Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadamienie o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków - domu ul. Nowy Rynek 15, ul. Mławska 22, ul. Mławska 22A

Rypin, 12 stycznia 2023 r.

II.4120.1.2023

ZAWIADOMIENIE
O SPORZĄDZENIU NOWEJ KARTY ZABYTKU

Na podstawie § 18a, § 18b ust. 1, 3, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021 r. poz. 56)

zawiadamiam o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków - domu ul. Nowy Rynek 15, ul. Mławska 22, ul. Mławska 22A na działkach nr ewid 895/14, 895/18 przy ul. Nowy Rynek.

Uzasadnienie

Sporządzenie nowej karty zabytku nieruchomego związane jest z koniecznością zastąpienia niezgodnych ze stanem faktycznym i błędnych danych zawartych w obecnej karcie adresowej przedmiotowego zabytku.

Natomiast zgodnie z § 18 b ust. 3, 4 i 5 zawiadomienie o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku, o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku albo o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków umieszcza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej do czasu zamieszczenia informacji odpowiednio o włączeniu karty adresowej zabytku, o włączeniu nowej karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków albo o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków, o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku albo o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków zawiadamia właściciela lub posiadacza zabytku albo nieruchomości lub rzeczy ruchomej, która przestała być zabytkiem, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków albo wyłączenia tej karty z gminnej ewidencji zabytków. Do zawiadomienia o włączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków lub o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku dołącza się odpowiednio potwierdzoną kopię karty adresowej zabytku albo nowej karty adresowej zabytku.

                                                                  Z up. Burmistrza Miasta
                                                                 mgr inż. Tomasz Kosiński
                                                                      Kierownik Wydziału
                                                                 Infrastruktury i Inwestycji


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Kosiński

Data wytworzenia:
13 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Marek Kiedrowski

Data publikacji:
13 sty 2023, godz. 12:27

Osoba aktualizująca informacje

Marek Kiedrowski

Data aktualizacji:
13 sty 2023, godz. 12:27