Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2016


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 171/2016 Burmistrza Miasra Rypin z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 rok 2023-04-27 12:02:38
Zarządzenie nr 170/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-27 12:01:13
Zarządzenie nr 169/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypin. 2023-04-27 12:00:01
Zarządzenie nr 167/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 rok 2023-04-27 11:58:15
Zarządzenie nr 166/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 grudnia 2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Rypiński Active Park" 2023-04-27 11:56:44
Zarządzenie nr 165/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 grudnia 2016 w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Rypin 2023-04-27 11:55:46
Zarządzenie nr 164/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 grudnia 2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Prusa i ul. Słowackiego" 2023-04-27 11:53:53
Zarządzenie nr 163/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 grudnia 2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 rok 2023-04-27 11:52:50
Zarządzenie nr 161/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 grudnia 2016 w sprawie ustalenia limitu kilometrów w jazdach lokalnych dla pracownika Urzędu Miasta Rypin. 2023-04-27 11:51:34
Zarządzenie nr 159/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 grudnia 2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Podmiejskiej" 2023-04-27 11:50:17
Zarządzenie nr 157/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 1 grudnia 2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 rok 2023-04-27 11:49:08
Zarządzenie nr 156/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Miasta Rypin i jej jednostkach budżetowych. 2023-04-27 11:46:58
Zarządzenie nr 154/W-11/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 listopada 2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-27 11:45:45
Zarządzenie nr 155/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 listopada 2016 w sprawie powołania Zespołu kontrolnego ds. kontroli realizacji decyzji - zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. 2023-04-27 11:42:43
Zarządzenie nr 153/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 listopada 2016 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypin. 2023-04-27 11:41:21
Zarządzenie nr 152/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 listopada 2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956 r." 2023-04-27 11:40:12
Zarządzenie nr 151/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 listopada 2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 rok 2023-04-27 11:38:56
Zarządzenie nr 150/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 listopada 2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Przebudowa chodników u1.11 Listopada na odcinku Zielona-Piłsudskiego" 2023-04-27 11:36:26
Zarządzenie nr 149/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 listopada 2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 rok 2023-04-27 11:35:10
Zarządzenie nr 148/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 listopada 2016 w sprawie w sprawie: instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 2023-04-27 11:29:15
Zarządzenie nr 145/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 listopada 2016 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2017 rok 2023-04-27 11:26:37
Zarządzenie nr 144/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 listopada 2016 w sprawie przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne. 2023-04-27 11:24:41
Zarządzenie nr 143/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 listopada 2016 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Rypin w 2017 roku. 2023-04-27 11:23:10
Zarządzenie nr 142/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 października 2016 w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie 2023-04-27 11:22:02
Zarządzenie nr 141/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 października 2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r 2023-04-27 11:20:42
Zarządzenie nr 140/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 października 2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 rok 2023-04-27 11:18:23
Zarządzenie nr 139/2016 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 7 października 2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania przetargów. 2023-04-27 11:17:03
Zarządzenie nr 138/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 października 2016 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r. 2023-04-27 11:16:06
Zarządzenie nr 137/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 października 2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 rok 2023-04-27 11:14:54
Zarządzenie nr 136/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 października 2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r." 2023-04-27 11:13:35
Zarządzenie nr 135/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 października 2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-27 10:50:21
Zarządzenie nr 134/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 października 2016 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypin. 2023-04-27 10:46:59
Zarządzenie nr 133/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 września 2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: „Dostawa i montaż fontanny na placu Nowy Rynek" 2023-04-27 10:45:28
Zarządzenie nr 132/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 września 2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 rok 2023-04-27 10:44:29
Zarządzenie nr 162/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 września 2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Poszerzenie cmentarza komunalnego" 2023-04-27 10:43:28
Zarządzenie nr 131/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 września 2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora w wydziale Infrastruktury i Inwestycji w Urzędzie Miasta Rypin. 2023-04-27 10:42:27
Zarządzenie nr 130/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 września 2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r. 2023-04-27 10:41:36
Zarządzenie nr 129/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 września 2016 w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Gminy Miasta Rypin na 2017 rok. 2023-04-27 10:40:33
Zarządzenie nr 128/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 września 2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 rok 2023-04-27 10:39:40
Zarządzenie nr 127/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 września 2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-27 10:36:52
Zarządzenie nr 126/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 sierpnia 2016 w sprawie ustalenia wykazu punktów głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023-04-27 10:35:44
Zarządzenie nr 125/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 sierpnia 2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 62/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 kwietnia 2016 roku 2023-04-27 10:34:31
Zarządzenie nr 124/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 sierpnia 2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. 2023-04-27 10:33:19
Zarządzenie nr 123/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 sierpnia 2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przez 2023-04-27 10:32:01
Zarządzenie nr 122/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 sierpnia 2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr I w Rypinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego" 2023-04-27 10:31:06
Zarządzenie nr 121/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 sierpnia 2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 rok 2023-04-27 10:30:00
Zarządzenie nr 120/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 sierpnia 2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2023-04-27 10:29:02
Zarządzenie nr 119/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 sierpnia 2016 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2016 roku 2023-04-27 10:28:03
Zarządzenie nr 118/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 sierpnia 2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r." 2023-04-27 10:25:57
Zarządzenie nr 117/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 sierpnia 2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia lustracji zgłoszonych ogrodów oraz balkonów w konkursach na „Najpiękniejszy ogród" i „Najpiękniejszy balkon — pełen kwiatów" — X edycja. 2023-04-27 10:24:47
Zarządzenie nr 116/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 sierpnia 2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu. 2023-04-27 10:23:40
Zarządzenie nr 115/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 sierpnia 2016 w sprawie zmiany instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Rypin 2023-04-27 10:22:34
Zarządzenie nr 114/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 sierpnia 2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Nowy Rynek z Przedszkolem Miejskim i Budowa oświetlenia ul. Mleczarskiej" 2023-04-27 10:21:32
Zarządzenie nr 113/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 sierpnia 2016 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizacje celu publicznego z zakresu sportu 2023-04-27 10:20:24
Zarządzenie nr 112/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 sierpnia 2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni ulicy 11 Listopada w ramach zadania Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej i Bukowej" 2023-04-27 10:16:17
Zarządzenie nr 111/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 sierpnia 2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 rok 2023-04-27 10:15:07
Zarządzenie nr 110/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 sierpnia 2016 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Rypin 2023-04-27 10:14:05
Zarządzenie nr 109/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 1 sierpnia 2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na „Najpiękniejszy ogród" i „Najpiękniejszy balkon — pełen kwiatów". 2023-04-27 10:12:37
Zarządzenie nr 108/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 lipca 2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rypin. 2023-04-27 10:11:46
Zarządzenie nr 107/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 lipca 2016 w sprawie odwołania upoważnień udzielonych przez Burmistrza Miasta Rypin Pani Żanecie Jarzębowskiej — Inspektorowi do spraw pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 2023-04-27 10:10:27
Zarządzenie nr 106/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 lipca 2016 w sprawie odwołania upoważnień udzielonych przez Burmistrza Miasta Rypin Pani Wiesławie Zawadzie — Inspektorowi do spraw świadczeń rodzinnych. 2023-04-27 10:09:32
Zarządzenie nr 105/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 lipca 2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-27 10:08:44
Zarządzenie nr 104/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 lipca 2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 rok 2023-04-27 10:07:49
Zarządzenie nr 103/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 lipca 2016 w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Rypin za drugi kwartał 2016 roku 2023-04-27 10:06:53
Zarządzenie nr 102/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 lipca 2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu. 2023-04-27 10:06:04
Zarządzenie nr 101/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 lipca 2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa boiska przy Zespole Szkól Miejskich w Rypinie" 2023-04-27 10:05:09
Zarządzenie nr 100/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 lipca 2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Podmiejskiej" 2023-04-27 10:03:04
Zarządzenie nr 99/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 lipca 2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 rok 2023-04-27 10:02:01
Zarządzenie nr 98/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 lipca 2016 w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania stypendium o charakterze motywacyjnym Rady Miasta Rypin 2023-04-27 10:01:03
Zarządzenie nr 97/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 lipca 2016 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Rypin na lata 2016- 2023. 2023-04-27 10:00:09
Zarządzenie nr 96/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 lipca 2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Prusa i ul. Słowackiego" 2023-04-27 09:59:14
Zarządzenie nr 95/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 lipca 2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956 r." 2023-04-27 09:58:18
Zarządzenie nr 94/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 11 lipca 2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Polnej" 2023-04-27 09:57:29
Zarządzenie nr 93/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 lipca 2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na „Najpiękniejszy ogród" i „Najpiękniejszy balkon — pełen kwiatów". 2023-04-27 09:56:35
Zarządzenie nr 92/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 lipca 2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Utwardzenie nawierzchni przy budynku Nowe Osiedle 24 i utwardzenie terenu przy ul. Mławskiej 33, 35, 37" 2023-04-27 09:55:45
Zarządzenie nr 91/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 lipca 2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 rok 2023-04-27 09:54:44
Zarządzenie nr 90/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 czerwca 2016 w sprawie budowy nagrobków oraz zagospodarowania terenu wokół grobów na Cmentarzu Komunalnym w Starorypinie Prywatnym. 2023-04-27 09:53:43
Zarządzenie nr 88/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 czerwca 2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-04-27 09:52:40
Zarządzenie nr 87/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 rok 2023-04-27 09:51:36
Zarządzenie nr 86/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 czerwca 2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Poszerzenie cmentarza komunalnego" 2023-04-27 09:49:40
Zarządzenie nr 85/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 czerwca 2016 w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Rypin 2023-04-27 09:48:06
Zarządzenie nr 84/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 czerwca 2016 w sprawie przyjęcia planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych na 2016 r. 2023-04-27 09:46:58
Zarządzenie nr 83/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 czerwca 2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956 r." 2023-04-27 09:45:45
Zarządzenie nr 81/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 czerwca 2016 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji 2023-04-27 09:44:26
Zarządzenie nr 80/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 czerwca 2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 rok 2023-04-27 09:43:22
Zarządzenie nr 79/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 rok 2023-04-27 09:42:08
Zarządzenie nr 78/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 czerwca 2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-27 09:41:17
Zarządzenie nr 77/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 czerwca 2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-27 09:40:16
Zarządzenie nr 76/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 czerwca 2016 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypin. 2023-04-27 09:39:28
Zarządzenie nr 75/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 czerwca 2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rypin oraz jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury Gminy Miasta Rypin" 2023-04-27 09:38:37
Zarządzenie nr 74/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 maja 2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Przebudowa odcinka chodnika ul. Żytniej i Rozbudowa Skate — Parku przy Szkole Podstawowej Nr 3" 2023-04-27 09:37:44
Zarządzenie nr 73/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 maja 2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr I w Rypinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego" 2023-04-27 09:36:51
Zarządzenie nr 72/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 maja 2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rypin oraz jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury Gminy Miasta Rypin" 2023-04-27 09:35:54
Zarządzenie nr 71/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 maja 2016 w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla Urzędu Miasta Rypin 2023-04-27 09:33:53
Zarządzenie nr 70/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 maja 2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Nowy Rynek z Przedszkolem Miejskim i Budowa oświetlenia ul. Mleczarskiej" 2023-04-27 09:32:56
Zarządzenie nr 69/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 maja 2016 w sprawie powalania Komisji Weryfikacyjnej Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Rypin 2023-04-27 09:31:54
Zarządzenie nr 68/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 maja 2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej Nr I im. mjr Henryka Sucharskiego w Rypinie 2023-04-27 09:30:57
Zarządzenie nr 67/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 maja 2016 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr I im. mjr Henryka Sucharskiego w Rypinie 2023-04-27 09:29:53
Zarządzenie nr 66/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 kwietnia 2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni ul. Orzeszkowej wraz z utwardzeniem alejek parkowych w Parku Miejskim" 2023-04-27 09:28:57
Zarządzenie nr 65/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 kwietnia 2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 rok 2023-04-27 09:27:45
Zarządzenie nr 64 /2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 kwietnia 2016 w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Rypin, za 2015 rok. 2023-04-27 09:26:41
Zarządzenie nr 63/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 kwietnia 2016 w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Rypin za pierwszy kwartał 2016 roku 2023-04-27 09:25:53
Zarządzenie nr 62/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 kwietnia 2016 w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Rypin 2023-04-27 09:25:03
Zarządzenie nr 61/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 kwietnia 2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni i poszerzenie utwardzenia terenu przy budynku Ogrodowa 39A i Budowa chodnika i wjazdów na posesje w ul. Ogrodowej (odcinek Młyńska-Konopnickiej)" 2023-04-27 09:23:46
Zarządzenie nr 60/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 kwietnia 2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 rok 2023-04-27 09:22:40
Zarządzenie nr 59/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie nabycia nieruchomości. 2023-04-27 09:21:41
Zarządzenie nr 58/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 kwietnia 2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzedu Miasta Rypin oraz jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury Gminy Miasta Rypin" 2023-04-27 09:20:42
Zarządzenie nr 57/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 kwietnia 2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego" 2023-04-27 09:19:51
Zarządzenie nr 56/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 kwietnia 2016 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. mjr Henryk Sucharskiego w Rypinie 2023-04-27 09:18:46
Zarządzenie nr 55/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 kwietnia 2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r. 2023-04-27 09:17:47
Zarządzenie nr 54/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 1 kwietnia 2016 w sprawie powalania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na reali-zację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r. 2023-04-27 09:06:10
Zarządzenie nr 53/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 marca 2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Utwardzenie nawierzchni przy budynku Nowe Osiedle 24 i Utwardzenie terenu przy ul. Mlawskiej 33, 35, 37" 2023-04-27 09:05:06
Zarządzenie nr 52/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 marca 2016 w sprawie ogłoszenia konkursu promującego nowatorskie działania na rzecz miasta ,Wędka Burmistrza„ 2023-04-27 09:04:07
Zarządzenie nr 51/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 marca 2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 rok 2023-04-27 09:02:14
Zarządzenie nr 50/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 marca 2016 w sprawie wyznaczenia kierownika Kancelarii materiałów niejawnych w Urzędzie Miasta Rypin. 2023-04-27 09:01:03
Zarządzenie nr 49/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 marca 2016 w sprawie utworzenia Kancelarii materiałów niejawnych w Urzędzie Miasta Rypin. 2023-04-27 08:56:02
Zarządzenie nr 48/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 marca 2016 w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Rypin 2023-04-27 08:54:58
Zarządzenie nr 47/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 marca 2016 w sprawie powołania komórki organizacyjnej ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Rypin. 2023-04-27 08:54:00
Zarządzenie nr 46/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 marca 2016 w sprawie wprowadzenia do stosowania „Plan Ochrony informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta Rypin". 2023-04-27 08:52:52
Zarządzenie nr 45/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 marca 2016 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego w Rypinie 2023-04-27 08:51:37
Zarządzenie nr 44/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 marca 2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: ',Przebudowa nawierzchni ulicy 11 Listopada w ramach zadania Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej i Bukowej" 2023-04-27 08:50:28
Zarządzenie nr 43/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 marca 2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rypin. 2023-04-27 08:49:11
Zarządzenie nr 42/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 marca 2016 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Rypin. 2023-04-27 08:47:37
Zarządzenie nr 41/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 marca 2016 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2015 rok. 2023-04-27 08:46:32
Zarządzenie nr 40/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 marca 2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-27 08:44:01
Zarządzenie nr 39/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 marca 2016 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży. 2023-04-27 08:42:49
Zarządzenie nr 38/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 marca 2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 rok 2023-04-27 08:41:44
Zarządzenie nr 37/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 11 marca 2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka chodnika ul. Żytniej i Rozbudowa Skate — Parku przy Szkole Podstawowej Nr 3" 2023-04-27 08:40:41
Zarządzenie nr 36/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 marca 2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. mjr Henryk Sucharskiego w Rypinie 2023-04-27 08:39:01
Zarządzenie nr 35/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 marca 2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej" 2023-04-27 08:37:47
Zarządzenie nr 34/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 marca 2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r. 2023-04-27 08:36:54
Zarządzenie nr 33/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 marca 2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Polnej" 2023-04-27 08:35:34
Zarządzenie nr 32/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 marca 2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin" 2023-04-27 08:34:28
Zarządzenie nr 31/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 lutego 2016 w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok w Urzędzie Miasta Rypin. 2023-04-27 08:33:15
Zarządzenie nr 30/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 lutego 2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rypin. 2023-04-27 08:32:05
Zarządzenie nr 29/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 lutego 2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 rok 2023-04-27 08:29:25
Zarządzenie nr 28/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 lutego 2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie ( typ A, B, C) na rok 2016. 2023-04-27 08:27:02
Zarządzenie nr 27/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 lutego 2016 w sprawie powołania Komisji ds. obliczania głosów w Budżecie Obywatelskim Gminy Miasta Rypin 2023-04-27 08:25:21
Zarządzenie nr 26/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 lutego 2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków wydzielonego rachunku dochodów. 2023-04-27 08:24:02
Zarządzenie nr 25/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 lutego 2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu. 2023-04-27 08:22:48
Zarządzenie nr 24/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 lutego 2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania formularzy ankietowych składanych w otwartym konkursie na „Rypińskie Laury Sportowe 2015". 2023-04-27 08:21:26
Zarządzenie nr 23/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 lutego 2016 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizacje celu publicznego z zakresu sportu. 2023-04-27 08:20:07
Zarządzenie nr 22/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 stycznia 2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 rok. 2023-04-27 08:18:37
Zarządzenie nr 21/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 stycznia 2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni ul.Orzeszkowej wraz z utwardzeniem alejek parkowych w Parku Miejskim" 2023-04-27 08:16:16
Zarządzenie nr 20/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 stycznia 2016 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego przez osobę prowadzącą niepubliczne Przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego 2023-04-26 13:57:45
Zarządzenie nr 19/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 stycznia 2016 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016 2023-04-26 13:56:29
Zarządzenie nr 18/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 stycznia 2016 w sprawie przekształcenia lokali komunalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rypin na lokale socjalne 2023-04-26 13:55:20
Zarządzenie nr 17/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 stycznia 2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni i poszerzenie utwardzenia terenu przy budynku Ogrodowa 39A i Budowa chodnika i wjazdów na posesje w ul. Ogrodowej (odcinek Młyńska Konopnickiej)" 2023-04-26 13:53:54
Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 stycznia 2016 w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu 2023-04-26 13:52:50
Zarządzenie nr 15/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 stycznia 2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu. 2023-04-26 13:51:51
Zarządzenie nr 14/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 stycznia 2016 w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji, informacji o liczbie dzieci oraz wzoru rozliczenia dotacji przyznanej dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 2023-04-26 13:50:10
Zarządzenie nr 13/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 stycznia 2016 w sprawie ustalenia wykazu punktów glosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 2023-04-26 13:49:12
Zarządzenie nr 12/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 stycznia 2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: ',Opracowanie Dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla zadania pn. Modernizacja „KATOLIKA" 2023-04-26 13:47:58
Zarządzenie nr 11/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 stycznia 2016 w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych 2023-04-26 13:46:50
Zarządzenie nr 10/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 11 stycznia 2016 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej szkoły oraz wzoru zgłoszenia do publicznych szkół w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli publicznych i szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta 2023-04-26 13:45:49
Zarządzenie nr 9/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 11 stycznia 2016 w sprawie ustalenia uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2015. 2023-04-26 13:44:50
Zarządzenie nr 8/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 11 stycznia 2016 w sprawie ustalenia uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2015. 2023-04-26 13:43:42
Zarządzenie nr 7/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 11 stycznia 2016 w sprawie miesięcznych limitów rozmów telefonicznych telefonów komórkowych używanych przez pracowników Urzędu Miasta Rypin. 2023-04-26 13:42:41
Zarządzenie nr 6/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 11 stycznia 2016 w sprawie ustalenia limitu kilometrów wjazdach lokalnych dla pracowników Urzędu Miasta Rypin. 2023-04-26 13:39:37
Zarządzenie nr 5/W-1/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 stycznia 2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-26 13:38:17
Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 stycznia 2016 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin na rok szkolny 2016/2017 2023-04-26 13:37:26
Zarządzenie nr 3/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 stycznia 2016 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin na rok szkolny 2016/2017 2023-04-26 13:36:15
Zarządzenie nr 2/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 stycznia 2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2016 rok 2023-04-26 13:35:19
Zarządzenie nr 1/2016 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 stycznia 2016 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypin. 2023-04-26 13:34:00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Żebrowski

Data wytworzenia:
26 kwi 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
26 kwi 2023, godz. 13:32

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
26 kwi 2023, godz. 13:32