Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej i deszczowej w Rypinie w rejonie Starego Miasta z budową kanału przesyłowego do oczyszczalni ścieków w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych”

 Rypin, 2022.08.18

NiŚ. 6220.2.1.2022

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

 

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej i deszczowej w Rypinie w rejonie Starego Miasta z budową kanału przesyłowego do oczyszczalni ścieków w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych” planowanego do realizacji w Rypinie, na terenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 2194/1, 2195/13, 2/15, 3/2, 2227/6, 10/4, 11/43, 11/44, 11/59, 11/60, 16/34, 16/22, 20, 21, 22, 24/5, 28/2, 218, 5, 32/4, 562, 45/2, 46, 44/8, 42/3, 41, 56/1, 40/7, 40/6, 39/2, 39/1, 35/1, 35/2, 35/3, 33/2, 32/3, 32/5, 31, 30, 1423, 80 – obręb 0001.

 

W związku z powyższym uprzejmie informuje się mieszkańców miasta Rypin, że istnieje możliwość, zgodnie z cytowanym na wstępie przepisem prawa, udostępnienia informacji zawartych w ww. decyzji i zapoznania się z dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniami i opiniami dokonanymi przez organy biorące udział w postępowaniu, w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, to jest do dnia 19.09.2022 roku.

Dokumenty znajdują się do wglądu w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Rypinie (pok. 102, I piętro) w godzinach: poniedziałek i wtorek od 730 do 1600, środa, czwartek od 730 do 1530, piątek 730 do 1430 tel. (054) 280 96 28.

 

 

Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Zamieszczenie jego treści, wraz z treścią decyzji, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rypin, na stronie www.bip.rypin.eu w zakładce „Obwieszczenia” na okres 30 dni tj. od 18.08.2022 r. – 19.09.2022 roku.
  2. Zamieszczenie informacji o wydanej decyzji w systemie informacji o środowisku i jego ochronie (SIOŚ) dostępnym również na stronie ww. Biuletynu Informacji Publicznej.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
11 Ogłoszenie o wydaniu decyzji ooś (PDF, 511.26Kb) 2022-08-18 11:59:43 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karol Chmielewski

Data wytworzenia:
18 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Przemysław Rębacz

Data publikacji:
18 sie 2022, godz. 11:59

Osoba aktualizująca informacje

Przemysław Rębacz

Data aktualizacji:
18 sie 2022, godz. 11:59