Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie stron o wydaniu zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości oznaczonej nr ewid. 844/8, położonej w Rypinie przy ul. Dworcowej.

Rypin, 2023.10.23

NiŚ. 6131.1.24.2023

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 83a ust. 7 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.)

 

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

ZAWIADAMIA

 

strony postępowania, że w dniu 23.10.2023 r., po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew: 1 szt. klonu zwyczajnego (Acer platanoides) oraz 1 szt.  świerka pospolitego (Picea abies), rosnących na nieruchomości oznaczonej nr geod. 844/8, położonej w Rypinie przy ul. Dworcowej.   

   

 

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy. Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2, 87-800 Włocławek za pośrednictwem Burmistrza Miasta Rypin.

 

             Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miasta Rypin (pokój nr 102) w godzinach pracy urzędu (tel. 54 280 96 28).

 

Ponieważ liczba stron prowadzonego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody stosuje się przepisy art. 49 k.p.a. W związku z powyższym przepisem niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości w dniu 23.10.2023 r. poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.rypin.eu).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Otrzymują:
  1. Strony postępowania – poprzez umieszczenie w BIP
  2. aa

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
05 Obwieszczenie o wydaniu decyzji (PDF, 475.28Kb) 2023-10-23 15:40:35 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Przemysław Rębacz

Data wytworzenia:
23 paź 2023

Osoba dodająca informacje

Przemysław Rębacz

Data publikacji:
23 paź 2023, godz. 15:40

Osoba aktualizująca informacje

Przemysław Rębacz

Data aktualizacji:
23 paź 2023, godz. 15:40