Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w skrócie PSZOK jest miejscem utworzonym przez Gminę Miasta Rypina w celu umożliwienia mieszkańcom pozbywania się odpadów tzw. "problemowych", które nie mogą lub nie powinny być wyrzucane do pojemników odbieranych z terenów nieruchomości. Odpady dostarczone przez mieszkańców do tego punktu zostaną umieszczone w odpowiednich pojemnikach zlokalizowanych w punkcie i później przekazane do właściwych podmiotów zajmujących odzyskiem i recyklingiem danego rodzaju odpadu.

 

Odpady W PSZOK-u przyjmowane są bez dodatkowych opłat!


Lokalizacja PSZOK w Rypinie:

ul. E. Orzeszkowej 4

PSZOK obsługiwany jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne KOMES Sp. z o.o.

Godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach - 7:00 – 15:00,
środa w godzinach - 7:00 – 17:00,
sobota:
a) w okresie od 1 maja do 31 października w godzinach - 9:00 – 13:00,
b) w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca
w godzinach - 9:00 – 13:00

W PSZOK przyjmowane są odpady:

 • przeterminowane leki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (do 1Mg na gospodarstwo domowe w ciągu roku),
 • zużyte opony (do 4 szt. z jednego gospodarstwa domowego w ciągu roku),
 • tekstylia i odzież,
 • żużle i popioły paleniskowe,
 • odpady niebezpieczne (opakowania po olejach, farbach itp.),
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w  wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
 
oraz selektywnie zebrane odpady:
 • tworzyw sztucznych,
 • szkła,
 • papieru i tektury,
 • ulegające biodegradacji,


oraz inne odpady komunalne, których ze względu na ich skład, jakość, gabaryty nie można umieszczać w pojemnikach i workach odbieranych z terenów nieruchomości.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Żebrowski

Data wytworzenia:
30 lis 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
30 lis 2021, godz. 12:59

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
30 lis 2021, godz. 12:59