Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Starosty Rypińskiego dotyczące wszczęcia postepowania w sprawie wydana zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn „Rozbudowa drogi gminnej nr 120622C ul. Elizy Orzeszkowej wraz z przebudową mostu w miejscowości Rypin”

OBWIESZCZENIE

STAROSTY RYPIŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2023 roku

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023r., poz. 162) zwanej dalej ustawą oraz art. 49 § 1 i 2 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j.: Dz.U. z 2023r.,poz. 775 z późn. zm.) zwanej dalej KPA

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek Burmistrza Miasta Rypin z dnia 06 czerwca 2023 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 120622C ul. Elizy Orzeszkowej wraz z przebudową mostu w miejscowości Rypin

Działki objęte inwestycją:

obręb ewidencyjny 0001 Rypin, jednostka ewid. 041201_1 Rypin miasto.

  • działki nr ewid. 408/7, 408/9, 414, 457, 560/2, 408/3 – istniejący pas drogowy,
  • działki nr ewid: 406/2, 407/3, 407/7, 407/9, 407/10, 407/12, 407/13, 408/2, 409/4, 412, 413/18, 559/10, 559/11, 559/12, 1415, 1449/5;

Jednocześnie informuję, że:

  • zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;
  • stosownie do dyspozycji art. 11d ust. 5 ustawy starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczenia: w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Rypinie, a także w urzędzie gminy właściwym ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów;
  • zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia;
  • z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Rypinie  ul. Warszawska 38, pokój 107 (tel. 54 280 24 32) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1600 (poniedziałek, wtorek) od 730 do 1530 (środa, czwartek) od 730 do 1430 (piątek) w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia,
  • niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z art. 10 KPA

 

         znak: WB.6740.1.5.2023

 

 Z up. STAROSTY

inż. Ewa Smykowska 
Kierownik Wydziału Budownictwa

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OBWIESZCZENIE bip zaw. o wszczęciu (PDF, 440.63Kb) 2023-06-27 15:19:53 0
Obwieszczenie skan (PDF, 241.72Kb) 2023-06-28 12:02:46 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Żebrowski

Data wytworzenia:
27 cze 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
27 cze 2023, godz. 15:19

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
28 cze 2023, godz. 12:02