Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Prawo

Prawo Krajowe, Miejscowe

Prawo Krajowe

Ustawa z dnia 14.grudnia 2012 r. o odpadach

Ustwa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz.250)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645)

Rozporządzenie M.Środowiska z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r.,

Rozp. M.Środ. z 14.03.2012r. w spr. szczeg. sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologocznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1052)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r., w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi


Prawo Miejscowe

 

UCHWAŁA Nr XXVI/182/12 RADY MIASTA RYPINA w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Rypina, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.1388
Ogłoszony: 2013-03-29
Ważny do: 2016-06-30

Uchwała nr Nr XXXIII/237/13 Rady Miasta Rypina z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypina.

Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Miasta Rypina

 

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.1528

Ogłoszony: 2016-04-29

Uchwała Nr XVII/147/16 Rady Miasta Rypin z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypin.

Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Miasta Rypin

 

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.7118

Ogłoszony: 2019-12-11

Uchwała nr XVII/120/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 3 grudnia 2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypin

Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Miasta Rypina
 

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.3109

Ogłoszony: 9 czerwca 2022

Uchwała nr XLVI/299/2022 Rady Miasta Rypin w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypin

Regulamin Utrzymania Czystości i Porzadku na terenie Gminy Miasta Rypin


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2015.431
Ogłoszony: 2015-02-12
Ważny do: 2016-06-30

Uchwała nr IV/33/15  Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypina

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.1530
Ogłoszony: 2016-04-29

Uchwała Nr XVII/149/16 Rady Miasta Rypin z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin

 

DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2018.5900
Ogłoszony: 2018-11-22
Ważny do: 2018-11-29

Uchwała nr LVIII/381/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin

 

DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2018.6223
Ogłoszony: 2018-12-07

Ważny do: 2019-12-31

Uchwała nr II/14/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 29 listopada 2018 r. w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Miasta Rypin

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin

 

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.7123
Ogłoszony: 2019-12-11
Ważny do: 2020-04-28

Uchwała nr XVII/125/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 3 grudnia 2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypina

 

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2020.2061
Ogłoszony: 2020-04-14

Uchwała nr XX/138/2020 Rady Miasta Rypin z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta RypinaDZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.1389
Ogłoszony: 2013-03-29
Ważna do: 2016-06-30

Uchwała Nr XXXIII/236/13 Rady Miasta Rypina z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Deklaracja

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.2566
Ogłoszony: 2013-07-31
Ważna do: 2016-06-30

Uchwała Nr XXXVI/260/13 Rady Miasta Rypina z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rypina Nr XXXIII/236/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Nowelizacja deklaracji

 

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.1529
Ogłoszony: 2016-04-29

Ważna do: 2019-12-31

Uchwała Nr XVII/148/16 Rady Miasta Rypin z dnia 19 kwietnia 2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Deklaracja

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.7121

Ogłoszony: 2019-12-11

 

Uchwała nr XVII/123/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 3 grudnia 2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Deklaracja

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2020.2062

Ogłoszony: 2020-04-14

 

Uchwała nr XX/ 139/2020 Rady Miasta Rypin z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały

Nowelizacja deklaracji
 

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.1821

Ogłoszony: 2022-04-06

Uchwała nr XLIII/278/2022 Rady Miasta Rypin z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Deklaracja


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.1334
Ogłoszony: 2013-03-28
Ważne do: 2016-06-30

uchwała nr Nr XXXIII/234/13 Rady Miasta Rypina z dnia 25 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.1527
Ogłoszony: 2016-04-29

Uchwała Nr XVII/146/16 Rady Miasta Rypin z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.7119

Ogłoszony: 2019-12-11

 

Uchwała nr XVII/121/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 3 grudnia 2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.906
Ogłoszony: 2013-02-25
Ważne do: 2016-06-30

Uchwała Nr XXVI/183/12 Rady Miasta Rypina z dnia 22 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Rypina

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.1531
Ogłoszony: 2016-04-29

Uchwała Nr XVII/150/16 Rady Miasta Rypin z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Rypin

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.1841
Ogłoszony: 2016-06-01

Uchwała Nr XVIII/161/16 Rady Miasta Rypin z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały

Zmiana Uchwały Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.7120

Ogłoszony: 2019-12-11

 

Uchwała nr XVII/122/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 3 grudnia 2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Rypin

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Żebrowski

Data wytworzenia:
01 gru 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
01 gru 2021, godz. 13:00

Osoba aktualizująca informacje

Przemysław Rębacz

Data aktualizacji:
24 lis 2022, godz. 10:27