Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zapraszam na LXVIII sesję Rady Miasta Rypin, której obrady odbędą się dnia 06 września 2023 r. (środa) o godz. 13.00

Rypin, dnia 30 sierpnia 2023 roku

 

            Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572),

na wniosek Burmistrza Miasta Rypin zwołuję

LXVIII sesję Rady Miasta Rypin, której obrady odbędą się dnia 06 września 2023 r. (środa) o godz. 13.00 (dla mieszkańców transmitowaną na stronie internetowej Urzędu).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXVIII sesji,
 2. Stwierdzenie quorum,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przedstawienie przedmiotu obrad sesji,
 5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Rypin w rejonie ul. Mleczarskiej (projekt uchwały Nr LXVIII/407/2023),
 2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Rypin w rejonie ul. Koszarowej (dz. nr 2224/11, 2233 i 2224/2) (projekt uchwały Nr LXVIII/408/2023),
 3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Rypin w rejonie ul. Warszawskiej (dz. nr 1224/25, 1219/7, 1219/14 i 1224/24) (projekt uchwały Nr LXVIII/409/2023),
 4. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania w 2022 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin i efektów jego realizacji (projekt uchwały Nr LXVIII/410/2023),
 5. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży (projekt uchwały Nr LXVIII/411/2023),
 6. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt uchwały Nr LXVIII/412/2023)
 7. w sprawie: wyrażenia zgodny na wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o. o. w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów (projekt uchwały Nr LXVIII/413/2023),
 8. w sprawie: trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego (projekt uchwały Nr LXVIII/414/2023),
 9. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2023 rok (projekt uchwały Nr LXVIII/415/2023),
 10. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2023-2029 (projekt uchwały Nr LXVIII/416/2023),
 11. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Rypin w rejonie pomiędzy ul. Dłutka, ul. 3 Maja, ul. Mławską i ul. Malanowskiego (projekt uchwały Nr LXVIII/417/2023),
 12. w sprawie: Regulaminu korzystania z parków miejskich, skwerów zieleni i miejsc rekreacji na terenie Gminy Miasta Rypin (projekt uchwały Nr LXVIII/418/2023).
 1. Zamknięcie obrad LXVIII sesji Rady Miasta Rypin.

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

 

mgr Sławomir Malinowski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Malinowski

Data wytworzenia:
30 sie 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
01 wrz 2023, godz. 14:05

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
01 wrz 2023, godz. 14:05