Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2020


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 173/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 grudnia 2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok 2022-08-03 14:24:50
Zarządzenie nr 172/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 grudnia 2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok 2022-08-03 14:18:27
Zarządzenie nr 171/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok 2022-08-03 14:17:11
Zarządzenie nr 170/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Rypin 2022-08-03 14:16:01
Zarządzenie nr 169/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rypin 2022-08-03 14:15:12
Zarządzenie nr 168/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie Zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok 2022-08-03 14:14:05
Zarządzenie nr 167/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn.: „Budowa przepustu w ciągu drogi łączącej ul. Orzeszkową z ul. Sportową” 2022-08-03 14:12:43
Zarządzenie nr 166/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr I20640C ul. Brzozowej” 2022-08-03 14:11:47
Zarządzenie nr 165/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 grudnia 2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok 2022-08-03 14:10:52
Zarządzenie nr 164/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 grudnia 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorzysowej w ramach zadania „Przebudowa mostu, budowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportowa i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja” 2022-08-03 14:09:32
Zarządzenie nr 163/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 grudnia 2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Rypin 2022-08-03 14:08:40
Zarządzenie nr 162/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 grudnia 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-08-03 14:07:50
Zarządzenie nr 161/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 grudnia 2020 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypin 2022-08-03 14:07:04
Zarządzenie nr 160/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 grudnia 2020 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypin 2022-08-03 14:05:19
Zarządzenie nr 159/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 1 grudnia 2020 w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia negocjacji w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań pn.: ,,0dprowadzenie wód opadowych i roztopowych w 2021 roku - obszar I ” i „0dprowadzenie wód opadowych i roztopowych w 2021 roku - obszar II” 2022-08-03 14:04:36
Zarządzenie nr 158/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 1 grudnia 2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok 2022-08-03 14:03:48
Zarządzenie nr 157/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 listopada 2020 w sprawie obniżenia opłaty za rezerwację miejsc handlowych i postojowych na targowisku „Mój Rynek" w Rypinie 2022-08-03 14:02:07
Zarządzenie nr 156/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 listopada 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Modernizacja „Katolika” - Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie” 2022-08-03 14:01:16
Zarządzenie nr 155/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 listopada 2020 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Rypin W 2021 roku 2022-08-03 14:00:23
Zarządzenie nr 154/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 listopada 2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok 2022-08-03 13:56:59
Zarządzenie nr 153/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 listopada 2020 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2029 2022-08-03 13:55:37
Zarządzenie nr 152/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 listopada 2020 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2020 rok 2022-08-03 13:54:19
Zarządzenie nr 151/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 listopada 2020 w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Miasta Rypin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2022-08-03 13:53:19
Zarządzenie nr 150/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 listopada 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r." 2022-08-03 13:52:25
Zarządzenie nr 149/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 listopada 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 0 udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rypin oraz jednostek organizacyjnych i lnstytucji Kultury Gminy Miasta Rypin ” 2022-08-03 13:51:31
Zarządzenie nr 148/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 października 2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie 2022-08-03 13:50:37
Zarządzenie nr 147/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 października 2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok 2022-08-03 13:49:44
Zarządzenie nr 146/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 października 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa budynku szatniowo - sanitarnego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rypinie” 2022-08-03 13:48:12
Zarządzenie nr 145/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 października 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania ,,Przebudowa mostu, budowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportowa i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja” 2022-08-03 13:47:16
Zarządzenie nr 144/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 października 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 0 udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rypin oraz jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury Gminy Miasta Rypin ” 2022-08-03 13:46:28
Zarządzenie nr 143/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 października 2020 w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Rypin za trzeci kwartał 2020 roku 2022-08-03 13:45:35
Zarządzenie nr 141/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 października 2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok 2022-08-03 13:43:37
Zarządzenie nr 140/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 października 2020 w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzania szacowania, na terenie miasta Rypin, wartości zwierząt gospodarskich poddawanych ubojowi bądź zabijanych z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rypinie, w związku ze stwierdzeniem chorób zakaźnych 2022-08-03 13:42:19
Zarządzenie nr 139/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 października 2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok 2022-08-03 13:41:28
Zarządzenie nr 138/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 października 2020 w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadań pn.: „Ułożenie płyt drogowvch na odcinku ul. Polnej” 2022-08-03 13:40:16
Zarządzenie nr 137/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 października 2020 w sprawie organizacji pracy Urzędu Miasta Rypin w związku z epidemia koronawirusa SARS- C0 V-2. 2022-08-03 13:39:22
Zarządzenie nr 136/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 września 2020 w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie miasta Rypin 2022-08-03 13:38:35
Zarządzenie nr 133/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 września 2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok 2022-08-03 13:37:48
Zarządzenie nr 132/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 września 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 1206 74C ul. Zacisze - projekt” 2022-08-03 13:36:36
Zarządzenie nr 131/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 września 2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Rypin 2022-08-03 13:35:20
Zarządzenie nr 130/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 września 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości 2022-08-03 13:33:33
Zarządzenie nr 129/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 września 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości 2022-08-03 13:30:37
Zarządzenie nr 128/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 września 2020 w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadań pn.: Oświetlenie placu zabaw w parku miejskim” oraz „Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) - oświetlenie” 2022-08-03 13:29:49
Zarządzenie nr 127/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 września 2020 w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Gminy Miasta Rypin na 2021 rok 2022-08-03 13:28:54
Zarządzenie nr 126/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 września 2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok 2022-08-03 13:27:57
Zarządzenie nr 125/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 września 2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok 2022-08-03 13:26:18
Zarządzenie nr 124/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 września 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania „Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956r. z bocznicą kolejową (projekt) ” 2022-08-03 13:25:04
Zarządzenie nr 123/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 września 2020 w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadań pn.: „Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Gałczyńskieeo do granicy Miasta Rypin ” 2022-08-03 13:24:09
Zarządzenie nr 122/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 września 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-08-03 13:23:21
Zarządzenie nr 121/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 września 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-08-03 13:22:26
Zarządzenie nr 120/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 września 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-08-03 13:21:29
Zarządzenie nr 119/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 września 2020 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypin 2022-08-03 13:20:36
Zarządzenie nr 118/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 września 2020 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Spokojnej” 2022-08-03 13:19:40
Zarządzenie nr 117/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 września 2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok 2022-08-03 13:18:45
Zarządzenie nr 116/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 sierpnia 2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rypin 2022-08-03 13:16:50
Zarządzenie nr 115/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 sierpnia 2020 w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku 2022-08-03 13:15:14
Zarządzenie nr 114/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 sierpnia 2020 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2020 roku 2022-08-03 13:13:10
Zarządzenie nr 113/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 sierpnia 2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok 2022-08-03 13:11:39
Zarządzenie nr 112/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 sierpnia 2020 w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadań pn.: „Budowa parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1” oraz „Wykonanie dojść do terenów sportowych w ramach zadania „Budowa parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 ” 2022-08-03 13:10:11
Zarządzenie nr 111/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 sierpnia 2020 w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Rypin za drugi kwartał 2020 roku 2022-08-03 13:09:14
Zarządzenie nr 110/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 sierpnia 2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia lustracji zgłoszonych ogrodów i balkonów w konkursach na „Najpiękniejszy ogród” i „Najpiękniejszy balkon - pełen kwiatów” - IX edycja 2022-08-03 13:01:18
Zarządzenie nr 109/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 sierpnia 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn.: „Ułożenie płyt drogowych na odcinku ul. Polnej” 2022-08-03 13:00:33
Zarządzenie nr 108/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 sierpnia 2020 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Miasta Rypin 2022-08-03 12:59:31
Zarządzenie nr 107/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 sierpnia 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztołjysowej w ramach zadania „Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956r. z bocznicą kolejową (projekt) ” 2022-08-03 12:58:35
Zarządzenie nr 106/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 sierpnia 2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok 2022-08-03 12:57:22
Zarządzenie nr 105/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 lipca 2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok 2022-08-03 12:56:08
Zarządzenie nr 104/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 lipca 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Remont nawierzchni ulicy Spokojnej ” 2022-08-03 12:54:59
Zarządzenie nr 103/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 lipca 2020 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Rypin 2022-08-03 12:54:00
Zarządzenie nr 102/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 lipca 2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok 2022-08-03 12:52:57
Zarządzenie nr 101/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 lipca 2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. 2022-08-03 12:51:20
Zarządzenie nr 100/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 lipca 2020 w sprawie powołania komisji ds. rekomendacji uczniów do otrzymania stypendium motywacyjnego Rady Miasta Rypin 2022-08-03 12:50:37
Zarządzenie nr 99/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 lipca 2020 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i wyrównanie barier architektonicznych przed Przedszkolem Miejskim Nr 2” 2022-08-03 12:49:48
Zarządzenie nr 98/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 lipca 2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. 2022-08-03 12:40:26
Zarządzenie nr 97/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 lipca 2020 w sprawie powołania pionu ochrony w Urzędzie Miasta Rypin 2022-08-03 12:39:38
Zarządzenie nr 96/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 lipca 2020 w sprawie wyznaczenia Administratora systemu teleinformatycznego oraz Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miasta Rypin 2022-08-03 12:38:46
Zarządzenie nr 95/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 lipca 2020 w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Rypin 2022-08-03 12:37:51
Zarządzenie nr 94/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 lipca 2020 w sprawie wprowadzenia do stosowania „Plan Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta Rypin” 2022-08-03 12:36:54
Zarządzenie nr 93/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 lipca 2020 w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: „Wymiana posadzki drewnianej w ramach zadania pn. Modernizacja „Małej sali gimnastycznej" w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Sportowej” 2022-08-03 12:36:06
Zarządzenie nr 92/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 lipca 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-08-03 12:35:14
Zarządzenie nr 91/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 lipca 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-08-03 12:34:29
Zarządzenie nr 90/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 lipca 2020 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Rypin 2022-08-03 12:33:14
Zarządzenie nr 89/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 lipca 2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok 2022-08-03 12:32:09
Zarządzenie nr 88/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 lipca 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn.: „Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. ” 2022-08-03 12:30:45
Zarządzenie nr 87/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 lipca 2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-03 12:29:34
Zarządzenie nr 86/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 lipca 2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-03 12:28:49
Zarządzenie nr 85/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 lipca 2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok 2022-08-03 12:28:00
Zarządzenie nr 84/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 lipca 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn.: „Remont nawierzchni ul. Spokojnej” 2022-08-03 12:26:33
Zarządzenie nr 83/2020 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 30 czerwca 2020 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie 2022-08-03 12:25:36
Zarządzenie nr 82/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 czerwca 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:"Modernizacja "Katolika" - Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie" 2022-08-03 12:24:47
Zarządzenie nr 81/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 czerwca 2020 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 7/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Modernizacja „Katolika” - Centrum Aktywności Społecznej” 2022-08-03 12:23:57
Zarządzenie nr 80/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 czerwca 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania „Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956r. z bocznicą kolejową (projekt)” 2022-08-03 12:22:51
Zarządzenie nr 79/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 czerwca 2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok 2022-08-03 12:21:45
Zarządzenie nr 78/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 czerwca 2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok 2022-08-03 12:20:13
Zarządzenie nr 77/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 czerwca 2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego celem przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Rypin powszechnego spisu rolnego w 2020 r oraz narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. 2022-08-03 12:19:27
Zarządzenie nr 76/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 czerwca 2020 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium motywacyjnego Rady Miasta Rypin oraz wniosku o przyznanie nagrody finansowej Burmistrza Miasta Rypin dla uczniów 2022-08-03 12:18:36
Zarządzenie nr 75/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 czerwca 2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. 2022-08-03 12:17:49
Zarządzenie nr 74/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 1 czerwca 2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok 2022-08-03 12:16:57
Zarządzenie nr 73/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 maja 2020 w sprawie odwołania wyłączenia z możliwości używania placów zabaw i obiektów sportowych na terenie Gminy Miasta Rypin 2022-08-03 12:15:48
Zarządzenie nr 72/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 maja 2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na „Najpiękniejszy ogród” i „Najpiękniejszy balkon - pełen kwiatów”. 2022-08-03 12:14:51
Zarządzenie nr 71/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 maja 2020 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. 2022-08-03 12:13:59
Zarządzenie nr 70/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 maja 2020 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2022 2022-08-03 12:12:46
Zarządzenie nr 69/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 maja 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i wyrównanie barier architektonicznych przed Przedszkolem Miejskim Nr 2” 2022-08-03 12:10:55
Zarządzenie nr 68/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 maja 2020 w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Podgórnej" 2022-08-03 12:10:08
Zarządzenie nr 67/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 maja 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa ul. Sadowej (dokumentacja i wykupy)” 2022-08-03 12:09:12
Zarządzenie nr 66/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 maja 2020 w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Rypin za pierwszy kwartał 2020 roku 2022-08-03 12:08:21
Zarządzenie nr 65/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 maja 2020 w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: „Modernizacja „Małej sali gimnastycznej” w Zespole Szkolna - Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Sportowej 2022-08-03 12:07:18
Zarządzenie nr 64/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 maja 2020 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia regulaminu konkursu pt. „SUPERELEWACJA” i powołania komisji konkursowej 2022-08-03 12:06:21
Zarządzenie nr 63/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 maja 2020 w sprawie miesięcznych limitów rozmów telefonicznych telefonu komórkowego używanego przez pracownika Urzędu Miasta Rypin 2022-08-03 12:05:24
Zarządzenie nr 62/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 maja 2020 w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2019 rok 2022-08-03 12:04:33
Zarządzenie nr 61/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 maja 2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 marca 2020 roku W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorvsowej w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (uL Polna) inr 120603C (uL Cicha) w Rypinie” 2022-08-03 12:03:48
Zarządzenie nr 60/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 kwietnia 2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok 2022-08-03 12:02:52
Zarządzenie nr 58/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 kwietnia 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-08-03 11:54:09
Zarządzenie nr 57/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 kwietnia 2020 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2022-08-03 11:52:26
Zarządzenie nr 56/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 kwietnia 2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok 2022-08-03 11:51:06
Zarządzenie nr 55/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 kwietnia 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: ,, Wymiana posadzki drewnianej w ramach zadania pn. Modernizacja „Małej sali gimnastycznej” w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Sportowej” 2022-08-03 11:49:22
Zarządzenie nr 54/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 kwietnia 2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok 2022-08-03 11:41:27
Zarządzenie nr 53/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 marca 2020 w sprawie upoważnienia dyrektora danej jednostki systemu oświaty do użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik na odległość 2022-08-03 11:39:32
Zarządzenie nr 52/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 marca 2020 w sprawie wyłączenia z możliwości korzystania z placów zabaw i obiektów sportowych na terenie Gminy Miasta Rypin 2022-08-03 11:38:30
Zarządzenie nr 51/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 marca 2020 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2019 rok 2022-08-03 11:36:55
Zarządzenie nr 50/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 marca 2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 marca 2020 roku W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. 2022-08-03 11:35:13
Zarządzenie nr 49/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 marca 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowa - kosztorysowej w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa ul. Sadowej (dokumentacja i wykupy)” 2022-08-03 11:34:15
Zarządzenie nr 48/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 marca 2020 w sprawie wyłączenia z możliwości używania placów zabaw, obiektów sportowych i obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy Miasta Rypin 2022-08-03 11:33:27
Zarządzenie nr 47/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 marca 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowa - kosztorysowej w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Polna) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie” 2022-08-03 11:32:37
Zarządzenie nr 46/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 marca 2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok. 2022-08-03 11:31:45
Zarządzenie nr 45/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 marca 2020 w sprawie ogłoszenia konkursu promującego nowatorskie działania na rzecz miasta „Wędka Burmistrza” 2022-08-03 11:30:49
Zarządzenie nr 44/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 marca 2020 w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Miasta Rypin 2022-08-03 11:29:55
Zarządzenie nr 43/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 marca 2020 w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Miasta Rypin 2022-08-03 11:28:50
Zarządzenie nr 42/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 marca 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Modernizacja „Małej sali gimnastycznej” w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Sportowej” 2022-08-03 11:27:58
Zarządzenie nr 41/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 marca 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy Miasta Rypin” 2022-08-03 11:27:11
Zarządzenie nr 40/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 marca 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowa - kosztorysowej w ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 120640C ul. Brzozowej (dokumentacja) ” 2022-08-03 11:26:16
Zarządzenie nr 39/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 marca 2020 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji 2022-08-03 11:25:13
Zarządzenie nr 38/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 marca 2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. 2022-08-03 11:24:23
Zarządzenie nr 37/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 lutego 2020 w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Mickiewicza i 3 Maja 2022-08-03 11:21:53
Zarządzenie nr 36/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 lutego 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 ” 2022-08-03 11:20:45
Zarządzenie nr 35/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 lutego 2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok 2022-08-03 11:19:28
Zarządzenie nr 34/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 lutego 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Modernizacja „Małej sali gimnastycznej” w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Sportowej” 2022-08-03 11:17:52
Zarządzenie nr 33/2020 Burmistrza Miasat Rypin z dnia 14 lutego 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Podgórnej” 2022-08-03 09:21:54
Zarządzenie nr 32/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 lutego 2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu 2022-08-03 09:20:54
Zarządzenie nr 31/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 lutego 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-08-03 09:18:11
Zarządzenie nr 30/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 lutego 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2022-08-03 09:17:08
Zarządzenie nr 29/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 lutego 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2022-08-03 09:15:42
Zarządzenie nr 28/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 lutego 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-08-03 09:14:52
Zarządzenie nr 27/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 lutego 2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-08-03 09:14:04
Zarządzenie nr 26/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 lutego 2020 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2022-08-03 09:13:05
Zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 lutego 2020 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypin 2022-08-03 09:12:07
Zarządzenie nr 24/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 lutego 2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizacje celu publicznego z zakresu sportu 2022-08-03 09:11:21
Zarządzenie nr 23/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 lutego 2020 w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej 2022-08-03 09:09:14
Zarządzenie nr 22/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 lutego 2020 w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej 2022-08-03 09:08:15
Zarządzenie nr 21/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 lutego 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr I20640C ul. Brzozowej (dokumentacja) ” 2022-08-03 09:07:22
Zarządzenie nr 20/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie” 2022-08-03 09:06:28
Zarządzenie nr 19/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie ustalenia uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 2022-08-03 09:05:29
Zarządzenie nr 18/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej szkoły oraz wzoru zgłoszenia do publicznych szkół w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli publicznych i szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Rypin 2022-08-03 09:04:39
Zarządzenie nr 17/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin na rok szkolny 2020/2021 2022-08-03 09:03:41
Zarządzenie nr 16/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin na rok szkolny 2020/2021 2022-08-03 09:02:43
Zarządzenie nr 15/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych zadania pn. ,,Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul.Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego - tory kolejowe) ” 2022-08-03 09:01:53
Zarządzenie nr 14/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 stycznia 2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie na 2020 rok 2022-08-03 09:00:55
Zarządzenie nr 13/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 stycznia 2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2020 rok 2022-08-03 08:59:57
Zarządzenie nr 12/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 stycznia 2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020 2022-08-03 08:58:47
Zarządzenie nr 11/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 stycznia 2020 w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenia zawodowe nauczycieli i placówki doskonalenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020 2022-08-03 08:57:07
Zarządzenie nr 10/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 stycznia 2020 w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020 2022-08-03 08:55:15
Zarządzenie nr 9/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 stycznia 2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu. 2022-08-03 08:54:03
Zarządzenie nr 8/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 stycznia 2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie OC 2022-08-03 08:53:00
Zarządzenie nr 7/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 stycznia 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r. ” 2022-08-03 08:51:38
Zarządzenie nr 6/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 stycznia 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Modernizacja „Małej sali gimnastycznej” w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Sportowej” 2022-08-03 08:50:39
Zarządzenie nr 5/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 stycznia 2020 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rypin 2022-08-03 08:49:44
Zarządzenie nr 4/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 stycznia 2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rypin 2022-08-03 08:49:01
Zarządzenie nr 3/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 stycznia 2020 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego W Urzędzie Miasta Rypin 2022-08-03 08:47:54
Zarządzenie nr 2/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 stycznia 2020 w sprawie miesięcznych limitów rozmów telefonicznych telefonów komórkowych używanych przez pracowników Urzędu Miasta Rypin 2022-08-03 08:46:43
Zarządzenie nr 1/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 stycznia 2020 w sprawie ustalenia limitu kilometrów w jazdach lokalnych dla pracowników Urzędu Miasta Rypin 2022-08-03 08:44:36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kryszczuk

Data wytworzenia:
03 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
03 sie 2022, godz. 08:41

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
04 sie 2022, godz. 07:49