Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2014


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 172/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją projektu pn.: ,, Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Rypin” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-437/13-00 w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2023-05-15 08:19:39
Zarządzenie nr 171/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta Rypin 2023-05-15 08:18:24
Zarządzenie nr 170/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla Urzędu Miasta Rypin 2023-05-15 08:16:49
Zarządzenie nr 169/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2014 rok 2023-05-15 08:15:03
Zarządzenie nr 168/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 grudnia 2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2014 rok 2023-05-15 08:13:06
Zarządzenie nr 167/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 grudnia 2014 w sprawie procedury wyłaniania wykonawcy przy udzielaniu zamówienia publicznego, w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 2023-05-08 14:03:21
Zarządzenie nr 166/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 grudnia 2014 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadań pn.: „Budowa oświetlenia ul. Brzozowa i Rozbudowa oświetlenia ulicznego w części ul. Sommera" 2023-05-08 14:02:09
Zarządzenie nr 165/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 grudnia 2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie projektu logo okolicznościowego z okazji obchodów 950-lecia Rypina. 2023-05-08 14:01:06
Zarządzenie nr 164/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 11 grudnia 2014 w sprawie organizacji całodobowego dyżuru w Urzędzie Miasta Rypin 2023-05-08 13:59:59
Zarządzenie nr 163/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 grudnia 2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Rypin. 2023-05-08 13:58:52
Zarządzenie nr 162/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 grudnia 2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2014 rok 2023-05-08 13:57:51
Zarządzenie nr 161/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 listopada 2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2023-05-08 13:56:31
Zarządzenie nr 160/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 listopada 2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2023-05-08 13:54:49
Zarządzenie nr 159/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 listopada 2014 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie. 2023-05-08 13:53:33
Zarządzenie nr 158/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 listopada 2014 w sprawie zmiany zarządzeń Burmistrza Miasta Rypin: Nr 210/2011, Nr 211/2011, Nr 212/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku 2023-05-08 13:52:11
Zarządzenie nr 157/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 listopada 2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu logo okolicznościowego z okazji obchodów 950-lecia Rypina. 2023-05-08 13:50:59
Zarządzenie nr 156/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 listopada 2014 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Rypinie" 2023-05-08 13:49:53
Zarządzenie nr 155/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 listopada 2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2014 rok 2023-05-08 13:47:19
Zarządzenie nr 154/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 listopada 2014 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań Przebudowa parkingu przy ul. Podlesia i Utwardzenie ciągu pieszego przy ul. Podlesia" 2023-05-08 13:45:44
Zarządzenie nr 153/2014 Burmistrza Miata Rypin z dnia 13 listopada 2014 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Rypin w 2015 roku. 2023-05-08 13:42:00
Zarządzenie nr 152/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 listopada 2014 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Roboty dodatkowe inwestycji Budowa budynku komunalnego przy ul. Dworcowej w Rypinie" 2023-05-08 13:28:03
Zarządzenie nr 151/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 listopada 2014 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2015-2025 2023-05-08 13:26:43
Zarządzenie nr 150/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 listopada 2014 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2015 rok 2023-05-08 13:25:23
Zarządzenie nr 149/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 listopada 2014 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. Spokojnej z ul. Zacisze w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa ul. Zacisze i części ul. Łącznej i Utwardzenie terenu działki Nr 972/15 (Lissowskiego)" 2023-05-08 13:20:29
Zarządzenie nr 148/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 listopada 2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2014 rok 2023-05-08 13:19:29
Zarządzenie nr 147/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 listopada 2014 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadania pn.: „Wykonanie studzienek odpływowych z pnykanalikami przy budynku ul. Ogrodowa" 2023-05-08 13:16:15
Zarządzenie nr 146/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 listopada 2014 w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Rypin za trzeci kwartał 2014 roku 2023-05-08 13:15:04
Zarządzenie nr 145/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 listopada 2014 w sprawie wprowadzenia Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią dla Gminy Miasta Rypin 2023-05-08 13:13:43
Zarządzenie nr 144/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 października 2014 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Przebudowa odcinka ul. Słonecznej -IIetap" 2023-05-08 13:12:49
Zarządzenie nr 143/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 października 2014 zmieniające Zarządzenie nr 128/2014 zmiany Zarządzenia Nr 128/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 września 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Rypińskiej Grupy Zakupowej w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015" 2023-05-08 13:11:42
Zarządzenie nr 142/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 października 2014 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Przebudowa ul. Rzeźniczej w Rypinie" 2023-05-08 13:10:45
Zarządzenie nr 141/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 października 2014 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r. 2023-05-08 13:09:45
Zarządzenie nr 140/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 października 2014 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni na odcinku ul. Nowy Rynek" 2023-05-08 13:08:44
Zarządzenie nr 139/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 października 2014 w sprawie powołania Komisji ds. Dofinansowania Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli 2023-05-08 13:07:48
Zarządzenie nr 138/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 października 2014 w sprawie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej. 2023-05-08 12:07:13
Zarządzenie nr 137/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 października 2014 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „ Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie" 2023-05-08 12:05:53
Zarządzenie nr 136/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 października 2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2014 rok 2023-05-08 12:04:46
Zarządzenie nr 135/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 października 2014 w sprawie prawa pierwokupu. 2023-05-08 12:03:07
Zarządzenie nr 134/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 października 2014 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2023-05-08 12:00:51
Zarządzenie nr 133/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 października 2014 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r. 2023-05-08 11:59:44
Zarządzenie nr 132/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 października 2014 w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2014-2024 2023-05-08 11:45:47
Zarządzenie nr 131/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 września 2014 w sprawie ustalenia limitu kilometrów w jazdach lokalnych dla pracownika Urzędu Miasta Rypin. 2023-05-08 11:44:40
Zarządzenie nr 130/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 września 2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2014 rok 2023-05-08 11:43:23
Zarządzenie nr 129/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 września 2014 w sprawie prawa pierwokupu. 2023-05-08 11:42:01
Zarządzenie nr 128/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 września 2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:"Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Rypińskiej Grupy Zakupowej w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015" 2023-05-08 11:41:03
Zarządzenie nr 127/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 września 2014 w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Gminy Miasta Rypin na 2015 rok. 2023-05-08 11:40:09
Zarządzenie nr 126/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 września 2014 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu 2023-05-08 11:39:02
Zarządzenie nr 123/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 11 września 2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2014 rok 2023-05-08 11:38:02
Zarządzenie nr 122/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 11 września 2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r. 2023-05-08 11:32:50
Zarządzenie nr 121/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 września 2014 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.:"Przebudowa ogrodzenia Gimnazjum" 2023-05-08 11:29:13
Zarządzenie nr 120/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 września 2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Budowa oświetlenia ul. Brzozowa i Rozbudowa oświetlenia ulicznego w części ul. Sommera" 2023-05-08 11:28:13
Zarządzenie nr 119/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 września 2014 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadania pn.: "Przebudowa ul. Ks. Podlesia" oraz "Roboty dodatkowe inwestycji pn. Przebudowa ul. Ks. Podlesia" 2023-05-08 11:27:06
Zarządzenie nr 118/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 września 2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia lustracji zgłoszonych ogrodów oraz balkonów w konkursach na "Najpiękniejszy ogród" i Najpiękniejszy balkon - pełen kwiatów" - VIII edycja. 2023-05-08 11:25:47
Zarządzenie nr 117/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 września 2014 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej i utwardzenie terenu przy budynku Mławska 41 i przebudowa parkingu przy budynku Mławska 31 i 33 oraz Dłutka 4" 2023-05-08 11:24:10
Zarządzenie nr 116/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 września 2014 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację celu publicznego z zakresu sportu. 2023-05-08 11:23:01
Zarządzenie nr 115/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 1 września 2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Opracowanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę odcinka ul. Cichej i ul. Podmiejskiej" 2023-05-08 10:52:31
Zarządzenie nr 113/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 sierpnia 2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2014 rok 2023-05-08 10:51:16
Zarządzenie nr 112/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 sierpnia 2014 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: "Budowa chodnika w odcinku ulicy Ogrodowej i przebudowy chodników w odcinkach ulic: Sommera i Ks. Lissowskiego" 2023-05-08 10:49:53
Zarządzenie nr 111/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 sierpnia 2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu. 2023-05-08 10:32:15
Zarządzenie nr 108/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 sierpnia 2014 w sprawie Ogłoszenia konkursu na "Najpiękniejszy ogród" i "Najpiękniejszy balkon-pełen kwiatów". 2023-05-08 10:30:48
Zarządzenie nr 106/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 lipca 2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Rypinie" 2023-05-08 10:29:39
Zarządzenie nr 105/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 lipca 2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa odcinka ul. Słonecznej-II etap" 2023-05-08 10:28:39
Zarządzenie nr 104/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 lipca 2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 96/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-05-08 10:27:39
Zarządzenie nr 103/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 lipca 2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 95/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-05-08 10:26:37
Zarządzenie nr 101/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 lipca 2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 93/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komsji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-05-08 10:25:29
Zarządzenie nr 100/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 lipca 2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 92/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komsji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-05-08 10:24:36
Zarządzenie nr 99/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 lipca 2014 w sprawie informacja z wykonania budżetu Miasta Rypin na drugi kwartał 2014 roku 2023-05-08 10:23:29
Zarządzenie nr 102 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 lipca 2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 94/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-05-08 10:22:03
Zarządzenie nr 98/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 lipca 2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2014 rok 2023-05-08 10:20:59
Zarządzenie nr 97/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 lipca 2014 w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania stypendium o charakterze motywacyjnym Rady Miasta Rypin 2023-05-08 09:39:48
Zarządzenie nr 96/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 lipca 2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień mianowany 2023-05-08 09:38:55
Zarządzenie nr 95/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 lipca 2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień mianowany 2023-05-08 09:37:42
Zarządzenie nr 94/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 lipca 2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień mianowany 2023-05-08 09:36:43
Zarządzenie nr 93/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 lipca 2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień mianowany 2023-05-08 09:35:14
Zarządzenie nr 92/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 lipca 2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień mianowany 2023-05-08 09:33:57
Zarządzenie nr 81/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 lipca 2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2014 rok. 2023-05-08 09:11:46
Zarządzenie nr 90/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 lipca 2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:"Opracowanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowe ulic: Słowackiego, Prusa i Osiedle Sportowe" 2023-05-08 09:08:26
Zarządzenie nr 89/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 lipca 2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:"Opracowanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę odcinka ul. Cichej i il. Podmiejskiej" 2023-05-08 09:07:17
Zarządzenie nr 88/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 lipca 2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:"Przebudowa ul. Spokojnej" 2023-05-08 09:02:27
Zarządzenie nr 87/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 lipca 2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa ul. Rzeźniczej" 2023-05-08 08:59:00
Zarządzenie nr 84/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 czerwca 2014 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: "Budowa chodnika na terenie parku przy ul. Orzeszkowej" 2023-05-08 08:56:46
Zarządzenie nr 83/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 czerwca 2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2014 rok. 2023-05-08 08:55:26
Zarządzenie nr 82/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 czerwca 2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej i utwardzenie terenu przy budynku Mławska 41 i Przebudowa parkingu przy budynkach Mławska 31 i 33 oraz Dłutka 4". 2023-05-08 08:54:12
Zarządzenie nr 80/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 czerwca 2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Rypinie". 2023-05-08 08:53:10
Zarządzenie nr 79/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 maja 2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 134/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w prawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Rypin w 2014 roku. 2023-05-08 08:52:04
Zarządzenie nr 78/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 maja 2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2014 rok. 2023-05-08 08:50:59
Zarządzenie nr 77/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 maja 2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 71/2014 r. Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15.05.2014 r. W sprawie zmiany zarządzenia nr 61/2014 r. Z dnia 05.05.2014 r. Powołania obwodowych komisji wyborczych. 2023-05-08 08:49:51
Zarządzenie nr 76/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 maja 2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro w projekcie "Szkoła Równych Szans III edycja" 2023-05-08 08:48:46
Zarządzenie nr 75/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 maja 2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 64/2014 r. Burmistrza Miasta Rypin z dnia 07.05.2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2023-05-08 08:47:41
Zarządzenie nr 74/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 maja 2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Budowa chodnika w odcinku ulicy Ogrodowej i przebudowa chodników w odcinkach ulic: Sommera i Ks. Lissowskiego" 2023-05-08 08:46:39
Zarządzenie nr 72/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 maja 2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 66/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r. 2023-05-08 08:45:28
Zarządzenie nr 71/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 maja 2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 61/2014 r. Burmistrza Miasta Rypin z dnia 05.05.2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2023-05-08 08:44:23
Zarządzenie nr 70/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 maja 2014 w sprawie ogłoszenia konkursu promującego nowatorskie działania na rzecz miasta "Wędka Burmistrza". 2023-05-08 08:43:12
Zarządzenie nr 69/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 maja 2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielenia Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 2023-05-08 08:41:55
Zarządzenie nr 68/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 maja 2014 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rypin 2023-05-08 08:38:45
Zarządzenie nr 66/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 maja 2014 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r. 2023-05-08 08:36:46
Zarządzenie nr 64/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 maja 2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 61/2014 r. Burmistrza Miasta Rypin z dnia 07.05.2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2023-05-08 08:35:31
Zarządzenie nr 63/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 maja 2014 w sprawie ustalenia limitu kilometrów w jazdach lokalnych dla pracownika Urzędu Miasta Rypin 2023-05-08 08:34:04
Zarządzenie nr 62/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 maja 2014 w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Rypin za 2013 rok. 2023-05-08 08:33:04
Zarządzenie nr 61/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 maja 2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2023-05-08 08:31:48
Zarządzenie nr 60/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 kwietnia 2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 2023-05-08 08:30:42
Zarządzenie nr 59/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 kwietnia 2014 w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Rypin 2023-05-08 08:29:31
Zarządzenie nr 58/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 kwietnia 2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2014 rok 2023-05-08 08:28:15
Zarządzenie nr 57/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 kwietnia 2014 w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Rypin za pierwszy kwartał 2014 roku 2023-05-08 08:26:39
Zarządzenie nr 56/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 kwietnia 2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa ul. Ks. Podlesia" 2023-05-08 08:24:20
Zarządzenie nr 54/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 kwietnia 2014 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r. 2023-05-08 08:22:53
Zarządzenie nr 54/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 kwietnia 2014 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r. 2023-05-08 08:21:30
Zarządzenie nr 53/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 kwietnia 2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2023-05-08 08:20:21
Zarządzenie nr 52/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 kwietnia 2014 w sprawie prawa pierowkupu 2023-05-08 08:19:07
Zarządzenie nr 51/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 1 kwietnia 2014 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych związanych z realizacją projektu pn. "Szkoła Równych Szans-III edycja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 2023-05-08 08:16:41
Zarządzenie nr 50/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 marca 2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Budowa budynku komunalnego przy ulicy Dworcowej w Rypinie" 2023-05-08 08:15:39
Zarządzenie nr 49/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 marca 2014 w sprawie powołania Zespołu Projektowego i innych pracowników Urzędu Miasta Rypin wykonujących dodatkowe zadania w związku z realizacją projektu pt. "Szkoła Równych Szans II-etap" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie Różnic w jakości usług edukacyjnych POKL 2023-05-08 08:14:28
Zarządzenie nr 48/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 marca 2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2014 rok 2023-05-08 08:12:50
Zarządzenie nr 47/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 marca 2014 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Rypin za 2013 rok. 2023-05-08 08:11:35
Zarządzenie nr 43/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 marca 2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2014 rok. 2023-05-08 08:08:30
Zarządzenie nr 42/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 marca 2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r. 2023-05-08 08:07:20
Zarządzenie nr 41 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 marca 2014 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Rypin na lata 2014-2020. 2023-05-08 08:06:15
Zarządzenie nr 39/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 marca 2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Szkoła Równych Szans - III edycja" 2023-05-08 08:04:47
Zarządzenie nr 38/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 marca 2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Zespół Zarządzający projektem Szkoła Równych Szans - III edycja" 2023-05-08 08:03:42
Zarządzenie nr 37/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 11 marca 2014 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin nr 137/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rypin. 2023-05-08 08:02:31
Zarządzenie nr 36/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 marca 2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2014 rok. 2023-05-08 08:01:28
Zarządzenie nr 35/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 marca 2014 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu 2023-05-04 14:05:21
Zarządzenie nr 34/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 marca 2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Budowa chodnika i oświetlenia przy ul. Piłsudskiego" 2023-05-04 14:04:01
Zarządzenie nr 33/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 marca 2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 134/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Rypina w 2014 roku. 2023-05-04 14:02:51
Zarządzenie nr 32/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 marca 2014 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania i wdrożenia ścieżek: edukacyjno-turystycznej i historycznej na miasta Rypin 2023-05-04 14:00:43
Zarządzenie nr 31/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 lutego 2014 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację celu publicznego z zakresu sportu. 2023-05-04 13:59:40
Zarządzenie nr 30/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 lutego 2014 w sprawie powołania Komisji ds. Dofinansowania Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli 2023-05-04 13:58:45
Zarządzenie nr 28/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 lutego 2014 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w związku z udziałem społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rypin 2023-05-04 13:57:43
Zarządzenie nr 27/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 lutego 2014 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Rypin na rok szkolny 2014/2015 2023-05-04 13:56:46
Zarządzenie nr 26/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 lutego 2014 w sprawie uzgodnienia terminów postępowania rekrutacyjnego, termonów składania dokumentów oraz termonów postępowania uzupełniającego w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Rypin na rok szkolny 2014/2015 2023-05-04 13:55:33
Zarządzenie nr 25/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 lutego 2014 w sprawie uzgodnienia kryteriów lokalnych i liczby punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Rypin na rok 2014/2015 2023-05-04 13:54:37
Zarządzenie nr 24/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 lutego 2014 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia regulaminu konkursu pt. "SUPERELEWACJA" i powołania komisji 2023-05-04 13:53:33
Zarządzenie nr 23/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 lutego 2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu. 2023-05-04 13:52:41
Zarządzenie nr 22/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 lutego 2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w części ulicy Sommera i budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej-ul. Brzozowej" 2023-05-04 13:51:49
Zarządzenie nr 21/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 lutego 2014 w sprawie odstąpienia od określenia kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Rypin na rok szkolny 2014/2015 2023-05-04 13:50:47
Zarządzenie nr 20/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 lutego 2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2014 rok 2023-05-04 13:43:36
Zarządzenie nr 19/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 stycznia 2014 w sprawie obciążania nieruchomości 2023-05-04 13:42:26
Zarządzenie nr 18/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 stycznia 2014 w sprawie obciążania nieruchomości 2023-05-04 13:41:29
Zarządzenie nr 17/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie". 2023-05-04 13:40:36
Zarządzenie nr 16/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania służby przygotowawczej, organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Rypin i miejskich jednostkach organizacyjnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. 2023-05-04 13:36:20
Zarządzenie nr 15/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Rypin. 2023-05-04 13:35:26
Zarządzenie nr 14/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta Rypin oraz wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Rypin 2023-05-04 13:34:35
Zarządzenie nr 13/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rypin 2023-05-04 13:33:33
Zarządzenie nr 12/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta Rypin 2023-05-04 13:32:36
Zarządzenie nr 11/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 stycznia 2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-05-04 13:31:26
Zarządzenie nr 10/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 stycznia 2014 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypina 2023-05-04 13:30:17
Zarządzenie nr 9/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 stycznia 2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2023-05-04 13:29:28
Zarządzenie nr 8/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 stycznia 2014 w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego i środków czystości oraz ustalania norm ich przydziału. 2023-05-04 13:28:31
Zarządzenie nr 7/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 stycznia 2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2012 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro 2023-05-04 13:27:38
Zarządzenie nr 6/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 stycznia 2014 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypina na 2014 rok 2023-05-04 13:26:43
Zarządzenie nr 5/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 stycznia 2014 w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej przychodów i kosztów związanych z kontrolami prędkości pojazdów przeprowadzanych przez Straż Miejską w Rypinie przy użyciu fotoradaru 2023-05-04 13:24:49
Zarządzenie nr 4/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 stycznia 2014 w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2014-2024 2023-05-04 13:23:55
Zarządzenie nr 3/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 8 stycznia 2014 w sprawie ustalenia uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013. 2023-05-04 13:23:00
Zarządzenie nr 2/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 stycznia 2014 w sprawie rozliczeń rozmów telefonicznych za telefony komórkowe używane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Rypinie. 2023-05-04 13:21:57
Zarządzenie nr 1/2014 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 stycznia 2014 w sprawie ustalenia limitu kilometrów wjazdach lokalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Rypinie. 2023-05-04 12:50:25

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Żebrowski

Data wytworzenia:
04 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
04 maj 2023, godz. 12:49

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
04 maj 2023, godz. 12:49