Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

 

Na podstawie art. 11f ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176 ze zm.), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), dalej: kpa

 

zawiadamiam

 

o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2023 r., znak: WIR.V.7821.16.2022.KS uchylającej i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy,
a w pozostałej części utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Rypińskiego
Nr 10/2022/ZRID z dnia 4 listopada 2022 r., znak: WB.6740.1.8.2022, udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej
nr 120674C ul. Zacisze, obręb ewidencyjny 0001 Rypin, jednostka ewid. 041201_1 Rypin miasto”.

Strony postępowania zakończonego wydaniem wyżej wymienionej decyzji mogą się zapoznać z jej treścią w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy
ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113a, XI piętro, tel. 52 349-74-03), w dniach pracy
tut. Urzędu, w godz. 10.00 – 14.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu za pomocą poczty tradycyjnej lub telefonicznie. Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania K-PUW
w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

Zgodnie z art. 11f ust 6 i 7 specustawy drogowej, w związku z art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Decyzja jest ostateczna. Strony mają prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Od skargi pobiera się wpis stały w wysokości 500 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. z 2021 r., poz. 535).

 

Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Agnieszka Waszak
Kierownik
Oddziału Budownictwa Specjalnego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
obwieszczenie wojewody (PDF, 409.83Kb) 2023-04-19 14:17:32 3
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Żebrowski

Data wytworzenia:
19 kwi 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
19 kwi 2023, godz. 14:17

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
19 kwi 2023, godz. 14:17