Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2017


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 186/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Rypin 2023-04-26 13:19:06
Zarządzenie nr 185/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie zmiany zarządzenia 2023-04-26 13:17:51
Zarządzenie nr 183/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji: ,, Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie" w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy nr 00010-66171-UM0200014/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod Nr WS-I- W.052.16.14.383.2017 w ramach poddziałania ,, Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” 2023-04-26 13:16:53
Zarządzenie nr 182/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie zmian W budżecie miasta Rypin na 2017 rok 2023-04-26 13:15:40
Zarządzenie nr 181/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2017 rok 2023-04-26 13:14:26
Zarządzenie nr 180/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie. 2023-04-26 13:13:23
Zarządzenie nr 179/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej W Rypinie. 2023-04-26 13:11:33
Zarządzenie nr 178/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie. 2023-04-26 13:10:44
Zarządzenie nr 177/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji: ,, Budowa parku linowegó W Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie" w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy nr 00115-6935-UM0210220/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod Nr WS-I- L.052.8.204.368.2017 w ramach poddziałania ,, Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 2023-04-26 13:09:46
Zarządzenie nr 176/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 grudnia 2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Przebudowa placu i drogi wewnętrznej przy ul. Lipnowskiej 17” 2023-04-26 13:08:41
Zarządzenie nr 175/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 grudnia 2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Ułożenie płyt drogowych na odcinku do cmentarza komunalnego” 2023-04-26 13:07:39
Zarządzenie nr 174/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 grudnia 2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Przebudowa parkingu przy ul. Nowej 2023-04-26 13:06:35
Zarządzenie nr 173/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 grudnia 2017 w sprawie zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji: ,, Budowa siłowni na powietrzu przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie" w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy nr 00119-6935--UM0210221/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod Nr WS-I-L.052.8.205.372.2017 w ramach poddziałania ,, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność " w ramach działania ,, Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ,, objętego Programem w zakresie ,, Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej iniekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”. 2023-04-26 13:05:29
Zarządzenie nr 172/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 grudnia 2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 marca 2016 roku W sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej W Urzędzie Miasta Rypin. 2023-04-26 13:04:10
Zarządzenie nr 171/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2017 rok 2023-04-26 13:03:08
Zarządzenie nr 170/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 grudnia 2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Parking przy Szkole Podstawowej Nr 1 ” 2023-04-26 13:01:44
Zarządzenie nr 169/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 grudnia 2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Instalacja lamp na obiekcie MOSiR ” 2023-04-26 13:00:29
Zarządzenie nr 168/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 grudnia 2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2017 rok 2023-04-26 12:59:18
Zarządzenie nr 167/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2017 rok 2023-04-26 12:58:04
Zarządzenie nr 166/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: ,, Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej i umocnienie skarp płytami ażurowymi” W ciągu ul. Łącznej 2023-04-26 12:56:29
Zarządzenie nr 165/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 listopada 2017 w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-04-26 12:55:24
Zarządzenie nr 164/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 listopada 2017 w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Rypin. 2023-04-26 12:51:42
Zarządzenie nr 163/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 listopada 2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Przebudowa ogrodzenia przy skrzyżowaniu ul. Lipnowska-Kościuszki” 2023-04-26 12:50:21
Zarządzenie nr 162/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 listopada 2017 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji 2023-04-26 12:49:09
Zarządzenie nr 161/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 listopada 2017 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2018-2026 2023-04-26 12:47:56
Zarządzenie nr 160/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 listopada 2017 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2018 rok 2023-04-26 12:46:26
Zarządzenie nr 159/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 listopada 2017 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz naj em lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Rypin W 2018 roku. 2023-04-26 12:43:23
Zarządzenie nr 158/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 listopada 2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Budowa chodnika ul. Ogrodowa” 2023-04-26 12:38:10
Zarządzenie nr 157/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 listopada 2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-26 12:37:02
Zarządzenie nr 156/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 listopada 2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-26 12:35:40
Zarządzenie nr 155/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 listopada 2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-26 12:34:33
Zarządzenie nr 154/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 października 2017 w sprawie wdrożenia narzędzi zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w JST 2023-04-26 12:33:24
Zarządzenie nr 153/2017 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 31 października 2017 w sprawie wdrożenia rozwiązań poprawiających dostęp do uslug administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje 2023-04-26 12:32:09
Zarządzenie nr 152/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 października 2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2017 rok 2023-04-26 12:30:50
Zarządzenie nr 151/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 października 2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: Wymiana instalacji odgromowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie” 2023-04-26 12:29:04
Zarządzenie nr 150/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 października 2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: Termomodernizacja budynku szkoły w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie” 2023-04-26 12:24:43
Zarządzenie nr 149/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 października 2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej” w zakresie dotyczącym ulic Bukowej i Zielonej 2023-04-26 12:23:26
Zarządzenie nr 148/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 października 2017 w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Rypin za trzeci kwartał 2017 roku 2023-04-26 12:22:22
Zarządzenie nr 147/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 października 2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2017 rok 2023-04-26 12:18:01
Zarządzenie nr 146/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 października 2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. 2023-04-26 12:15:45
Zarządzenie nr 145/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 października 2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Przebudowa ul. Nowe Osiedle (odcinek Cholewińskiego-Dlutka) ” 2023-04-26 12:07:28
Zarządzenie nr 144/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 października 2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Budowa parkingu przy ul. 1 Maja” 2023-04-26 12:06:24
Zarządzenie nr 143/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 października 2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn. „Budowa i przebudowa ul. Łącznej i ul. Zacisze -I etap” 2023-04-26 12:05:11
Zarządzenie nr 142/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 października 2017 w sprawie powołania zespołu prowadzącego sprawy dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy Prawo ochrony środowiska 2023-04-26 12:03:00
Zarządzenie nr 141/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 października 2017 zmieniające zarządzenie Nr 220/2012 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 31 grudnia 2012 roku W sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych W Urzędzie Miejskim W Rypinie 2023-04-26 12:00:30
Zarządzenie nr 140/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 października 2017 uchylające zarządzenie Nr 224/08 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 29 kwietnia 2008 roku W sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta w Rypinie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasta Rypina 2023-04-26 11:59:16
Zarządzenie nr 139/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 października 2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2017 rok 2023-04-26 11:58:21
Zarządzenie nr 138/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 11 października 2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2023-04-26 11:57:19
Zarządzenie nr 137/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 października 2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-26 11:56:17
Zarządzenie nr 136/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 października 2017 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypin. 2023-04-26 11:55:14
Zarządzenie nr 135/2017 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 2 października 2017 w sprawie prawa pierwokupu. 2023-04-26 11:53:51
Zarządzenie nr 134/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 września 2017 w sprawie zmian W budżecie miasta Rypin na 2017 rok 2023-04-26 11:52:14
Zarządzenie nr 133/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 września 2017 w sprawie zmiany zarządzenia 2023-04-26 11:51:08
Zarządzenie nr 131/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 września 2017 w sprawie zmiany zarządzenia 2023-04-26 11:50:07
Zarządzenie nr 130/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 września 2017 w sprawie nabycia nieruchomości. 2023-04-26 11:49:14
Zarządzenie nr 129/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 września 2017 w sprawie obciążania nieruchomości. 2023-04-26 11:48:20
Zarządzenie nr 128/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 września 2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn.: ,, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ” 2023-04-26 11:47:31
Zarządzenie nr 127/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 września 2017 w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Gminy Miasta Rypin na 2018 rok. 2023-04-26 11:46:37
Zarządzenie nr 126/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 września 2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2017 rok 2023-04-26 11:45:40
Zarządzenie nr 125/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 września 2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Norwida” 2023-04-26 11:44:53
Zarządzenie nr 124/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 września 2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Parking przy Szkole Podstawowej Nr I” 2023-04-26 11:42:37
Zarządzenie nr 123/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 września 2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa ul. Lisiny ” 2023-04-26 11:41:32
Zarządzenie nr 122/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 września 2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Przebudowa ul.Pogodnej" 2023-04-26 11:40:31
Zarządzenie nr 121/20017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 1 września 2017 w sprawie punktów głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 2023-04-26 11:39:30
Zarządzenie nr 120/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 sierpnia 2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2017 rok 2023-04-26 11:38:13
Zarządzenie nr 119/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 sierpnia 2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-26 11:36:59
Zarządzenie nr 118/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 sierpnia 2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-26 11:35:30
Zarządzenie nr 117/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: Wymiana podłogi z deszczułek drewnianych w małej Sali gimnastycznej w szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie" 2023-04-26 11:33:16
Zarządzenie nr 116/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 sierpnia 2017 w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2017-2024, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku. 2023-04-26 11:32:16
Zarządzenie nr 115/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 sierpnia 2017 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2017 roku 2023-04-26 11:30:53
Zarządzenie nr 114/2017 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 24 sierpnia 2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2017 rok 2023-04-26 11:29:17
Zarządzenie nr 113/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 sierpnia 2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-26 11:27:17
Zarządzenie nr 112/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 sierpnia 2017 w sprawie w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypin. 2023-04-26 11:26:10
Zarządzenie nr 111/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 sierpnia 2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Przebudowa ul.Ogrodowej" 2023-04-26 11:25:17
Zarządzenie nr 110/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 sierpnia 2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie" 2023-04-26 11:24:17
Zarządzenie nr 109/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 sierpnia 2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia lustracji zgłoszonych ogrodów oraz balkonów w konkursach na „Najpiękniejszy ogród" i „Najpiękniejszy balkon — pełen kwiatów" — XI edycja. 2023-04-26 11:23:16
Zarządzenie nr 108/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 sierpnia 2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w budynku szkoły w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie" 2023-04-26 11:22:08
Zarządzenie nr 107/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 sierpnia 2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Instalacja lamp na obiekcie MOSiR" 2023-04-26 11:21:08
Zarządzenie nr 106/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 sierpnia 2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa parkingu przy ul. Nowej" 2023-04-26 11:20:15
Zarządzenie nr 105/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 sierpnia 2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa placu i drogi wewnętrznej przy ul. Lipnowskiej 17" 2023-04-26 11:19:20
Zarządzenie nr 104/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 sierpnia 2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Przebudowa chodnika ul. Garncarska i ul. Ks. Chojeckiego" 2023-04-26 11:16:18
Zarządzenie nr 102/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 sierpnia 2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2017 rok 2023-04-26 11:15:21
Zarządzenie nr 101 /2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Rypinie 2023-04-26 11:14:20
Zarządzenie nr 100 /2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkolno — Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie 2023-04-26 11:13:16
Zarządzenie nr 99/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 lipca 2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-26 11:12:24
Zarządzenie nr 98/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 lipca 2017 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypin. 2023-04-26 11:11:28
Zarządzenie nr 97/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 lipca 2017 w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Rypin za drugi kwartał 2017 roku 2023-04-26 11:10:41
Zarządzenie nr 96/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 lipca 2017 w sprawie prawa pierwokupu. 2023-04-26 11:09:54
Zarządzenie nr 95/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 lipca 2017 w sprawie Ogłoszenia konkursu na „Najpiękniejszy ogród" i „Najpiękniejszy balkon- pełen kwiatów". 2023-04-26 11:09:02
Zarządzenie nr 94/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 lipca 2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-04-26 11:08:10
Zarządzenie nr 93/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 lipca 2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-04-26 11:07:22
Zarządzenie nr 92/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 lipca 2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-04-26 11:06:33
Zarządzenie nr 91/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 lipca 2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-04-26 11:05:41
Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Miasto Rypin z dnia 24 lipca 2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Rypinie 2023-04-26 11:04:43
Zarządzenie nr 89/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 lipca 2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie 2023-04-26 11:03:50
Zarządzenie nr 88/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 lipca 2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno — Przedszkolnego Nr 2 w Rypinie 2023-04-26 11:02:59
Zarządzenie nr 87/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 lipca 2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno — Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie 2023-04-26 11:01:59
Zarządzenie nr 86/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 lipca 2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2017 rok 2023-04-26 11:00:51
Zarządzenie nr 85/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 lipca 2017 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 2023-04-26 10:59:47
Zarządzenie nr 84/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 lipca 2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r." 2023-04-26 10:58:38
Zarządzenie nr 83/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 lipca 2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie, wariant — bieżnia okrężna 400 m, treningowy" 2023-04-26 10:57:03
Zarządzenie nr 82/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 lipca 2017 w sprawie w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Rypin 2023-04-26 10:56:04
Zarządzenie nr 81/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 czerwca 2017 w sprawie odwołania Pana Witolda Karolczyka ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie 2023-04-26 10:54:30
Zarządzenie nr 80/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 czerwca 2017 w sprawie odwołania Pana Janusza Wenta ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego w Rypinie 2023-04-26 10:53:26
Zarządzenie nr 79/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 czerwca 2017 w sprawie odwołania Pani Lucyny Wojciechowskiej ze stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 „Niezapominajka" w Rypinie 2023-04-26 10:52:29
Zarządzenie nr 78/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 czerwca 2017 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno — Przedszkolnego Nr 2 w Rypinie 2023-04-26 10:51:31
Zarządzenie nr 77/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 czerwca 2017 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno — Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie 2023-04-26 10:50:19
Zarządzenie nr 76/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 czerwca 2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. 2023-04-26 10:49:18
Zarządzenie nr 75/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika ul. Ogrodowa" 2023-04-26 10:47:31
Zarządzenie nr 74/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej" w zakresie dotyczącym ulic Bukowej i Zielonej 2023-04-26 10:46:41
Zarządzenie nr 73/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa parkingu przy uL 1-go Maja" 2023-04-26 10:45:39
Zarządzenie nr 72/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie przyjęcia planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych na 2017 r 2023-04-26 10:43:57
Zarządzenie nr 71/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2017 rok 2023-04-26 10:42:46
Zarządzenie nr 70/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 czerwca 2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rypinie 2023-04-26 10:41:33
Zarządzenie nr 69/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 czerwca 2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rypinie 2023-04-26 10:40:38
Zarządzenie nr 68/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 czerwca 2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2017 rok 2023-04-26 10:39:36
Zarządzenie nr 66/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok 2023-04-26 10:38:23
Zarządzenie nr 65/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w Mieście Rypin 2023-04-26 10:37:09
Zarządzenie nr 64/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 czerwca 2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Nowe Osiedle (odcinek Cholewińskiego — Dłutka)" 2023-04-26 10:36:07
Zarządzenie nr 63/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 maja 2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 165/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 grudnia 2016 roku 2023-04-26 10:34:55
Zarządzenie nr 62/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 maja 2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2017 rok 2023-04-26 10:32:31
Zarządzenie nr 61/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 maja 2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Bohaterów czerwca 1956 r. (oświetlenie i zieleń)" 2023-04-26 10:31:19
Zarządzenie nr 60/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 maja 2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Ogrodowej" 2023-04-26 10:30:27
Zarządzenie nr 59/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 maja 2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Pogodnej" 2023-04-26 10:29:31
Zarządzenie nr 58/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 maja 2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa ul. Łącznej i ul. Zacisze — I etap (ul. Łączna)" 2023-04-26 10:28:36
Zarządzenie nr 57/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 maja 2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa chodnika ul. Garncarska i ul. Ks. Chojeckiego" 2023-04-26 10:27:24
Zarządzenie nr 56/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 maja 2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-26 10:26:22
Zarządzenie nr 55/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 maja 2017 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypin. 2023-04-26 10:24:38
Zarządzenie nr 54/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 maja 2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2017 rok 2023-04-26 10:23:43
Zarządzenie nr 53/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 maja 2017 w sprawie miesięcznych limitów rozmów telefonicznych telefonu komórkowego używanego przez pracownika Urzędu Miasta Rypin. 2023-04-26 10:22:32
Zarządzenie nr 52/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 maja 2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa ogrodzenia przy skrzyżowaniu ul. Lipnowska — Kościuszki" 2023-04-26 10:21:36
Zarządzenie nr 51/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 maja 2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Nowe Osiedle (odcinek Cholewińskiego Dłutka)" 2023-04-26 10:20:30
Zarządzenie nr 50/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 kwietnia 2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2017 rok 2023-04-26 10:17:43
Zarządzenie nr 49/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2016 rok. 2023-04-26 10:16:48
Zarządzenie nr 48/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Rypin za pierwszy kwartał 2017 roku 2023-04-26 10:15:54
Zarządzenie nr 47/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 kwietnia 2017 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji 2023-04-26 10:14:56
Zarządzenie nr 46/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 kwietnia 2017 w sprawie obciążania nieruchomości. 2023-04-26 10:14:00
Zarządzenie nr 45/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 kwietnia 2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2017 rok 2023-04-26 10:13:02
Zarządzenie nr 44/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 kwietnia 2017 w sprawie powołania zespołu prowadzącego sprawy dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy Prawo ochrony środowiska 2023-04-26 10:11:42
Zarządzenie nr 43/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 kwietnia 2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w budynku szkoły w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie" 2023-04-26 10:10:42
Zarządzenie nr 42/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 kwietnia 2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Termomodernizacja budynku szkoły w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie" 2023-04-26 10:09:23
Zarządzenie nr 41/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 kwietnia 2017 w sprawie ogłoszenia konkursu promującego nowatorskie działania na rzecz miasta „Wędka Burmistrza" 2023-04-26 10:08:15
Zarządzenie nr 40/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 marca 2017 w sprawie zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych. 2023-04-26 10:07:12
Zarządzenie nr 39/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 marca 2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2017 rok 2023-04-26 10:05:56
Zarządzenie nr 38/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 marca 2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-26 10:04:47
Zarządzenie nr 37/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 marca 2017 w sprawie obciążania nieruchomości. 2023-04-26 09:58:24
Zarządzenie nr 36/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 marca 2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-26 09:57:22
Zarządzenie nr 35/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 marca 2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-26 09:56:16
Zarządzenie nr 34/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 marca 2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-26 09:55:26
Zarządzenie nr 33/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 marca 2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2023-04-26 09:54:28
Zarządzenie nr 32/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 marca 2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżąwienia. 2023-04-26 09:53:37
Zarządzenie nr 31/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 marca 2017 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2016 rok. 2023-04-26 09:52:37
Zarządzenie nr 30/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 marca 2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa ogrodzenia przy skrzyżowaniu ul. Lipnowska — Kościuszki" 2023-04-26 09:51:21
Zarządzenie nr 27/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 marca 2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. (oświetlenie i zieleń)" 2023-04-26 09:50:06
Zarządzenie nr 25/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 lutego 2017 w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2023-04-26 09:49:08
Zarządzenie nr 24/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 lutego 2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2017 ro 2023-04-26 09:48:06
Zarządzenie nr 23/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 lutego 2017 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin na rok szkolny 2017/2018 2023-04-26 09:46:55
Zarządzenie nr 22/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 lutego 2017 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin na rok szkolny 2017/2018 2023-04-26 09:46:02
Zarządzenie nr 21/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 lutego 2017 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej szkoły oraz wzoru zgłoszenia do publicznych szkół w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli publicznych i szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Rypin 2023-04-26 09:45:09
Zarządzenie nr 20/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 lutego 2017 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na reali-zację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r. 2023-04-26 09:44:05
Zarządzenie nr 19/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 lutego 2017 w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej. 2023-04-26 09:41:49
Zarządzenie nr 18/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 lutego 2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu. 2023-04-26 09:41:01
Zarządzenie nr 17/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 lutego 2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania formularzy ankietowych składanych w otwartym konkursie na „Rypińskie Laury Sportowe 2016" 2023-04-26 09:40:06
Zarządzenie nr 16/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 lutego 2017 w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej. 2023-04-26 09:39:13
Zarządzenie nr 15/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 lutego 2017 w sprawie organizacji procesu sporządzania i składania Jednolitych Plików Kontrolnych 2023-04-26 09:38:14
Zarządzenie nr 14/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 lutego 2017 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizacje celu publicznego z zakresu sportu 2023-04-26 09:36:50
Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Miasta Rypina dnia 2 lutego 2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-26 09:35:45
Zarządzenie nr 12/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 lutego 2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-26 09:34:53
Zarządzenie nr 11/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 stycznia 2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2017 rok 2023-04-26 09:33:58
Zarządzenie nr 10/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 stycznia 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu. 2023-04-26 09:32:35
Zarządzenie nr 9/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 stycznia 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r. 2023-04-26 09:30:42
Zarządzenie nr 7/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 stycznia 2017 w sprawie ustalenia uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2016. 2023-04-26 09:29:42
Zarządzenie nr 6/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 stycznia 2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2017 rok 2023-04-26 09:28:38
Zarządzenie nr 5/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 stycznia 2017 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie na 2017 rok. 2023-04-26 09:27:27
Zarządzenie nr 4/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 stycznia 2017 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rypin. 2023-04-26 09:26:30
Zarządzenie nr 3/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 stycznia 2017 w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji, informacji o liczbie dzieci oraz wzoru rozliczenia dotacji przyznanej dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 2023-04-26 09:25:32
Zarządzenie nr 2/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 stycznia 2017 w sprawie miesięcznych limitów rozmów telefonicznych telefonów komórkowych używanych przez pracowników Urzędu Miasta Rypin. 2023-04-26 09:24:18
Zarządzenie nr 1/2017 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 stycznia 2017 w sprawie ustalenia limitu kilometrów wjazdach lokalnych dla pracowników Urzędu Miasta Rypin. 2023-04-26 09:22:59

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Żebrowski

Data wytworzenia:
25 kwi 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
25 kwi 2023, godz. 10:10

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
25 kwi 2023, godz. 10:10