Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania

Zarządzenie Nr 36/2024
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 12 lutego 2024 roku


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048) oraz Uchwały Nr V/27/2011 Rady Miasta Rypina z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Mia-sta Rypina (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. z 2011 r. Nr 97, poz. 759) zarządzam, co następuje:


§ 1.


1. Dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych, ogłoszonego Zarzą-dzeniem Nr 23/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 stycznia 2024 r. na realizację celu pu-blicznego z zakresu sportu, w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.
2. Informacja o podmiotach, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, wraz z kwotą przyznanej dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia.
3. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej z podmiotami, których oferty zostały wybrane do realizacji zadania.


§ 2.


Ogłoszenie o wynikach konkursu publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rypin,
3) na stronie internetowej Urzędu Miasta Rypin.


§ 3.


Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Finansowemu Urzędu Miasta Rypin.


§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Rypin
mgr Paweł Grzybowski

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
4 Zarządzenie rostrzygnięcie konkursu (PDF, 144.89Kb) 2024-02-13 14:06:01 11
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Żebrowski

Data wytworzenia:
13 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
13 lut 2024, godz. 14:06

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
13 lut 2024, godz. 14:06