:59
Uwaga zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 2 2023-10-10 13:28:36
Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2023-10-09 13:05:21
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego 2023-10-03 15:56:43
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu 2023-10-03 14:45:56
Informacja o zgromadzeniu publicznym 2023-10-02 13:06:37
Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania - (artykuł stracił ważność) 2023-09-29 10:00:00
Burmistrz Miasta Rypin zarządzeniem z dnia 21 września 2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu 2023-09-22 08:38:17
LXIX sesja Rady Miasta Rypin, której obrady odbędą się dnia 26 września 2023r. (wtorek) o godz. 13.30 (transmisja na stronie internetowej Urzędu). 2023-09-20 08:02:58
Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy - (artykuł stracił ważność) 2023-09-18 08:29:28
Zapraszam na posiedzenie Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki, które odbędzie się w dniu 21 września 2023 roku (czwartek) o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Rypin (pok. 101) 2023-09-15 13:24:36
Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, które odbędzie się w dniu 25 września roku (poniedziałek) o godz. 12.45 w Urzędzie Miasta Rypin (pokój 101) 2023-09-11 13:55:33
Zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 21 września 2023 roku (czwartek) o godz. 10.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Rypinie ul. Sportowa 35, 87-500 Rypin 2023-09-11 12:47:50
Zapraszam na posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 13 września 2023 roku (środa) o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Rypin, ul. Warszawska 40 (pok. 101) 2023-09-11 12:44:51
Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2023-09-06 08:04:57
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2023-09-04 12:20:06
Zapraszam na LXVIII sesję Rady Miasta Rypin, której obrady odbędą się dnia 06 września 2023 r. (środa) o godz. 13.00 2023-09-01 14:05:29
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego - (artykuł stracił ważność) 2023-08-25 12:30:43
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego - (artykuł stracił ważność) 2023-08-25 12:27:12
Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2023-08-24 11:29:36
Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania 2023-08-11 11:58:41
Zapraszam na sesję Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2023-07-17 08:07:50
Zapraszam na posiedzenie Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki - (artykuł stracił ważność) 2023-06-19 14:32:31
Wybory ławników na kadencję 2024-2027 2023-05-31 08:38:41
Zapraszam na sesję Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2023-05-24 14:04:51
Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania - (artykuł stracił ważność) 2023-05-23 07:57:45
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego ,,Wyjazd turystyczo­wypoczynkowy nad morze (Pogorzelice)" - (artykuł stracił ważność) 2023-05-22 11:55:45
Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2023-05-15 09:28:08
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej 2023-05-10 14:27:53
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek firmy „Damix” Sp. z o.o., z siedzibą w Rypinie przy ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. nr 3 - (artykuł stracił ważność) 2023-05-10 08:36:22
Postanowienia Komisarza Wyborczego we Włocławku w sprawie okręgów oraz obwodów wyborczych 2023-04-28 13:35:42
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN z dnia 25 kwietnia 2023 r. o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2023 r. 2023-04-25 09:54:24
Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury - (artykuł stracił ważność) 2023-04-18 12:40:18
Zapraszam na sesję Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2023-04-18 10:11:45
Zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska - (artykuł stracił ważność) 2023-04-13 12:22:56
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - (artykuł stracił ważność) 2023-04-12 11:40:48
Zapraszam na posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej - (artykuł stracił ważność) 2023-04-06 12:34:14
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."Upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży" - (artykuł stracił ważność) 2023-04-05 09:18:14
Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej - (artykuł stracił ważność) 2023-04-04 11:15:24
Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2023-03-24 09:43:52
Zapraszam na sesję Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2023-03-23 10:10:59
Zapraszam na posiedzenie Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki, które odbędzie się w dniu 03 kwietnia 2023 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Rypin (pok. 104) - (artykuł stracił ważność) 2023-03-16 15:11:42
Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, które odbędzie się w dniu 27 marca roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Rypin (pokój 101) - (artykuł stracił ważność) 2023-03-16 14:46:41
Zapraszam na posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 23 marca 2023 roku (czwartek) o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Rypin (pok. 101) - (artykuł stracił ważność) 2023-03-16 14:45:26
Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania - (artykuł stracił ważność) 2023-03-16 14:44:36
Informacja Burmistrza Miasta Rypin o możliwości zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Rypin na 2023r.. - (artykuł stracił ważność) 2023-03-10 10:25:26
Zarządzenie Nr 33/2023 z dnia 8 marca 2023 r. Burmistrza Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2023-03-09 10:18:49
Na wniosek Burmistrza Miasta Rypin zwołuję LXI sesję Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2023-03-06 14:43:44
Zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska - (artykuł stracił ważność) 2023-02-23 07:35:17
Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury - (artykuł stracił ważność) 2023-02-21 09:17:33
Zapraszam na posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej - (artykuł stracił ważność) 2023-02-15 10:06:05
Zapraszam na sesję Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2023-02-09 15:20:55
Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2023-02-09 15:19:30
Zapraszam na posiedzenie Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki - (artykuł stracił ważność) 2023-01-25 08:17:35
Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania - (artykuł stracił ważność) 2023-01-25 08:15:33
Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury - (artykuł stracił ważność) 2023-01-25 08:14:16
Zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska - (artykuł stracił ważność) 2023-01-25 08:13:10
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rypin 2023-01-17 14:18:53
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2023-01-17 14:15:05
Zapraszam na sesję Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2023-01-16 14:37:33
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN z dnia 16 stycznia 2023 r. o statystycznej liczbie dzieci w 2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-16 13:10:20
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN z dnia 16 stycznia 2023 r. o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-16 13:09:42
Oświadczenie o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych w 2022 roku - (artykuł stracił ważność) 2023-01-12 12:12:13
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN z dnia 24 października 2022 r. o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-10 10:58:35
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN z dnia 24 października 2022 r. o statystycznej liczbie dzieci w 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-10 10:57:41
Ogłoszenie Burmistrza Miasta rypin z dnia 22 kwietnia 2022 r. o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-10 10:56:47
Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2023-01-09 15:49:13
Zapraszam na sesję Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-12-22 07:35:57
Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej - (artykuł stracił ważność) 2022-12-20 10:24:56
Zapraszam na sesję Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-12-20 10:23:02
Rozporządzenie nr 18/2022 w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków 2022-12-07 15:36:49
Zapraszam na sesję Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-12-07 10:28:05
Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania - (artykuł stracił ważność) 2022-12-07 10:23:06
Zapraszam na sesję Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-11-21 12:40:48
Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-11-15 08:21:23
Komunikat Burmistrza Miasta Rypin w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi. 2022-11-08 15:39:24
Komunikat w sprawie kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych. 2022-11-04 12:37:22
Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. 2022-11-04 10:22:19
Zapraszam na sesję Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-11-04 09:41:17
Zapraszam na sesję Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-10-20 11:28:49
Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej - (artykuł stracił ważność) 2022-10-18 07:59:02
Zapraszam na posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej - (artykuł stracił ważność) 2022-10-17 10:30:10
Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury - (artykuł stracił ważność) 2022-10-13 10:35:17
Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej - (artykuł stracił ważność) 2022-10-13 09:48:19
Zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska - (artykuł stracił ważność) 2022-10-12 10:11:50
Zapraszam na LII sesję Rady Miasta Rypin, której obrady odbędą się dnia 12 października 2022 r. (środa) o godz. 13.00 w systemie hybrydowym - (artykuł stracił ważność) 2022-10-07 12:18:20
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego - (artykuł stracił ważność) 2022-10-06 10:53:14
Zapraszam na sesję Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-09-22 11:57:43
Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta Rypin, które odbędzie się dnia 20 września 2022 r. (wtorek) o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-09-19 07:52:19
Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania - (artykuł stracił ważność) 2022-09-13 07:38:25
Zapraszam na posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej - (artykuł stracił ważność) 2022-09-13 07:36:32
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 sierpnia 2022 r. o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2022 r. 2022-09-09 09:23:35
Zaproszenie na L sesję Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-09-02 11:09:25
Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Rypin, które odbędzie się dnia 30 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 14.30 w Urzędzie Miasta Rypin (sala konferencyjna), ul. Warszawska 40. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-26 13:58:24
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego 2022-08-17 11:01:09
Zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2022 roku (środa) o godz. 11.30 w Urzędzie Miasta Rypin (pok. 101). - (artykuł stracił ważność) 2022-08-12 13:36:54
Zapraszam na posiedzenie Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki, które odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2022 roku (środa) o godz. 09.00 w Urzędzie Miasta Rypin (pok. 101) - (artykuł stracił ważność) 2022-08-12 13:36:06
Zapraszam na sesję Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-08-05 10:56:27
Zapraszam na posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej - (artykuł stracił ważność) 2022-08-02 10:21:36
Zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji - (artykuł stracił ważność) 2022-08-02 07:55:45
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - (artykuł stracił ważność) 2022-07-28 11:33:34
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego - (artykuł stracił ważność) 2022-07-08 07:52:21
Zapraszam na XLVIII sesję Rady Miasta Rypin, której obrady odbędą się dnia 12 lipca 2022r. (wtorek) o godz. 13.00 - (artykuł stracił ważność) 2022-07-01 12:00:01
Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej - (artykuł stracił ważność) 2022-06-23 10:49:18
Zapraszam na sesję Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-06-21 11:07:53
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-06-15 13:37:58
Zapraszam na sesję Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-05-30 15:23:53
Zapraszam na sesję Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-05-24 15:43:01
Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-05-20 11:49:38
Zapraszam na wyjazdowe posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej - (artykuł stracił ważność) 2022-05-10 12:12:51
Zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska - (artykuł stracił ważność) 2022-05-10 12:04:16
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego - (artykuł stracił ważność) 2022-04-27 09:59:17
Zapraszam na posiedzenie Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki - (artykuł stracił ważność) 2022-04-26 12:00:37
Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej - (artykuł stracił ważność) 2022-04-26 11:59:01
Zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska - (artykuł stracił ważność) 2022-04-25 07:48:51
Zapraszam na posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej - (artykuł stracił ważność) 2022-04-22 09:31:15
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-04-14 09:55:45
Zapraszam na posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej - (artykuł stracił ważność) 2022-04-13 11:02:58
Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania - (artykuł stracił ważność) 2022-04-13 11:01:44
Zapraszam na posiedzenie Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-04-07 10:46:27
Zapraszam na posiedzenie Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-03-28 11:46:06
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego - (artykuł stracił ważność) 2022-03-28 09:01:26
Zapraszam na posiedzenie Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-03-23 07:33:09
Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania - (artykuł stracił ważność) 2022-03-22 07:26:26
Zapraszam na posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej - (artykuł stracił ważność) 2022-03-17 13:03:14
Zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska - (artykuł stracił ważność) 2022-03-17 13:01:33
Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej - (artykuł stracił ważność) 2022-03-17 13:00:03
Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury - (artykuł stracił ważność) 2022-03-17 12:58:15
Informacja Burmistrza Miasta Rypin o możliwości zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Rypin na 2022. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-16 12:08:06
Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-03-11 12:58:57
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-10 09:27:32
Zapraszam na posiedzenie Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki - (artykuł stracił ważność) 2022-02-25 10:02:35
Burmistrz Miasta Rypin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-02-21 15:35:23
Burmistrz Miasta Rypin ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu - (artykuł stracił ważność) 2022-02-21 15:19:25
Zapraszam na posiedzenie Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-02-11 14:52:01
Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-02-03 15:51:22
Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 2022-02-03 11:06:33
Wycofanie wniosku z dnia 2 lutego 2022 dotyczącego zawiadomienia o zamiarze zgromadzenia. 2022-02-03 11:05:16
Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 2022-02-02 22:51:48
Wakacyjne dyżury przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Rypin w 2022 roku 2022-02-01 10:36:48
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 stycznia 2022 r. o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-01-26 15:01:55
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 stycznia 2022 r. o statystycznej liczbie dzieci w 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-01-26 15:00:45
Zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska - (artykuł stracił ważność) 2022-01-18 12:05:16
Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury - (artykuł stracił ważność) 2022-01-18 12:03:24

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Żebrowski

Data wytworzenia:
02 sie 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
02 sie 2021, godz. 11:10

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
02 sie 2021, godz. 11:10