Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin w sprawie decyzji administracyjnej (znak: RRW.6220.20.2022)

Rypin, dnia 16.06.2023 r.

 

RRW.6220.20.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094)

W Ó J T    G M I N Y   R Y P I N

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16.06.2023r. wydano decyzję administracyjną (znak: RRW.6220.20.2022) o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 16 MW oraz magazynów energii o mocy do 0,1GW wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Rypin 1” przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewid. 100/2 i 101/4 w miejscowości Starorypin Prywatny – gm. Rypin.

Decyzja ustala środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Jednocześnie decyzja zawiera ustalenia dotyczące fazy realizacji i eksploatacji oraz warunki konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

Z decyzją administracyjną oraz niezbędną dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Marszałka Województwa Kujwsko-Pomorskiego można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 2) w godzinach od 8:00 do 15:00 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się, tel. 54 280 97 02).

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

           

     

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl, Urzędu Gminy Skrwilno  oraz w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku i jego ochronie.
  2. Wywieszenie jego treści na Urzędu Gminy Rypin, Urzędu Miasta Rypin oraz w sołectwie Starorypin Prywatny na okres 14 dni.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Obwieszczenie 16062023 (PDF, 234.57Kb) 2023-06-19 14:38:58 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Żebrowski

Data wytworzenia:
16 cze 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
19 cze 2023, godz. 14:38

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
19 cze 2023, godz. 14:39