Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2021


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 137/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 grudnia 2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2022-01-11 13:35:05
Zarządzenie nr 136/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie powołania komisji ds rozpatrywania zgłoszeń 2022-03-09 15:10:57
Zarządzenie nr 135/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 120664C ul. Sportowa" 2022-01-11 13:34:30
Zarządzenie nr 134/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 grudnia 2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych 2022-03-09 15:08:34
Zarządzenie nr 133/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 grudnia 2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rypin 2022-02-01 10:11:54
Zarządzenie nr 131/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 grudnia 2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2021 rok 2022-01-11 13:33:47
Zarządzenie nr 130/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 grudnia 2021 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. ,,Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie" 2022-01-11 13:32:53
Zarządzenie nr 129/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 grudnia 2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2021 rok 2022-01-11 13:32:15
Zarządzenie nr 128/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 grudnia 2021 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych zadania pn. ,,Budowa oświetlenia - chodnik Mławska - Sadowa" 2022-01-11 13:31:01
Zarządzenie nr 127/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 grudnia 2021 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych zadania pn. ,,Budowa budynku szatniowo - sanitarnego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rypinie" 2022-01-11 13:30:27
Zarządzenie nr 126/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2021 rok 2022-01-11 13:29:40
Zarządzenie nr 124/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 listopada 2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2021 rok 2022-01-11 13:24:30
Zarządzenie nr 123/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 listopada 2021 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Rypin w 2022 roku 2021-12-02 14:39:27
Zarządzenie nr 122/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 listopada 2021 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rypin 2021-12-02 14:38:35
Zarządzenie nr 121/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 listopada 2021 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027 2021-12-02 14:37:46
Zarządzenie nr 120/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 listopada 2021 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2022 rok 2021-12-02 14:36:55
Zarządzenie nr 119/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 listopada 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021-12-02 14:35:36
Zarządzenie nr 118/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 listopada 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2021-12-02 14:34:52
Zarządzenie nr 117/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 listopada 2021 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypin. 2021-12-02 14:34:09
Zarządzenie nr 116/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 listopada 2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r." 2021-12-02 14:33:22
Zarządzenie nr 115/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 listopada 2021 w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Gminę Miasta Rypin pożyczek instytucjom kultury działającym na terenie gminy na realizację zadań publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych 2021-12-02 14:32:26
Zarządzenie nr 114/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 października 2021w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2021 rok Zarządzenie nr 114/2021 Burmistrza Rypina z dnia 29 października 2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2021 rok 2022-01-11 13:25:50
Zarządzenie nr 113/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 października 2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Rypin obcych składników majątkowych KPRM używanych do wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz rejestracji stanu cywilnego 2021-12-02 14:31:25
Zarządzenie nr 112/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 października 2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-12-02 14:30:39
Zarządzenie nr 110/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 października 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. 2021-12-02 14:29:46
Zarządzenie nr 109/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 października 2021 w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: Przebudowa i dostosowanie istniejących urządzeń wodno - kanalizacyjnych w ramach zadania pn. ,,Odwodnienie terenu przy budynku Warszawska 40a" 2021-11-18 19:05:19
Zarządzenie nr 108/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 października 2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2021 rok 2021-11-18 19:04:27
Zarządzenie nr 107/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 września 2021 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami systemu cyberbezpieczeństwa w zakresie zadań publicznych zależnych od systemów informacyjnych, realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Rypin 2021-11-18 19:03:22
Zarządzenie nr 106/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 września 2021 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami systemu cyberbezpieczeństwa 2021-11-18 19:02:27
Zarządzenie nr 105/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 września 2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2021 rok 2021-11-18 19:01:38
Zarządzenie nr 104/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 września 2021 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 120640C ul.Brzozowej" 2021-11-18 19:00:30
Zarządzenie nr 103/2021 Burmistrza Mista Rypin z dnia 24 września 2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości 2021-11-18 18:59:30
Zarządzenie nr 102/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 września 2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości 2021-11-18 18:58:34
Zarządzenie nr 101/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 września 2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2021 rok 2021-11-18 18:57:29
Zarządzenie nr 100/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 września 2021 w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Gminy Miasta Rypin na 2022 rok 2021-11-18 18:56:13
Zarządzenie nr 99/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 września 2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2021 rok 2021-11-18 18:55:16
Zarządzenie nr 98/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 września 2021 w sprawie miesięcznych limitów rozmów telefonicznych telefonu komórkowego używanego przez pracownika Urzędu Miasta Rypin 2021-11-18 18:54:01
Zarządzenie nr 97/2021 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 2 września 2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2021 rok 2021-11-18 18:52:59
Zarządzenie nr 96/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 września 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2021-11-18 18:51:43
Zarządzenie nr 95/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 września 2021 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia 2021-11-18 18:50:53
Zarządzenie nr 94/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 września 2021 w sprawie nabycia nieruchomości 2021-11-18 18:50:03
Zarządzenie nr 93/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 września 2021 w sprawie obciążania nieruchomości 2021-11-18 18:49:13
Zarządzenie nr 92/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 sierpnia 2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 120664C ul. Sportowa" 2021-11-18 18:48:18
Zarządzenie nr 91/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 sierpnia 2021 w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finan­sowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku 2021-11-18 18:47:04
Zarządzenie nr 90/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 sierpnia 2021 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2021 roku 2021-11-18 18:45:53
Zarządzenie nr 85/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 sierpnia 2021 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rypin 2021-11-18 18:43:59
Zarządzenie nr 84/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 sierpnia 2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2021 rok 2021-11-18 18:43:03
Zarządzenie nr 83/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 sierpnia 2021 w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Rypin za drugi kwartał 2021 roku 2021-11-18 18:42:02
Zarządzenie nr 82/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 sierpnia 2021 w sprawie w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia lustracji zgłoszonych ogrodów i balkonów w konkursach na "Najpiękniejszy ogród" i "Najpiękniejszy balkon - pełen kwiatów" - X Edycja 2021-11-18 18:41:04
Zarządzenie nr 81/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 lipca 2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2021 rok 2021-11-18 18:40:13
Zarządzenie nr 79/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 lipca 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021-11-18 18:39:03
Zarządzenie nr 78/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 lipca 2021 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypin 2021-11-18 18:38:09
Zarządzenie nr 77/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 lipca 2021 w sprawie powołania Komisji d/s przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę oraz rokowań nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Rypin 2021-11-18 18:37:15
Zarządzenie nr 76/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 lipca 2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2021 rok 2021-11-18 18:36:25
Zarządzenie nr 75/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 lipca 2021 w sprawie rawie powołania komisji ds. rekomendacji uczniów do otrzymania stypendium motywacyjnego Rady Miasta Rypin 2021-11-18 18:35:10
Zarządzenie nr 74/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 lipca 2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-11-18 18:34:17
Zarządzenie nr 73/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 lipca 2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-11-18 18:33:11
Zarządzenie nr 72/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 lipca 2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Rypin 2021-11-18 18:32:18
Zarządzenie nr 71/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 lipca 2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2021 rok 2021-11-18 18:31:24
Zarządzenie nr 69/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 czerwca 2021 w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji wniosków złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 oraz ustalenia regulaminu jej działania 2021-11-18 18:30:17
Zarządzenie nr 68/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 czerwca 2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na „Najpiękniejszy ogród" i „Najpiękniejszy balkon - pełen kwiatów" 2021-11-18 18:29:19
Zarządzenie nr 67/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 czerwca 2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2021 rok 2021-11-18 18:28:18
Zarządzenie nr 66/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 czerwca 2021 w sprawie obciążania nieruchomości 2021-11-18 18:27:09
Zarządzenie nr 65/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 czerwca 2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2021 rok 2021-11-18 18:26:09
Zarządzenie nr 64/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 czerwca 2021 w sprawie zmiany zarządzenia 2021-11-18 18:24:59
Zarządzenie nr 63/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 czerwca 2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok 2021-11-18 18:23:57
Zarządzenie nr 62/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 czerwca 2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 202 rok 2021-11-18 18:23:06
Zarządzenie nr 61/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 1 czerwca 2021 w sprawie w sprawie: zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji: ,, Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie" w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy nr 01130-6935-UM0211762/20 zarejestrowaną_ w rejestrze UM pod Nr WS-I-L.052.8.207.1696.2020 w ramach poddzialania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ", tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich 2021-11-18 18:21:47
Zarządzenie nr 60/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 1 czerwca 2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: ,,Utwardzenie nawierzchni ul. Wójtostwo" 2021-11-18 18:20:41
Zarządzenie nr 59/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 maja 2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2021 rok 2021-11-18 18:18:31
Zarządzenie nr 58/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 maja 2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2021 rok 2021-11-18 18:17:10
Zarządzenie nr 57/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 kwietnia 2021 w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Rypin za pierwszy kwartał 2021 roku 2021-11-18 18:15:53
Zarządzenie nr 56/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 kwietnia 2021 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia regulaminu konkursu pt. ,,SUPERELEWACJA" i powołania komisji konkursowej 2021-11-18 18:14:57
Zarządzenie nr 55/2021 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 30 kwietnia 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021-11-18 18:13:59
Zarządzenie nr 54/2021 Burmistrza Mista Rypin z dnia 30 kwietnia 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021-11-18 18:12:48
Zarządzenie nr 53/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 kwietnia 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021-11-18 18:11:46
Zarządzenie nr 52/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 kwietnia 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021-11-18 18:10:44
Zarządzenie nr 51/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie odwołania czasowego zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie 2021-11-18 18:09:51
Zarządzenie nr 50/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta Rypin dni wolnych od pracy w 2021 roku w zamian za święta przypadające w sobotę 2021-11-18 18:08:56
Zarządzenie nr 49/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 kwietnia 2021 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Rypin 2021-11-18 18:07:50
Zarządzenie nr 48/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 kwietnia 2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021r. 2021-11-18 18:06:43
Zarządzenie nr 47/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 kwietnia 2021 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na reali­zację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021r. 2021-11-18 18:05:32
Zarządzenie nr 46/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 kwietnia 2021 w sprawie prawa pierwokupu 2021-11-18 18:04:28
Zarządzenie nr 45/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 kwietnia 2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2021 rok 2021-11-18 18:03:31
Zarządzenie nr 44/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 kwietnia 2021 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych zadania pn. ,,Budowa przepustu w ciągu drogi łączącej ul.Orzeszkową z ul. Sportową" 2021-11-18 18:02:01
Zarządzenie nr 43/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 kwietnia 2021 w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2020 rok 2021-11-18 17:59:46
Zarządzenie nr 42/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 kwietnia 2021 w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją zadania pn. ,,Modernizacja Katolika" -Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie" 2021-11-18 17:58:48
Zarządzenie nr 41/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 marca 2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2021 rok 2021-11-18 17:57:47
Zarządzenie nr 40/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 marca 2021 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2020 rok 2021-11-18 17:56:43
Zarządzenie nr 39/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 marca 2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 OOO złotych 2021-11-18 17:55:33
Zarządzenie nr 38/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 marca 2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie 2021-11-18 17:54:29
Zarządzenie nr 37/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 marca 2021 w sprawie przeprowadzenia przeglądu materiałów niejawnych 2021-11-18 17:53:35
Zarządzenie nr 36/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 marca 2021 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2021-11-18 17:52:41
Zarządzenie nr 35/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 marca 2021 w sprawie obciążania nieruchomości 2021-11-18 17:51:43
Zarządzenie nr 34/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 marca 2021 w sprawie w sprawie ustalenia opłaty za rezerwację miejsc handlowych i postojowych na targowisku „Mój Rynek" w Rypinie, przy ul. Orzeszkowej 7 2021-11-18 17:50:47
Zarządzenie nr 33/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 marca 2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021r. 2021-11-18 17:49:47
Zarządzenie nr 32/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 marca 2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2021 rok 2021-11-18 17:48:41
Zarządzenie nr 31/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 marca 2021 w sprawie ogłoszenia konkursu promującego nowatorskie działania na rzecz miasta „Wędka Burmistrza" 2021-11-18 17:47:37
Zarządzenie nr 29/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 lutego 202 w sprawie odwołania czasowego zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie 2021-11-18 17:45:41
Zarządzenie nr 28/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 lutego 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021-11-18 17:44:40
Zarządzenie nr 27/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 lutego 2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu 2021-11-18 17:42:15
Zarządzenie nr 26/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 lutego 2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2021 rok 2021-11-18 17:41:18
Zarządzenie nr 25/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 lutego 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021-11-18 17:40:08
Zarządzenie nr 24/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 lutego 2021 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypin 2021-11-18 17:39:10
Zarządzenie nr 23/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 lutego 2021 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizacje celu publicz­nego z zakresu sportu 2021-11-18 17:38:12
Zarządzenie nr 22/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 lutego 2021 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie na 2021 rok 2021-11-18 17:36:55
Zarządzenie nr 21/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 lutego 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2021-11-18 17:35:52
Zarządzenie nr 20/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 lutego 2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu pu­blicznego z zakresu sportu 2021-11-18 17:34:46
Zarządzenie nr 19/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 lutego 2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2021 rok 2021-11-18 16:47:23
Zarządzenie nr 18/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021-11-18 16:45:49
Zarządzenie nr 17/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 stycznia 2021 w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opiat pobieranych przez szkoły wyższe, inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenia zawodowe nauczycieli i placówki doskonalenia nauczycieli orazform i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2021 2021-11-18 16:44:38
Zarządzenie nr 16/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 stycznia 2021 w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021 2021-11-18 16:43:11
Zarządzenie nr 15/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 stycznia 2021 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021 2021-11-18 16:37:32
Zarządzenie nr 14/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 stycznia 2021 w sprawie sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego 2021-11-18 16:36:26
Zarządzenie nr 13/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 stycznia 2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej szkoły oraz wzoru zgłoszenia do publicznych szkól w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli publicznych i szkól publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Rypin 2021-11-18 16:35:22
Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 stycznia 2021 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin na rok szkolny 2021/2022 2021-11-18 16:34:15
Zarządzenie nr 11/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 stycznia 2021 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin na rok szkolny 2021/2022 2021-11-18 16:33:13
Zarządzenie nr 10/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 stycznia 2021 w sprawie ustalenia uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 2021-11-18 16:31:51
Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 stycznia 2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-11-18 16:30:42
Zarządzenie nr 8/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 stycznia 202 w sprawie organizacji transportu oraz telefonicznego punktu zgłoszeń i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 2021-11-18 16:28:57
Zarządzenie nr 7/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 stycznia 2021 w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie pomiędzy ul. Warszawska a ul. Cichą 2021-11-18 16:27:29
Zarządzenie nr 6/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 stycznia 2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2021 rok 2021-11-18 15:42:02
Zarządzenie nr 5/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 stycznia 2021 w sprawie powołania komisji do oceny warunków bytowych i mieszkaniowych wnioskodawców ubiegających się o otrzymanie lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Rypin 2021-11-18 15:40:47
Zarządzenie nr 4/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 stycznia 2021 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji 2021-11-18 15:39:14
Zarządzenie nr 3/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 stycznia 2021 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miasta Rypin 2021-11-18 15:36:05
Zarządzenie nr 2/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 stycznia 2021 w sprawie miesięcznych limitów rozmów telefonicznych telefonów komórkowych używanych przez pracowników Urzędu Miasta Rypin 2021-11-18 15:28:46
Zarządzenie nr 1/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 stycznia 2021 w sprawie ustalenia limitu kilometrów w jazdach lokalnych dla pracowników Urzędu Miasta Rypin 2021-11-18 15:25:22

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kryszczuk

Data wytworzenia:
16 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
16 cze 2021, godz. 10:29

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
16 cze 2021, godz. 10:29