Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zaproszenie na LXXIII sesję Rady Miasta Rypin, której obrady odbędą się dnia 27 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 13.30 (transmisja na stronie internetowej Urzędu).

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz.572, poz. 1463, poz. 1688)

zwołuję

LXXIII sesję Rady Miasta Rypin, której obrady odbędą się dnia 27 grudnia 2023 r. (środa)
o godz. 13.30
(transmisja na stronie internetowej Urzędu).

Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie obrad LXXIII sesji i stwierdzenie  quorum,
  2. przyjęcie porządku obrad LXXIII sesji,
  3. przyjęcie protokołu LXXI, LXXII sesji,
  4. informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
 2. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta Rypin.
 3. Uchwalenie budżetu miasta Rypin na 2024 rok:
 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta Rypin,
 2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 3. odczytanie opinii komisji Rady Miasta Rypin przez Przewodniczącego Rady Miasta Rypin lub Zastępcę Przewodniczącego,
 
 1. przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta Rypin do opinii, które może być podtrzymujące swoje pierwotne stanowisko wyrażone w projekcie budżetu lub przychylające się do opinii komisji w całości lub w poszczególnych jej punktach,
 2. dyskusja nad wszystkimi nie uzgodnionymi sprawami,
 3. głosowanie każdego nieuzgodnionego stanowiska osobno,
 4. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2024-2030 (projekt uchwały nr LXXIII/436/2023)
 5. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2024 rok (projekt uchwały nr LXXIII/437/2023)
 1. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Rypin (projekt uchwały nr LXXIII/438/2023),
 2. w sprawie przyjęcia  Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na rok 2024 (projekt uchwały nr LXXIII/439/2023),
 3. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2023 rok (projekt uchwały nr LXXIII/440/2023),
 4. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2023-2029 (projekt uchwały nr LXXIII/441/2023),
 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie od LXXI sesji Rady Miasta Rypin oraz realizacji uchwał.
 2. Wnioski i informacje.                                                                      
 3. Zamknięcie obrad LXXIII sesji Rady Miasta Rypin.

 

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

Sławomir Malinowski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Malinowski

Data wytworzenia:
19 gru 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
19 gru 2023, godz. 12:05

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
19 gru 2023, godz. 12:05