Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14.02.2023 r. decyzji nr 5/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej niskiego napięcia (0,4 kV) wraz z szafkami kablowymi na terenie działek nr ewid. 948/3, 948/4, 947/3, 951/2, 949/3 i 949/2 oraz części działek nr ewid. 893/2, 942/58 i 942/36 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Mławskiej i ul. Sommera

II.6733.1.2023

OBWIESZCZENIE

         Burmistrz Miasta Rypin, działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 z późn. zm. ) zawiadamia o wydaniu w dniu 14.02.2023 r. decyzji nr 5/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej niskiego napięcia (0,4 kV) wraz z szafkami kablowymi na terenie działek nr ewid. 948/3, 948/4, 947/3, 951/2, 949/3 i 949/2 oraz części działek nr ewid. 893/2, 942/58 i 942/36 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Mławskiej i ul. Sommera na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Rafała Szarka.

         Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, pokój nr 115, w godzinach pracy urzędu, bądź (po wyrażeniu woli lub zgody na taki sposób komunikacji) w systemie teleinformatycznym urzędu, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 57).

         Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

                                                            Z up. Burmistrza Miasta
                                                           mgr inż. Tomasz Kosiński
                                                                Kierownik Wydziału
                                                            Infrastruktury i Inwestycji


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Kosiński

Data wytworzenia:
14 lut 2023

Osoba dodająca informacje

Marek Kiedrowski

Data publikacji:
16 lut 2023, godz. 07:36

Osoba aktualizująca informacje

Marek Kiedrowski

Data aktualizacji:
16 lut 2023, godz. 07:36