Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2019


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 161/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 grudnia 2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok 2022-08-04 11:04:41
Zarządzenie nr 160/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 grudnia 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r. ” 2022-08-04 11:03:22
Zarządzenie nr 159/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 grudnia 2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok 2022-08-04 11:02:27
Zarządzenie nr 158/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 listopada 2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na projekt logo z okazji 675. rocznicy nadania praw miejskich dla miasta Rypin oraz 955. rocznicy pierwszej wzmianki o Rypinie 2022-08-04 11:01:14
Zarządzenie nr 157/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 listopada 2019 w sprawie doręczania korespondencji miejscowej 2022-08-04 11:00:27
Zarządzenie nr 156/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 listopada 2019 w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji projektu pn.: „Aktywna Młodzież” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2022-08-04 10:58:56
Zarządzenie nr 155/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 listopada 2019 w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji projektu pn.: „Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2022-08-04 10:56:14
Zarządzenie nr 154/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 listopada 2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok 2022-08-04 10:37:59
Zarządzenie nr 153/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 listopada 2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok 2022-08-04 10:33:36
Zarządzenie nr 151/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 listopada 2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 120605C (ul. Garncarska). 120630C (ul. Ks. Chojeckiego) i 120633C (ul. Zduńska) w Rypinie” 2022-08-04 10:32:48
Zarządzenie nr 150/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 listopada 2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok 2022-08-04 10:31:55
Zarządzenie nr 149/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 listopada 2019 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027 2022-08-04 10:30:26
Zarządzenie nr 148/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 listopada 2019 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2020 rok 2022-08-04 10:22:53
Zarządzenie nr 147/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 listopada 2019 w sprawie prawa pierwokupu 2022-08-04 10:21:17
Zarządzenie nr 146/2019 Burmistrza Mista Rypin z dnia 5 listopada 2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok 2022-08-04 10:20:29
Zarządzenie nr 145/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 listopada 2019 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Rypin w 2020 roku 2022-08-04 10:19:20
Zarządzenie nr 144/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 października 2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Rypińskiego Domu Kultury 2022-08-04 10:18:36
Zarządzenie nr 143/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 października 2019 w sprawie odwołania Dyrektora Rypińskiego Domu Kultury 2022-08-04 10:17:47
Zarządzenie nr 142/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 października 2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i120604C (ul. Cholewińskiego w Rypinie” 2022-08-04 10:17:04
Zarządzenie nr 141/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 października 2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok 2022-08-04 10:16:15
Zarządzenie nr 140/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 października 2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko młodszego referenta W Wydziale Nieruchomości i Środowiska 2022-08-04 10:14:22
Zarządzenie nr 139/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 października 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa sieci komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Szkole Podstawowej nr I im mjr. Henryka Sucharskiego” 2022-08-04 10:13:32
Zarządzenie nr 138/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 października 2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok 2022-08-04 10:12:40
Zarządzenie nr 137/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 października 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa budynku zarządzania i monitoringu imprez sportowych w MOSiR w Rypinie” 2022-08-04 10:10:52
Zarządzenie nr 136/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 października 2019 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych, określenia systemu podstawowego sposobu dokumentowania spraw i w sprawie przesyłek nie otwieranych przez punkt kancelaryjny 2022-08-04 10:09:44
Zarządzenie nr 135/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 października 2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok 2022-08-04 10:08:47
Zarządzenie nr 134/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 października 2019 w sprawie w sprawie poręczenia przez Gminę Miasta Rypin pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Nowe Osiedle 14 w Rypinie 2022-08-04 10:07:44
Zarządzenie nr 133/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 października 2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok 2022-08-04 10:06:57
Zarządzenie nr 132/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 października 2019 w sprawie prawa pierwokupu 2022-08-04 10:05:58
Zarządzenie nr 131/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 października 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości 2022-08-04 10:05:10
Zarządzenie nr 130/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 1 października 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:„Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r. ” 2022-08-04 10:04:29
Zarządzenie nr 129/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 1 października 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz kolejnej umowy 2022-08-04 10:03:26
Zarządzenie nr 128/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 września 2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok 2022-08-04 10:02:32
Zarządzenie nr 127/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 września 2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych zadania pn. ,,Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej” 2022-08-04 10:01:04
Zarządzenie nr 126/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 września 2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok 2022-08-04 10:00:17
Zarządzenie nr 125/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 września 2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2022-08-04 09:58:45
Zarządzenie nr 124/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 września 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-08-04 09:57:46
Zarządzenie nr 123/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 września 2019 w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Gminy Miasta Rypin na 2020 rok 2022-08-04 09:56:55
Zarządzenie nr 122/2019 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 11 września 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-08-04 09:55:56
Zarządzenie nr 121/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 11 września 2019 w sprawie poręczenia przez Gminę Miasta Rypin pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Nowe Osiedle 14 w Rypinie 2022-08-04 09:54:43
Zarządzenie nr 120/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 września 2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok 2022-08-04 09:53:39
Zarządzenie nr 119/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 września 2019 w sprawie ogłoszenia konkursu grantowego na realizację działań kształtujqcych kompetencje kluczowe uczniów w szkołach podstawowych 2022-08-04 09:51:58
Zarządzenie nr 118/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 września 2019 w sprawie powołania zespołu do spraw monitorowania jakości pracy szkół i przedszkoli 2022-08-04 09:51:09
Zarządzenie nr 117/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 września 2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: ,,Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny” Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014 — 2020 2022-08-04 09:50:20
Zarządzenie nr 116/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 września 2019 w sprawie Wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Klub młodzieżowy ,,Aktywna mlodzież” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 — 2020 2022-08-04 09:49:15
Zarządzenie nr 115/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 września 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn.: ,,Budowa sieci komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 — Szkole Podstawowej nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego ” 2022-08-04 09:48:22
Zarządzenie nr 114/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 września 2019 w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych na Cmentarzu Komunalnych w Starorypinie Prywatnym gm. Rypin 2022-08-04 09:47:33
Zarządzenie nr 113/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 września 2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót zadania pn. ,,Przebudowa linii oświetlenia ulicznego ul. Koszarowej w ramach zadania Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) w Rypinie” 2022-08-04 09:46:43
Zarządzenie nr 112/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 sierpnia 2019 w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku 2022-08-04 09:45:52
Zarządzenie nr 111/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 sierpnia 2019 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2019 roku 2022-08-04 09:44:59
Zarządzenie nr 110/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 sierpnia 2019 w sprawie utworzenia Rejestru Instytucji Kultury Gminy Miasta Rypin, prowadzonego w formie elektronicznej 2022-08-04 09:44:01
Zarządzenie nr 109/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 1 sierpnia 2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok 2022-08-04 09:43:08
Zarządzenie nr 108/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 1 sierpnia 2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia lustracji zgłoszonych ogrodów oraz balkonów w konkursach na „Najpiękniejszy ogród” i „Najpiękniejszy balkon - pełen kwiatów” -XIII edycja 2022-08-04 09:42:16
Zarządzenie nr 107/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 1 sierpnia 2019 w sprawie powołania komisji do oceny warunków bytowych i mieszkaniowych wnioskodawców ubiegających się o otrzymanie lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Rypin 2022-08-04 09:41:35
Zarządzenie nr 106/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 lipca 2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: ,, Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II ” 2022-08-04 09:40:51
Zarządzenie nr 105/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 lipca 2019 w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Rypin za drugi kwartał 2019 roku 2022-08-04 09:40:12
Zarządzenie nr 104/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 lipca 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Dostawa sprzętu ICT z oprogramowaniem do szkół Gminy Miasta Rypin ” 2022-08-04 09:39:26
Zarządzenie nr 103/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 lipca 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01. 01.2020 r. do 31.12.2020 r. ” 2022-08-04 09:38:43
Zarządzenie nr 102/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 lipca 2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok 2022-08-04 09:37:53
Zarządzenie nr 101/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 lipca 2019 w sprawie powołania komisji ds. rekomendacji uczniów do otrzymania stypendium motywacyjnego Rady Miasta Rypin 2022-08-04 09:36:30
Zarządzenie nr 100/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 lipca 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-08-04 09:35:33
Zarządzenie nr 99/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 lipca 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-08-04 09:34:45
Zarządzenie nr 98/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 lipca 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-08-04 09:33:57
Zarządzenie nr 97/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 lipca 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-08-04 09:33:07
Zarządzenie nr 96/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 lipca 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-08-04 09:32:23
Zarządzenie nr 95/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 lipca 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-08-04 09:31:27
Zarządzenie nr 94/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 lipca 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-08-04 09:30:35
Zarządzenie nr 93/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 lipca 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-08-04 09:29:29
Zarządzenie nr 92/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 lipca 2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2022-08-04 09:28:39
Zarządzenie nr 91/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 lipca 2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2022-08-04 09:27:26
Zarządzenie nr 90/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 lipca 2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2022-08-04 09:26:22
Zarządzenie nr 89/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 lipca 2019 w sprawie nabycia nieruchomości 2022-08-04 09:24:56
Zarządzenie nr 88/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 lipca 2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2022-08-04 09:23:58
Zarządzenie nr 87/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 lipca 2019 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypin 2022-08-04 09:23:10
Zarządzenie nr 86/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 lipca 2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: „Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej” 2022-08-04 09:22:26
Zarządzenie nr 85/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 lipca 2019 w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Rypin. 2022-08-04 09:21:38
Zarządzenie nr 84/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 lipca 2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej” 2022-08-04 09:20:56
Zarządzenie nr 83/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 lipca 2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-04 09:19:51
Zarządzenie nr 82/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 lipca 2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-04 09:18:59
Zarządzenie nr 81/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 lipca 2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-04 09:18:15
Zarządzenie nr 80/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 lipca 2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-04 09:17:21
Zarządzenie nr 79/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 lipca 2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-04 09:16:35
Zarządzenie nr 78/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 lipca 2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2022-08-04 09:15:51
Zarządzenie nr 77/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 lipca 2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok 2022-08-04 09:14:58
Zarządzenie nr 76/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 lipca 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 120605C (ul. Garncarska), 120630C (ul. Ks. Chojeckiego) i 120633C (ul. Zduńska) w Rypinie” 2022-08-04 09:14:01
Zarządzenie nr 75/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie szczegółowej struktury organizacyjnej straży miejskiej poprzez wprowadzenie „Regulaminu Straży Miejskiej w Rypinie” 2022-08-04 09:13:08
Zarządzenie nr 74/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej” 2022-08-04 09:12:17
Zarządzenie nr 73/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 czerwca 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) w Rypinie” 2022-08-04 09:11:17
Zarządzenie nr 72/2019 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 19 czerwca 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Remont „małej” Sali gimnastycznej i szatni w ZSP Nr 1 przy ul. Sportowej” 2022-08-04 09:10:22
Zarządzenie nr 71/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 czerwca 2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok 2022-08-04 09:08:15
Zarządzenie nr 70/2018 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 czerwca 2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: „Wymiana dachu i czyści stolarki okiennej w budynku przy ul. Mławskiej 22 w Rypinie” 2022-08-04 09:07:30
Zarządzenie nr 69/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 czerwca 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa linii oświetlenia ulicznego ul. Koszarowej w ramach zadania Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) w Rypinie” 2022-08-04 09:06:35
Zarządzenie nr 68/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 czerwca 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: co „Dostawa elementów pracowni robotyki i programowania oraz tabletów w ramach projektu Szkoła jutra” 2022-08-04 09:05:41
Zarządzenie nr 67/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 czerwca 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania to udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie” 2022-08-04 09:04:31
Zarządzenie nr 66/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 czerwca 2019 w sprawie obciążania nieruchomości 2022-08-04 09:03:30
Zarządzenie nr 65/2018 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 czerwca 2019 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych” 2022-08-04 09:02:33
Zarządzenie nr 64/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 czerwca 2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na „Najpiękniejszy ogród” i „Najpiękniejszy balkon - pełen kwiatów” 2022-08-04 09:01:41
Zarządzenie nr 63/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 maja 2019 w sprawie szczegółowej struktury organizacyjnej straży miejskiej poprzez wprowadzenie „Regulaminu Straży Miejskiej w Rypinie” 2022-08-04 09:00:54
Zarządzenie nr 62/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 maja 2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rypin 2022-08-04 09:00:02
Zarządzenie nr 61/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 maja 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) w Rypinie” 2022-08-04 08:59:13
Zarządzenie nr 60/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 maja 2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok 2022-08-04 08:58:20
Zarządzenie nr 59/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 maja 2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: „Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych -I etap ” 2022-08-04 08:57:14
Zarządzenie nr 58/2019 Burmistrza MIasta Rypin z dnia 16 maja 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: ,, Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego - tory kolejowe) ” 2022-08-04 08:56:30
Zarządzenie nr 57/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 maja 2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok 2022-08-04 08:55:34
Zarządzenie nr 56/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 kwietnia 2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok 2022-08-04 08:54:30
Zarządzenie nr 55/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 kwietnia 2019 w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2018 rok 2022-08-04 08:52:50
Zarządzenie nr 54/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 kwietnia 2019 w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Rypin za pierwszy kwartał 2019 roku 2022-08-04 08:51:54
Zarządzenie nr 53/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 kwietnia 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 kwietnia 2019 roku W sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie” 2022-08-04 08:50:53
Zarządzenie nr 52/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 kwietnia 2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie” 2022-08-04 08:50:04
Zarządzenie nr 51/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 kwietnia 2019 w sprawie ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie 2022-08-04 08:48:52
Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 kwietnia 2019 w sprawie nabycia nieruchomości 2022-08-04 08:48:03
Zarządzenie nr 49/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 kwietnia 2019 w sprawie nabycia nieruchomości 2022-08-04 08:47:12
Zarządzenie nr 48/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 1 kwietnia 2019 w sprawie w sprawie zmiany instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Rypin 2022-08-04 08:46:30
Zarządzenie nr 47/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 1 kwietnia 2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok 2022-08-04 08:45:41
Zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 1 kwietnia 2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: „Rozbudowa sieci komputerowej w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 1 im. Ks. Czesława Lissowskiego w ramach projektu Szkoła jutra” 2022-08-04 08:44:43
Zarządzenie nr 45/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 1 kwietnia 2019 w sprawie upoważnienia sekretarza miasta Rypin do prowadzenia spraw z zakresu gospodarki finansowej w imieniu Burmistrza Miasta Rypin 2022-08-04 08:44:03
Zarządzenie nr 44/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 marca 2019 w sprawie nabycia nieruchomości 2022-08-04 08:43:16
Zarządzenie nr 43/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 marca 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania- i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: ' „Dostawa elementów pracowni robotyki i programowania oraz tabletów w ramach projektu Szkoła jutra” 2022-08-04 08:42:37
Zarządzenie nr 42/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 marca 2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. 2022-08-04 08:41:47
Zarządzenie nr 41/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 marca 2019 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2018 rok 2022-08-04 08:41:04
Zarządzenie nr 40/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 marca 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-08-04 08:39:59
Zarządzenie nr 39/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 marca 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-08-04 08:39:08
Zarządzenie nr 38/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 marca 2019 w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Rypin 2022-08-04 08:38:30
Zarządzenie nr 37/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 marca 2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Sekretarza Miasta Rypin 2022-08-04 08:36:59
Zarządzenie nr 36/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 11 marca 2019 w sprawie ogłoszenia konkursu promującego nowatorskie działania na rzecz miasta „Wędka Burmistrza” 2022-08-04 08:36:07
Zarządzenie nr 35/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 marca 2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019 2022-08-04 08:35:19
Zarządzenie nr 34/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 marca 2019 w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 2022-08-04 08:34:30
Zarządzenie nr 33/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 marca 2019 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji 2022-08-04 08:33:48
Zarządzenie nr 32/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 marca 2019 w sprawie powołania Komisji konkursowej W celu opiniowania złożonych ofert na reali- zację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu W 2019 r. 2022-08-04 08:32:56
Zarządzenie nr 30/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 lutego 2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu 2022-08-04 08:32:12
Zarządzenie nr 29/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 lutego 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej” 2022-08-04 08:31:28
Zarządzenie nr 28/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 lutego 2019 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizacje celu publicznego z zakresu sportu 2022-08-04 08:30:39
Zarządzenie nr 27/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 lutego 2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok 2022-08-04 08:29:56
Zarządzenie nr 26/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 lutego 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie” 2022-08-04 08:28:47
Zarządzenie nr 25/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 lutego 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2022-08-04 08:27:54
Zarządzenie nr 24/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 lutego 2019 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie na 2019 rok 2022-08-04 08:27:07
Zarządzenie nr 23/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 lutego 2019 w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019 2022-08-04 08:26:08
Zarządzenie nr 22/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 lutego 2019 w sprawie obciążenia nieruchomości 2022-08-04 08:25:14
Zarządzenie nr 21/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 lutego 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: ,, Wymiana pokrycia dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Mławskiej 22 w Rypinie” 2022-08-04 08:24:31
Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 lutego 2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizacje celu publicznego z zakresu sportu 2022-08-04 08:23:47
Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 lutego 2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. 2022-08-04 08:17:18
Zarządzenie nr 18/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 lutego 2019 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rypin 2022-08-04 08:16:17
Zarządzenie nr 17/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 lutego 2019 w sprawie ustalenia uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018. 2022-08-04 08:15:28
Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 lutego 2019 w sprawie ustalenia uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 2022-08-04 08:14:32
Zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 1 lutego 2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2019 rok 2022-08-04 08:13:26
Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2022-08-04 08:12:19
Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie ustalenia opłaty za rezerwację miejsc handlowych i postojowych na targowisku „Mój Rynek” w Rypinie, przy ul. Orzeszkowej 7 2022-08-04 08:11:04
Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej szkoły oraz wzoru zgłoszenia do publicznych szkół w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli publicznych i szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Rypin 2022-08-04 08:10:07
Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin na rok szkolny 2019/2020 2022-08-04 08:09:16
Zarządzenie nr 10/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin na rok szkolny 2019/2020 2022-08-04 08:08:21
Zarządzenie nr 9/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 stycznia 2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rypin 2022-08-04 08:07:30
Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 stycznia 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Dostawa elementów pracowni robotyki i programowania oraz tabletów w ramach projektu Szkoła jutra” 2022-08-04 08:06:28
Zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 stycznia 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Modernizacja „Katolika” -- Centrum Aktywności Społecznej” 2022-08-04 08:05:18
Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 stycznia 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: - „Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie 2022-08-04 08:04:20
Zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 stycznia 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: ,, Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II” 2022-08-04 08:03:17
Zarządzenie nr 4/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 stycznia 2019 w sprawie powołania komisji do oceny warunków bytowych i mieszkaniowych wnioskodawców ubiegających się o otrzymanie lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Rypin 2022-08-04 08:01:08
Zarządzenie nr 3/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 stycznia 2019 w sprawie ustalenia opłaty za rezerwację miejsc handlowych i postojowych na targowisku „Mój Rynek” w Rypinie, przy ul. Orzeszkowej 7 2022-08-04 07:59:46
Zarządzenie nr 2/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 stycznia 2019 w sprawie miesięcznych limitów rozmów telefonicznych telefonów komórkowych używanych przez pracowników Urzędu Miasta Rypin 2022-08-04 07:58:19
Zarządzenie nr 1/2019 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 stycznia 2019 w sprawie ustalenia limitu kilometrów w jazdach lokalnych dla pracowników Urzędu Miasta Rypin 2022-08-04 07:55:54

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kryszczuk

Data wytworzenia:
04 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
04 sie 2022, godz. 07:48

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
04 sie 2022, godz. 07:48