Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej i deszczowej w Rypinie w rejonie Starego Miasta z budową kanału przesyłowego do oczyszczalni ścieków w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych

II.6733.8.2022

OBWIESZCZENIE

         Burmistrz Miasta Rypin, działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej i deszczowej w Rypinie w rejonie Starego Miasta z budową kanału przesyłowego do oczyszczalni ścieków w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych na terenie:

  • kanalizacja sanitarna - części działek nr ewid. 2194/1, 2195/13, 2/15, 3/2, 2227/6, 10/4, 11/43, 11/44, 11/59, 11/60, 16/34, 16/22, 20, 21, 22, 24/5, 28/2, 218, 5, 32/4 i 32/3
  • kanalizacja deszczowa - działek nr ewid. 40/6 i 35/2 i części działek nr ewid. 562, 45/2, 46, 44/8, 42/3, 41, 56/1, 40/7, 39/2, 39/1, 35/1, 35/3, 33/2, 32/3, 32/5, 31, 30,1423, 80 i 32/4

położonych w miejscowości Rypin na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES Sp. z o.o.

           Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Strony postępowania mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie w Urzędzie Miasta Rypin przy ul. Warszawskiej 40 w pokoju nr 115 w terminie 7 dni od dnia, w którym zawiadomienie zostało dokonane.

                                                                  Z up. Burmistrza Miasta
                                                                mgr inż. Tomasz Kosiński
                                                                      Kierownik Wydziału
                                                                 Infrastruktury i Inwestycji


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Kiedrowski

Data wytworzenia:
09 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Marek Kiedrowski

Data publikacji:
09 lis 2022, godz. 14:47

Osoba aktualizująca informacje

Marek Kiedrowski

Data aktualizacji:
09 lis 2022, godz. 14:47