Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nowego zadaszenia trybuny przy boisku piłkarskim na terenie części działki nr ewid. 409/4 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Sportowej

II.6733.1.2022

OBWIESZCZENIE

         Burmistrz Miasta Rypin, działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 741 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nowego zadaszenia trybuny przy boisku piłkarskim na terenie części działki nr ewid. 409/4 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Sportowej na wniosek Gminy Miasta Rypin.

           Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Strony postępowania mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie w Urzędzie Miasta Rypin przy ul. Warszawskiej 40 w pokoju nr 115 w terminie 7 dni od dnia, w którym zawiadomienie zostało dokonane.

                                                                  Z up. Burmistrza Miasta

                                                                 mgr inż. Tomasz Kosiński

                                                                      Kierownik Wydziału

                                                                 Infrastruktury i Inwestycji


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Kiedrowski

Data wytworzenia:
13 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Marek Kiedrowski

Data publikacji:
13 sty 2022, godz. 15:02

Osoba aktualizująca informacje

Marek Kiedrowski

Data aktualizacji:
13 sty 2022, godz. 15:02