Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 66/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Montaż instalacji co, cwu w budynku Nowe Osiedle 16” 2023-06-07 08:19:59
Zarządzenie Nr 65/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Rypin w rejonie pomiędzy ul. Dłutka, ul. 3 Maja, ul. Mławską i ul. Malanowskiego 2023-06-05 14:18:12
Zarządzenie Nr 59/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Rypin 2023-05-16 10:14:26
Zarządzenie Nr 53/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości 2023-04-24 15:55:40
Zarządzenie Nr 52/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miasta Rypin 2023-04-20 12:04:30
Zarządzenie Nr 51/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy Zespołach Szkolno -Przedszkolnych w Rypinie” 2023-04-19 08:12:02
Zarządzenie Nr 50/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja Rypina” 2023-04-19 08:09:13
Zarządzenie Nr 47/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Montaż instalacji co, cwu w budynku Nowe Osiedle 16" 2023-04-14 14:07:07
Zarządzenie Nr 45/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120659C ul. Sadowej” 2023-04-07 08:05:29
Zarządzenie Nr 44/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Rypin do prowadzenia spraw z zakresu gospodarki finansowej w imieniu Burmistrza Miasta Rypin 2023-04-07 08:07:46
Zarządzenie Nr 43/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Skarbnika Miasta – Głównego Księgowego Urzędu do prowadzenia spraw z zakresu gospodarki finansowej w imieniu Burmistrza Miasta Rypin 2023-04-07 08:06:49
Zarządzenie Nr 42/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rypin 2023-04-07 08:39:53
Zarządzenie Nr 41/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu promującego nowatorskie działania na rzecz miasta „Wędka Burmistrza” 2023-03-31 14:12:50
Zarządzenie Nr 39/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie planu kontroli w 2023 i 2024 roku dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych 2023-03-29 13:02:06
Zarządzenie Nr 37/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Ks. Lissowskiego i ul. M. Konopnickiej – projekt” 2023-03-22 09:02:27
Zarządzenie Nr 36/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia regulaminu konkursu pt. „SUPERELEWACJA” i powołania komisji konkursowej 2023-03-15 10:30:19
Zarządzenie Nr 34/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości 2023-03-13 11:44:23
Zarządzenie Nr 33/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r. 2023-03-09 10:34:03
Zarządzenie Nr 32/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie – II Etap” 2023-03-08 13:19:33
Zarządzenie Nr 30/W-2/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-03-02 13:55:46
Zarządzenie Nr 29/W-1/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-03-02 13:54:53
Zarządzenie Nr 28/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypin 2023-03-02 13:53:31
Zarządzenie Nr 27/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2023-03-02 13:52:35
Zarządzenie Nr 25/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej” 2023-03-01 07:29:08
Zarządzenie Nr 22/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: Modernizacja „Katolika” Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie 2023-02-15 10:32:16
Zarządzenie Nr 21/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Budowa parkingu przy ul. Lissowskiego 2023-02-10 10:59:36
Zarządzenie Nr 19/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania „Przebudowa ul. Cholewińskiego – miejsca postojowe i chodnik – projekt i realizacja” 2023-02-03 14:11:43
Zarządzenie Nr 16/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2023 2023-01-30 15:24:45
Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenia zawodowe nauczycieli i placówki doskonalenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2023 2023-01-30 15:24:05
Zarządzenie Nr 14/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2023 2023-01-30 15:23:24
Zarządzenie Nr 12/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej szkoły oraz wzoru zgłoszenia do publicznych szkół w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli publicznych i szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Rypin 2023-01-30 15:22:35
Zarządzenie Nr 11/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin na rok szkolny 2023/2024 2023-01-30 15:21:53
Zarządzenie Nr 10/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin na rok szkolny 2023/2024 2023-01-30 15:20:55
Zarządzenie Nr 8/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rypin 2023-04-07 08:35:36
Zarządzenie Nr 7/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla pracowników, którym pracodawca wyrazi zgodę na przejazd w podróży służbowej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy 2023-01-23 15:22:59
Zarządzenie Nr 4/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej” 2023-01-18 09:07:47
Zarządzenie Nr 3/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 Na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1872) 2023-01-27 07:51:47
Zarządzenie Nr 2/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie miesięcznych limitów rozmów telefonicznych telefonów komórkowych używanych przez pracowników Urzędu Miasta Rypin 2023-01-27 07:50:13
Zarządzenie Nr 1/2023 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia limitu kilometrów w jazdach lokalnych dla pracowników Urzędu Miasta Rypin 2023-01-27 07:48:06

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Żebrowski

Data wytworzenia:
18 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
18 sty 2023, godz. 09:06

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
18 sty 2023, godz. 09:06