Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2024


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 70/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2023 rok 2024-05-14 07:34:47
Zarządzenie Nr 69/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie – II Etap” 2024-05-07 13:07:02
Zarządzenie Nr 66/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia ogólnopolskiego otwartego konkursu na opracowanie projektu graficznego i wykonanie muralu artystycznego w Rypinie w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 oraz ustalenia regulaminu jej działania 2024-05-13 07:39:33
Zarządzenie Nr 63/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Sporządzenie Planu ogólnego miasta Rypin” 2024-04-23 15:02:01
Zarządzenie Nr 61/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia regulaminu konkursu pt. „SUPERELEWACJA” i powołania komisji konkursowej 2024-04-23 15:00:19
Zarządzenie Nr 57/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Poprawa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Rypinie 2024-04-16 07:55:21
Zarządzenie Nr 56/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Koszarowej 2024-04-16 07:54:37
Zarządzenie Nr 55/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 120621C ul. Dłutka 2024-04-16 07:53:43
Zarządzenie Nr 54/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu promującego nowatorskie działania na rzecz miasta „Wędka Burmistrza” 2024-04-16 07:52:50
Zarządzenie Nr 50/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2024-03-21 14:48:52
Zarządzenie Nr 46/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r. 2024-03-11 14:47:39
Zarządzenie Nr 45/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ul. Strażackiej 2024-03-11 08:09:50
Zarządzenie Nr 44/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do obsługi zadania pn. „Publiczny Żłobek w Rypnie” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + 2022-2029” 2024-03-07 12:39:40
Zarządzenie Nr 42/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 120621C ul. Dłutka 2024-03-05 15:42:30
Zarządzenie Nr 36/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu 2024-02-13 13:57:50
Zarządzenie Nr 35/W-2/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2024-02-13 09:23:03
Zarządzenie Nr 34/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypin 2024-02-13 09:22:15
Zarządzenie Nr 33/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków miasta Rypin 2024-02-12 11:58:17
Zarządzenie Nr 30/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizacje celu publicznego z zakresu sportu 2024-02-19 08:51:19
Zarządzenie Nr 26/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2024 2024-01-29 09:41:20
Zarządzenie Nr 25/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2024 2024-01-29 09:40:31
Zarządzenie Nr 24/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenia zawodowe nauczycieli i placówki doskonalenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2024 2024-01-29 09:22:43
Zarządzenie Nr 23/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu 2024-01-23 12:47:37
Zarządzenie Nr 22/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej szkoły oraz wzoru zgłoszenia do publicznych szkół w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli publicznych i szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Rypin 2024-01-29 09:21:30
Zarządzenie Nr 21/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin na rok szkolny 2024/2025 2024-01-29 09:20:43
Zarządzenie Nr 20/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin na rok szkolny 2024/2025 2024-01-29 09:19:55
Zarządzenie Nr 19/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 126647C (ul. Ks. Lissowskiego) oraz drogi gminnej Nr 120607C (ul. M. Konopnickiej) 2024-01-23 09:19:06
Zarządzenie Nr 18/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Instalacja windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych w PM-3 w ramach projektu pn. "Likwidacja barier w poruszaniu się w PM 3 w Rypinie” 2024-01-23 09:17:44
Zarządzenie Nr 17/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją pomieszczeń w ramach projektu pn. "Likwidacja barier w poruszaniu się w SP-1 w Rypinie” 2024-01-23 09:16:08
Zarządzenie Nr 16/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie nabycia nieruchomości 2024-01-22 10:25:34
Zarządzenie Nr 15/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie nabycia nieruchomości 2024-01-22 10:24:39
Zarządzenie Nr 13/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r. 2024-01-18 13:12:22
Zarządzenie Nr 12/W-1/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2024-01-18 11:09:38
Zarządzenie Nr 11/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypin 2024-01-18 11:08:17
Zarządzenie Nr 9/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno - Przedszkolnych w Rypinie - dokumentacja w zakresie dotyczącym opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla obiektów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 2024-01-09 15:21:03
Zarządzenie Nr 8/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno - Przedszkolnych w Rypinie - dokumentacja w zakresie dotyczącym opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla obiektów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 2024-01-09 15:19:35
Zarządzenie Nr 3/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie miesięcznych limitów rozmów telefonicznych telefonów komórkowych używanych przez pracowników Urzędu Miasta Rypin 2024-01-10 14:38:54
Zarządzenie Nr 2/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia limitu kilometrów w jazdach lokalnych dla pracowników Urzędu Miasta Rypin 2024-01-10 14:37:59
Zarządzenie Nr 1/2024 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ul. Strażackiej 2024-01-09 15:16:46

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Żebrowski

Data wytworzenia:
09 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
09 sty 2024, godz. 15:15

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
09 sty 2024, godz. 15:15