Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2015


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 184/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2015 rok 2023-05-04 12:48:40
Zarządzenie nr 183/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2015 rok 2023-05-04 12:47:36
Zarządzenie nr 182/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 grudnia 2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta Rypin 2023-05-04 12:46:31
Zarządzenie nr 180/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 grudnia 2015 w sprawie obciążania nieruchomości. 2023-05-04 12:45:14
Zarządzenie nr 178/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 grudnia 2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2015 rok 2023-05-04 12:44:15
Zarządzenie nr 177/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 grudnia 2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Utwardzenie nawierzchni ul. Strażackiej" 2023-05-04 12:42:45
Zarządzenie nr 176/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 grudnia 2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Opracowanie Dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla zadania pn. Modernizacja „KATOLIKA" 2023-05-04 12:41:10
Zarządzenie nr 175/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 listopada 2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni chodników i zjazdów na posesje w ul. 11 Listopada i ul. Willowej w ramach zadania Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej" 2023-05-04 12:40:19
Zarządzenie nr 172/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 listopada 2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Utwardzenie części działki - droga wewnętrzna przy ul. Łącznej" 2023-05-04 12:39:21
Zarządzenie nr 168/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 listopada 2015 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji zbędnych, zniszczonych lub wyeksploatowanych środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu i wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Miasta Rypin Zarządzenie nr 168/2015 Burmistrza Rypina z dnia 18 listopada 2015 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji zbędnych, zniszczonych lub wyeksploatowanych środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu i wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Miasta Rypin 2023-05-04 12:37:57
Zarządzenie nr 167/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 listopada 2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej" 2023-05-04 12:36:53
Zarządzenie nr 166/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 listopada 2015 w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Rypin 2023-05-04 12:35:58
Zarządzenie nr 165/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 listopada 2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2015 rok 2023-05-04 12:35:05
Zarządzenie nr 164/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 listopada 2015 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2016-2025 2023-05-04 12:33:40
Zarządzenie nr 163/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 listopada 2015 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2016 rok 2023-05-04 12:32:38
Zarządzenie nr 162/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 listopada 2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro 2023-05-04 12:29:58
Zarządzenie nr 161/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 listopada 2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej" 2023-05-04 12:28:46
Zarządzenie nr 159/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 listopada 2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-05-04 12:27:39
Zarządzenie nr 158/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 listopada 2015 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Rypin w 2016 roku. 2023-05-04 12:26:40
Zarządzenie nr 157/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 października 2015 w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Rypin za trzeci kwartał 2015 roku 2023-05-04 12:25:39
Zarządzenie nr 156/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 października 2015 w sprawie obciążania nieruchomości. 2023-05-04 12:18:43
Zarządzenie nr 155/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 października 2015 w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Rypin na 2016 rok 2023-05-04 12:17:40
Zarządzenie nr 154/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 października 2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Utwardzenie terenu pomiędzy budynkami Nowe Osiedle 24, 25 i 28" 2023-05-04 12:16:31
Zarządzenie nr 153/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 października 2015 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej nr 10 2023-05-04 12:15:13
Zarządzenie nr 152/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 października 2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Budowa oświetlenia w Parku Miejskim" 2023-05-04 12:14:14
Zarządzenie nr 151/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 października 2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2015 rok 2023-05-04 12:13:14
Zarządzenie nr 150/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 października 2015 w sprawie obciążania nieruchomości. 2023-05-04 12:11:57
Zarządzenie nr 149/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 października 2015 w sprawie obciążania nieruchomości. 2023-05-04 12:10:57
Zarządzenie nr 148/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 października 2015 w sprawie powołania Komisji ds. Dofinansowania Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli 2023-05-04 12:10:01
Zarządzenie nr 147/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 października 2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-05-04 12:09:03
Zarządzenie nr 146/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 października 2015 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypin. 2023-05-04 12:08:02
Zarządzenie nr 145/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 października 2015 w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw określonych w Ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 859 z późn. zm.), w tym do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. 2023-05-04 12:07:03
Zarządzenie nr 144/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 października 2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulicy Spokojnej i Zacisze" 2023-05-04 12:05:58
Zarządzenie nr 142/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 października 2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r. 2023-05-04 12:04:45
Zarządzenie nr 141/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 października 2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2023-05-04 12:03:34
Zarządzenie nr 140/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 października 2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2015 rok 2023-05-04 12:02:25
Zarządzenie nr 139/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 września 2015 w sprawie powołania Rypińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 2023-05-04 12:01:06
Zarządzenie nr 138/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 września 2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2015 rok 2023-05-04 12:00:09
Zarządzenie nr 137/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 września 2015 w sprawie prawa pierwokupu. 2023-05-04 11:58:47
Zarządzenie nr 136/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 września 2015 w sprawie upoważnienia sekretarza miasta Rypin do wydania zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu wyznaczonych na dzień 25 października 2015 roku. 2023-05-04 11:52:29
Zarządzenie nr 135/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 września 2015 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r. 2023-05-04 11:51:35
Zarządzenie nr 134/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 września 2015 w sprawie przyjęcia planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych na IV kwartał 2015 r. 2023-05-04 11:50:23
Zarządzenie nr 133/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 września 2015 w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Gminy Miasta Rypin na 2016 rok. 2023-05-04 11:48:59
Zarządzenie nr 132/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 września 2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2015 rok 2023-05-04 11:47:48
Zarządzenie nr 131/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 września 2015 w sprawie wyboru banku do obsługi bankowej budżetu Miasta Rypin 2023-05-04 11:46:32
Zarządzenie nr 130/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 września 2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Utwardzenie terenu pomiędzy budynkami Nowe Osiedle 24,25 i 28" 2023-05-04 11:45:32
Zarządzenie nr 129/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 września 2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-05-04 11:44:26
Zarządzenie nr 128/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 września 2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-05-04 11:43:07
Zarządzenie nr 127/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 września 2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-05-04 08:16:30
Zarządzenie nr 126/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 września 2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-05-04 08:07:38
Zarządzenie nr 125/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 września 2015 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży. 2023-05-04 08:06:33
Zarządzenie nr 124/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 września 2015 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży. 2023-05-04 08:05:28
Zarządzenie nr 123/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 września 2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-05-04 07:42:19
Zarządzenie nr 122/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 września 2015 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypin. 2023-05-04 07:41:01
Zarządzenie nr 121/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 września 2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2015 rok 2023-05-04 07:39:49
Zarządzenie nr 120/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 września 2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2023-05-04 07:38:03
Zarządzenie nr 119/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 września 2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-28 13:01:05
Zarządzenie nr 118/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 sierpnia 2015 w sprawie powołania przedstawicieli Burmistrza Miasta Rypin na członków Rypińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 2023-04-28 12:59:01
Zarządzenie nr 117/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 sierpnia 2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa chodników i zjazdów na posesje w ul. 11 Listopada i ul. Willowej w ramach zadania Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej" 2023-04-28 12:57:52
Zarządzenie nr 114/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 sierpnia 2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r. 2023-04-28 12:56:23
Zarządzenie nr 113/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 sierpnia 2015 w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2015-2024, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku. 2023-04-28 12:55:22
Zarządzenie nr 111/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 sierpnia 2015 w sprawie ogłoszenia naboru na członków Rypińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 2023-04-28 12:54:23
Zarządzenie nr 110/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 sierpnia 2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum 2023-04-28 12:53:37
Zarządzenie nr 109/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 sierpnia 2015 w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rypin 2023-04-28 12:51:36
Zarządzenie nr 108/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 sierpnia 2015 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Rypina nr 45/2014 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rypin 2023-04-28 12:50:16
Zarządzenie nr 107/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 sierpnia 2015 zmieniające Zarządzenie nr 137/2013 137/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rypina 2023-04-28 12:49:26
Zarządzenie nr 106/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 11 sierpnia 2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej" 2023-04-28 12:48:40
Zarządzenie nr 105/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 sierpnia 2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu. Na podstawie art. 30 ust. 1 2023-04-28 12:47:51
Zarządzenie nr 104/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 sierpnia 2015 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizacje celu publicznego z zakresu sportu. 2023-04-28 12:46:54
Zarządzenie nr 103/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 sierpnia 2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2015 rok 2023-04-28 12:45:54
Zarządzenie nr 102/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 sierpnia 2015 w sprawie skrócenia dnia pracy w Urzędzie Miasta Rypin. 2023-04-28 12:44:34
Zarządzenie nr 101/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 lipca 2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Przebudowa ul. Osiedle Sportowe" 2023-04-28 12:43:37
Zarządzenie nr 99/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 lipca 2015 w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód powstałych w Gminie Miasta Rypin w związku z wichurą i ulewnymi deszczami w dniu 19 lipca 2015 r. 2023-04-28 12:42:49
Zarządzenie nr 97/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 lipca 2015 w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Rypin za drugi kwartał 2015 roku 2023-04-28 12:42:00
Zarządzenie nr 96/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 lipca 2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2015 rok 2023-04-28 12:41:12
Zarządzenie nr 95/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 lipca 2015 w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2023-04-28 12:40:07
Zarządzenie nr 94/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 lipca 2015 w sprawie powołania komisji w Urzędzie Miasta Rypin do ujawnienia środków trwałych Gminy Miasta Rypin 2023-04-28 12:39:20
Zarządzenie nr 93/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 lipca 2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu. 2023-04-28 12:37:09
Zarządzenie nr 92/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 lipca 2015 zmieniające Zarządzenie nr 87/2015 Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-04-28 12:36:12
Zarządzenie nr 91/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 lipca 2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2015 rok 2023-04-28 12:35:07
Zarządzenie nr 90/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 lipca 2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Przebudowa chodników w ul. Garncarskiej i ks. Chojeckiego" 2023-04-28 12:34:08
Zarządzenie nr 89/2015 Burmistrza Rypin z dnia 3 lipca 2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia w Parku Miejskim" 2023-04-28 12:33:16
Zarządzenie nr 88/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 1 lipca 2015 w sprawie Komisji ds. przyznawania stypendium o charakterze motywacyjnym Rady Miasta Rypin 2023-04-28 12:32:01
Zarządzenie nr 87/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-04-28 12:29:33
Zarządzenie nr 86/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 czerwca 2015 zmieniające Zarządzenie nr 221/2012 Nr 221/2012 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na modernizację systemu ciepłowniczego Rypina dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Rypinie. 2023-04-28 12:28:37
Zarządzenie nr 85/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 czerwca 2015 w sprawie przyjętych zasad konsolidacji bilansu Gminy Miasta Rypina za 2014 rok oraz lata następne. 2023-04-28 12:27:49
Zarządzenie nr 84/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 czerwca 2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej w Rypinie" 2023-04-28 12:25:18
Zarządzenie nr 83/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 czerwca 2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Przebudowa odcinka ul. Słonecznej - III etap i przebudowa chodników w ul. Nowej" 2023-04-28 12:24:27
Zarządzenie nr 82/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 czerwca 2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2015 rok 2023-04-28 12:23:29
Zarządzenie nr 81/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 czerwca 2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury za 2014 rok 2023-04-28 12:19:30
Zarządzenie nr 80/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 czerwca 2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: "Ogrodzenie targowiska przy ul. Orzeszkowej" 2023-04-28 12:18:41
Zarządzenie nr 79/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 maja 2015 w sprawie użyczenia samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych dla środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie 2023-04-28 12:17:53
Zarządzenie nr 78/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 maja 2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: "Przebudowa chodników przy ul. Orzeszkowej" 2023-04-28 12:17:01
Zarządzenie nr 77/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 maja 2015 zmieniające Zarządzenie nr 32/2015 32/2015 z dnia 2.03.2015 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Rypin 2023-04-28 12:16:08
Zarządzenie nr 76/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 maja 2015 w sprawie upoważnienia sekretarza miasta Rypin do prowadzenia spraw z zakresu gospodarki finansowej w imieniu Burmistrza miasta Rypin. 2023-04-28 12:15:20
Zarządzenie nr 75/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 maja 2015 w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu 2023-04-28 12:14:22
Zarządzenie nr 74/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 maja 2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2023-04-28 12:13:22
Zarządzenie nr 73/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 maja 2015 zmieniające Zarządzenie nr 66/2015 zmiany Zarządzenia Nr 66/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasta Rypin, jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury" 2023-04-28 12:12:42
Zarządzenie nr 72/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 maja 2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Przebudowa ul. Spokojnej" 2023-04-28 12:11:56
Zarządzenie nr 71/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 maja 2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2015 rok 2023-04-28 12:10:56
Zarządzenie nr 70/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 maja 2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-28 12:09:52
Zarządzenie nr 69/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 maja 2015 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży. 2023-04-28 12:08:58
Zarządzenie nr 68/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 maja 2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Osiedle Sportowe" 2023-04-28 12:08:00
Zarządzenie nr 67/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 maja 2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej - II etap" 2023-04-28 12:07:09
Zarządzenie nr 66/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 maja 2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasta Rypin, jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury" 2023-04-28 12:06:00
Zarządzenie nr 65/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 maja 2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2015 rok 2023-04-28 12:05:06
Zarządzenie nr 64/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 kwietnia 2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Budowa chodnika przy ul Cichej" 2023-04-28 12:03:54
Zarządzenie nr 63/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Prowadzenie zajeć pozalekcyjnych w ramach projektu Szkoła Równych Szans - III edycja" 2023-04-28 12:02:44
Zarządzenie nr 62/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 kwietnia 2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2015 rok 2023-04-28 12:01:49
Zarządzenie nr 61/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 kwietnia 2015 w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Rypin za pierwszy kwartał 2015 roku 2023-04-28 12:00:48
Zarządzenie nr 60/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 kwietnia 2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2023-04-27 13:56:48
Zarządzenie nr 59/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 kwietnia 2015 w sprawie powołania Komisji d/s przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę oraz rokowań nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Rypina. 2023-04-27 13:55:41
Zarządzenie nr 58/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 kwietnia 2015 w sprawie zamiany nieruchomości. 2023-04-27 13:53:17
Zarządzenie nr 57/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 kwietnia 2015 zmieniające Zarządzenie nr 45/2015 Prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w zarządzeniu nr 45/2015 2023-04-27 13:52:11
Zarządzenie nr 56/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 kwietnia 2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Modernizacja pomnika 900 - lecia" 2023-04-27 13:51:15
Zarządzenie nr 55/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 kwietnia 2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa chodników w ul Garncarskiej ks. Chojeckiego" 2023-04-27 13:50:10
Zarządzenie nr 54/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 kwietnia 2015 w sprawie powołania Komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych. 2023-04-27 13:48:55
Zarządzenie nr 53/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 kwietnia 2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka ul. Słonecznej — III etap i Przebudowa chodników w ul. Nowej" 2023-04-27 13:47:51
Zarządzenie nr 52/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 marca 2015 w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie miasta Rypin. 2023-04-27 13:45:53
Zarządzenie nr 51/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 marca 2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2015 rok 2023-04-27 13:44:46
Zarządzenie nr 50/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 marca 2015 w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Rypina za 2014 rok. 2023-04-27 13:39:36
Zarządzenie nr 49/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 marca 2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r. 2023-04-27 13:35:56
Zarządzenie nr 48/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 marca 2015 w sprawie ogłoszenia konkursu promującego nowatorskie działania na rzecz miasta „Wędka Burmistrza" 2023-04-27 13:33:50
Zarządzenie nr 47/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 marca 2015 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2014 rok. 2023-04-27 13:32:28
Zarządzenie nr 46/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 marca 2015 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w związku z udziałem społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rypina 2023-04-27 13:28:40
Zarządzenie nr 45/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 marca 2015 w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rypin 2023-04-27 13:27:23
Zarządzenie nr 44/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 marca 2015 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r. 2023-04-27 13:26:13
Zarządzenie nr 43/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 marca 2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rypin. 2023-04-27 13:25:09
Zarządzenie nr 42/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 marca 2015 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rypin. 2023-04-27 13:23:14
Zarządzenie nr 41/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 marca 2015 w sprawie powołania komisji do oceny warunków bytowych i mieszkaniowych wnioskodawców ubiegających się o otrzymanie lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Rypin. 2023-04-27 13:22:01
Zarządzenie nr 40/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 marca 2015 w sprawie odwołania i powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Rypin. 2023-04-27 13:20:56
Zarządzenie nr 39/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 marca 2015 w sprawie prawa pierwokupu. 2023-04-27 13:18:44
Zarządzenie nr 38/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 marca 2015 w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Rypin" Na podstawie art. 30 ust. 1 2023-04-27 13:17:37
Zarządzenie nr 37/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 marca 2015 w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w ramach otwartego konkursu na reałiza zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i spo w 2015 r. 2023-04-27 13:16:46
Zarządzenie nr 36/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 marca 2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa chodników przy ul. Orzeszkowej" 2023-04-27 13:12:38
Zarządzenie nr 35/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 marca 2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka ul. Słonecznej — IIIetap" 2023-04-27 13:11:39
Zarządzenie nr 34/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 marca 2015 w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Rypin za czwarty kwartał 2014 roku 2023-04-27 13:10:49
Zarządzenie nr 33/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 marca 2015 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej szkoły oraz wzoru zgłoszenia do publicznych szkół w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do przedszkoli publicznych i szkól publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Rypin 2023-04-27 13:09:48
Zarządzenie nr 32/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 marca 2015 w sprawie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Rypin 2023-04-27 13:08:32
Zarządzenie nr 31/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 lutego 2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-27 13:06:37
Zarządzenie nr 30/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 lutego 2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-27 13:05:33
Zarządzenie nr 29/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 lutego 2015 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypin. 2023-04-27 13:04:35
Zarządzenie nr 28/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 lutego 2015 w sprawie obciążania nieruchomości 2023-04-27 13:03:33
Zarządzenie nr 27/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 lutego 2015 w sprawie powołania Komisji ds. Dofinansowania Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli 2023-04-27 13:02:11
Zarządzenie nr 26/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 lutego 2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2015 rok 2023-04-27 13:01:05
Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 lutego 2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r. 2023-04-27 12:59:39
Zarządzenie nr 24/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 lutego 2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-27 12:58:27
Zarządzenie nr 23/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 lutego 2015 w sprawie uzgodnienia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Rypin na rok szkolny 2015/2016 2023-04-27 12:57:29
Zarządzenie nr 22/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 11 lutego 2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy ul. Cichej" 2023-04-27 12:56:22
Zarządzenie nr 21/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 11 lutego 2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Opracowanie Dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznei budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie" 2023-04-27 12:55:23
Zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 lutego 2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu. 2023-04-27 12:54:22
Zarządzenie nr 19/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 lutego 2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2015 rok 2023-04-27 12:52:30
Zarządzenie nr 18/2015 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 2 lutego 2015 zmieniające Zarządzenie nr 11/2015 uchylenie zarządzenia. 2023-04-27 12:50:57
Zarządzenie nr 17/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 lutego 2015 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizacje celu publicznego z zakresu sportu. 2023-04-27 12:49:30
Zarządzenie nr 16/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2015 rok 2023-04-27 12:47:06
Zarządzenie nr 15/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 stycznia 2015 w sprawie prawa pierwokupu. 2023-04-27 12:44:40
Zarządzenie nr 14/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 stycznia 2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie na 2015 rok. 2023-04-27 12:43:15
Zarządzenie nr 13/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 stycznia 2015 w sprawie ustalenia Cennika opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych na Cmentarzu Komunalnych w Starorypinie Prywatnym gm. Rypin. 2023-04-27 12:42:13
Zarządzenie nr 12/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 stycznia 2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu. 2023-04-27 12:36:58
Zarządzenie nr 11/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 stycznia 2015 w sprawie zmiany stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i socjalne na terenie miasta Rypin. 2023-04-27 12:34:47
Zarządzenie nr 10/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 stycznia 2015 w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla pracowników, którym pracodawca wyrazi zgodę na przejazd w podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy 2023-04-27 12:29:13
Zarządzenie nr 9/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 stycznia 2015 w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta Rypin. 2023-04-27 12:27:51
Zarządzenie nr 8/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 stycznia 2015 w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. 2023-04-27 12:23:26
Zarządzenie nr 7/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 stycznia 2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-04-27 12:18:13
Zarządzenie nr 6/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 stycznia 2015 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypin. 2023-04-27 12:17:16
Zarządzenie nr 5/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 stycznia 2015 w sprawie ustalenia uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014. 2023-04-27 12:16:03
Zarządzenie nr 4/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 stycznia 2015 w sprawie ustalenia uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014. 2023-04-27 12:14:07
Zarządzenie nr 3/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 stycznia 2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Opracowanie Dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę odcinka ul. Cichej i ul. Podmiejskiej" 2023-04-27 12:12:48
Zarządzenie nr 2/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 stycznia 2015 w sprawie miesięcznych limitów rozmów telefonicznych telefonów komórkowych używanych przez pracowników Urzędu Miasta Rypin. 2023-04-27 12:11:31
Zarządzenie nr 1/2015 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 stycznia 2015 w sprawie ustalenia limitu kilometrów wjazdach lokalnych dla pracowników Urzędu Miasta Rypin. 2023-04-27 12:05:13

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Żebrowski

Data wytworzenia:
27 kwi 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
27 kwi 2023, godz. 12:03

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
27 kwi 2023, godz. 12:03