Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tytuł Data publikacji
Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Rypinie
Minął termin składania ofert
2024-04-25 12:55:00
Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Koszarowej
Minął termin składania ofert
2024-04-17 14:39:31
Przebudowa drogi gminnej Nr 120621C ul. Dłutka
Minął termin składania ofert
2024-04-16 14:38:43
Przebudowa drogi gminnej Nr 120621C ul. Dłutka
Minął termin składania ofert
2024-03-11 14:42:11
Dostawa wyposażenia do pracowni eksperymentów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
Minął termin składania ofert
2024-01-31 14:48:26
Przebudowa drogi gminnej Nr 126647C (ul. Ks. Lissowskiego) oraz drogi gminnej Nr 120607C (ul. M. Konopnickiej)
Minął termin składania ofert
2024-01-29 14:33:46
Instalacja windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych w PM-3 w ramach projektu pn. "Likwidacja barier w poruszaniu się w PM 3 w Rypinie”
Minął termin składania ofert
2024-01-24 14:07:38
Dostosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją pomieszczeń w ramach projektu pn. "Likwidacja barier w poruszaniu się w SP-1 w Rypinie”
Minął termin składania ofert
2024-01-24 13:24:23
Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno -Przedszkolnych w Rypinie - w zakresie dotyczącym opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
Minął termin składania ofert
2024-01-12 12:37:11
Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno -Przedszkolnych w Rypinie - w zakresie dotyczącym opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
Minął termin składania ofert
2024-01-12 11:07:13
Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie – II etap
Minął termin składania ofert
2023-11-29 07:52:00
Dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie
Minął termin składania ofert
2023-11-09 14:01:00
Remont drogi gminnej nr 120615C – ul. Nowe Osiedle na odcinku długości 0,18 km
Minął termin składania ofert
2023-10-31 13:36:54
Dostawa wyposażenia w ramach zadania „Modernizacja „Katolika” – Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie”
Minął termin składania ofert
2023-09-27 14:57:55
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa odcinka ul. Spokojnej – projekt i realizacja”
Minął termin składania ofert
2023-08-30 15:07:11
Likwidacja barier w poruszaniu się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 i w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2
Minął termin składania ofert
2023-08-25 14:19:32
Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Spokojnej - projekt
Minął termin składania ofert
2023-08-23 15:00:13
Remont drogi gminnej nr 120615C – ul. Nowe Osiedle na odcinku długości 0,18 km
Minął termin składania ofert
2023-08-17 15:07:24
Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. E. Orzeszkowej – połączenie z drogą gminną ul. Sportową
Minął termin składania ofert
2023-08-17 15:02:32
Dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego oraz monitorów interaktywnych w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina
Minął termin składania ofert
2023-08-17 14:58:42
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa ul. Cholewińskiego – miejsca postojowe i chodnik – projekt i realizacja”
Minął termin składania ofert
2023-08-08 14:45:45
Remont drogi gminnej nr 120615C – ul. Nowe Osiedle na odcinku długości 0,18 km
Minął termin składania ofert
2023-07-26 15:19:25
Dokumentacja na przebudowę ul. Żytniej
Minął termin składania ofert
2023-07-13 13:20:49
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa ul. Cholewińskiego – miejsca postojowe i chodnik – projekt i realizacja”
Minął termin składania ofert
2023-07-12 13:06:56
Rewitalizacja Rypina
Minął termin składania ofert
2023-04-28 14:13:42
Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy Zespołach Szkolno - Przedszkolnych w Rypinie
Minął termin składania ofert
2023-04-26 13:10:46
Montaż instalacji co, cwu w budynku Nowe Osiedle 16
Minął termin składania ofert
2023-04-24 13:19:51
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120659C ul. Sadowej
Minął termin składania ofert
2023-04-17 15:51:10
Przebudowa ul. Ks. Lissowskiego i ul. M. Konopnickiej - projekt
Minął termin składania ofert
2023-03-21 15:05:01
Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie – II etap
Minął termin składania ofert
2023-03-14 15:10:49
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej
Minął termin składania ofert
2023-03-02 14:38:06
Budowa parkingu przy ul. Lissowskiego
Minął termin składania ofert
2023-02-13 13:52:37
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania „Przebudowa ul. Cholewińskiego – miejsca postojowe i chodnik – projekt i realizacja”
Minął termin składania ofert
2023-02-07 11:33:01
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej
Minął termin składania ofert
2023-01-24 13:31:53
Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rypin oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Miasta Rypin
Minął termin składania ofert
2022-10-27 14:58:45
Stworzenie Centrum Zabawowo Edukacyjnego
Minął termin składania ofert
2022-09-22 13:38:43
Budowa parkingu przy ul. Cholewińskiego
Minął termin składania ofert
2022-09-08 11:58:50
Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr 731/3 przy ul. Piłsudskiego
Minął termin składania ofert
2022-09-08 11:57:32
Montaż instalacji co, cwu w budynku Nowe Osiedle 16
Minął termin składania ofert
2022-08-24 14:56:52
Budowa parkingu przy ul. Cholewińskiego
Minął termin składania ofert
2022-08-12 14:23:08
Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr 731/3 przy ul. Piłsudskiego
Minął termin składania ofert
2022-07-28 13:30:35
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Minął termin składania ofert
2022-07-13 13:25:43
Przebudowa bieżni przy SP-3 przy ul. Młyńskiej
Minął termin składania ofert
2022-07-06 11:19:29
Przebudowa bieżni przy SP-3 przy ul. Młyńskiej
Minął termin składania ofert
2022-05-13 12:22:25
Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Polna) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie
Minął termin składania ofert
2022-02-16 12:50:05