Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Urząd Stanu Cywilnego

Monika Zielińska - kierownik wydziału

tel. 54 280 9616,

fax. 54 280 9659

adres e-mail: monika.zielinska@rypin.eu
                    usc@rypin.eu

 

Zakres zadań Urzędu Stanu Cywilnego:
 • realizuje zadania wynikające z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o ochronie danych osobowych, prawa prywatnego międzynarodowego, umów międzynarodowych oraz innych aktów prawnych dotyczących spraw osobowych, a w szczególności:
 1. prowadzi księgi stanu cywilnego,
 2. prowadzi rejestry stanu cywilnego osób: - poprzez sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
 3. prowadzi dokumentacje małżeństw konkordatowych,
 4. wydaje zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa,
 5. przyjmuje zapewnienia o nieistnieniu przeszkód do zawarcia małżeństwa,
 6. sporządza akty małżeństw konkordatowych,
 7. wydaje odpisów z akt stanu cywilnego,
 8. wydaje decyzje i postanowienia w sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
 9. wydaje odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, dokonuje zmiany w aktach stanu cywilnego itp.
 10. prowadzi korespondencję zagraniczną i konsularną,
 11. dokonuje wzmianek na aktach transkrypcji na podstawie wyroków sądowych państw obcych i decyzji administracyjnych,
 12. wydaje zaświadczenia o stanie cywilnym do zawarcia związków partnerskich poza granicami kraju,
 13. wydaje dowody zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami kraju,
 14. organizuje jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego,
 15. prowadzi archiwum ksiąg stanu cywilnego zgodnie z ustawą o archiwach państwowych,
 16. migruje akty do Systemu Rejestrów Państwowych,
 17. wykonują inne prace powierzone do wykonania przez Burmistrza lub Sekretarza.

 

Od 01 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego. Powyższe wydłuża jednak załatwianie spraw i uniemożliwia zachowanie dotychczasowych standardów czasu obsługi.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Żebrowski

Data wytworzenia:
16 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
16 cze 2021, godz. 13:32

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
16 cze 2021, godz. 13:32