Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2013


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 150/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego przez pracowników Urzędu Miejskiego w Rypinie. 2023-05-15 11:22:48
Zarządzenie nr 149/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypina na 2013 rok 2023-05-15 11:21:47
Zarządzenie nr 147/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 grudnia 2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypina na 2013 rok 2023-05-15 11:20:41
Zarządzenie nr 146/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 grudnia 2013 w sprawie procedury wyłaniania wykonawcy przy udzielaniu zamówienia publicznego, w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro 2023-05-15 11:19:37
Zarządzenie nr 145/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 grudnia 2013 w sprawie przyjęcia zasad i trybu opracowania Strategii Rozwoju Miasta Rypina 2004-2020 2023-05-15 11:18:15
Zarządzenie nr 137/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 listopada 2013 w sprawie rozpatrzenia uwag do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rypina 2023-05-15 11:15:04
Zarządzenie nr 136/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 listopada 2013 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Miasta Rypina 2023-05-15 11:13:50
Zarządzenie nr 135/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 listopada 2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypina na 2013 rok 2023-05-15 11:12:42
Zarządzenie nr 134/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 listopada 2013 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Rypina w 2014 roku 2023-05-15 11:11:37
Zarządzenie nr 133/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 listopada 2013 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: "Przebudowa nawierzchni ul. Spokojnej" 2023-05-15 11:10:35
Zarządzenie nr 132/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 listopada 2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2023-05-15 11:09:35
Zarządzenie nr 131/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 listopada 2013 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2014-2024 2023-05-15 11:08:39
Zarządzenie nr 128/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 października 2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypina na 2013 rok 2023-05-15 11:07:09
Zarządzenie nr 127/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 października 2013 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.:"Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap - budynki nr 6 i 7, plac zabaw, chodniki i zieleń" 2023-05-15 11:05:48
Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 października 2013 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku przy ul. Rynek 6" 2023-05-15 11:04:51
Zarządzenie nr 125/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 października 2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2013 r. i określenia regulaminu jej pracy 2023-05-15 11:03:50
Zarządzenie nr 124/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 października 2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-05-15 11:02:44
Zarządzenie nr 123/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 października 2013 w sprawie powołania Komisji ds. Dofinansowania Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli 2023-05-15 11:01:25
Zarządzenie nr 122/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 października 2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-05-15 10:43:15
Zarządzenie nr 121/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 października 2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-05-15 10:42:23
Zarządzenie nr 120/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 października 2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-05-15 10:40:52
Zarządzenie nr 119/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 października 2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-05-15 10:39:53
Zarządzenie nr 117/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 października 2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-05-15 10:39:02
Zarządzenie nr 115/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 października 2013 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypina 2023-05-15 10:38:02
Zarządzenie nr 112/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 października 2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2013 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Dostawa energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego Rypińskiej Grupy Zakupowej" 2023-05-15 10:36:57
Zarządzenie nr 111/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 października 2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypina na 2013 rok 2023-05-15 10:36:00
Zarządzenie nr 110/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 października 2013 w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w zarządzeniu nr 165/2012 z dnia 11.10.2012 w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rypin" 2023-05-15 10:34:48
Zarządzenie nr 109/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 1 października 2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypina" 2023-05-15 10:33:32
Zarządzenie nr 108/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 września 2013 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: "Portal Miejski" w ramach projektu Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenia tematycznych modułów informacyjnych" 2023-05-15 10:32:29
Zarządzenie nr 107/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 września 2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na relizację zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa ul. Zacisze i części ul. Łącznej" 2023-05-15 10:31:32
Zarządzenie nr 106/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 września 2013 w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetowym Gminy Miasta Rypina na 2014 rok 2023-05-15 10:30:31
Zarządzenie nr 105/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 września 2013 w sprawie powołania Komosji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Budowa dróg wewnętrznych w rejonie ul. Mławska - Dworcowa" 2023-05-15 10:29:29
Zarządzenie nr 104/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 września 2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Utwardzenia nawierzchni ul. Lisiny 2023-05-15 10:28:35
Zarządzenie nr 102/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 11 września 2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony o promocji zdrowia w 2013r. 2023-05-15 10:27:41
Zarządzenie nr 101/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 11 września 2013 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 183/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu na dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Rypina w 2013 roku 2023-05-15 10:26:27
Zarządzenie nr 100/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 11 września 2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Termomodernizacja budynku przy ul. Lipnowskiej 17 2023-05-15 10:25:14
Zarządzenie nr 99/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 września 2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-05-15 10:23:52
Zarządzenie nr 98/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 września 2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-05-15 10:20:02
Zarządzenie nr 97/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 września 2013 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: "Przebudowa odcinka ulicy Nowe Osiedle" 2023-05-15 10:19:04
Zarządzenie nr 96/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 września 2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa nawierzchni ul. Spokojnej" 2023-05-15 10:18:08
Zarządzenie nr 94/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 sierpnia 2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 "NIEZAPOMINAJKA" w Rypinie 2023-05-15 10:13:09
Zarządzenie nr 92/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 sierpnia 2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Dostawa energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego Rypińskiej Grupy Zakupowej" 2023-05-15 10:12:20
Zarządzenie nr 91/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 sierpnia 2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypina na 2013 rok 2023-05-15 10:11:22
Zarządzenie nr 90/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 sierpnia 2013 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu 2023-05-15 10:10:18
Zarządzenie nr 89/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 sierpnia 2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-05-15 10:09:26
Zarządzenie nr 88/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 sierpnia 2013 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację celu publicznego z zakresu sportu 2023-05-15 10:08:36
Zarządzenie nr 87/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 sierpnia 2013 w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2013-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku 2023-05-15 10:07:45
Zarządzenie nr 86/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 sierpnia 2013 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Rypina za pierwsze półrocze 2013 roku 2023-05-15 10:06:55
Zarządzenie nr 85/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 sierpnia 2013 w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypina w wybranych obszarach: -obszar IA - ograniczony od zachodu ul. 3-go Maja, od północy ul. Malanowskiego, od wschodu ul. Dłutka oraz od południa ul. Mławską, -obszaru IB - ograniczony od zachodu ul. Nowy Rynek, od północy ul. Mławską, od wschodu wschodnią granicą działki nr 896/3 i 896/4 oraz od południa południową granicą działki nr 895/17 i 895/18 2023-05-15 10:06:05
Zarządzenie nr 84/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 lipca 2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najpiękniejszy ogród" i "Najpiękniejszy balkon - pełen kwiatów" 2023-05-15 10:05:15
Zarządzenie nr 83/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 lipca 2013 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 " NIEZAPOMINAJKA" w Rypinie 2023-05-15 10:04:22
Zarządzenie nr 82/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 lipca 2013 w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania stypendium o charakterze motywacyjnym Rady Miasta Rypina 2023-05-15 10:03:32
Zarządzenie nr 80/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 lipca 2013 w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Rypina za drugi kwartał 2013 roku 2023-05-15 10:02:43
Zarządzenie nr 79/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 lipca 2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynku przy ul. Rynek 6" 2023-05-15 10:01:44
Zarządzenie nr 78/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 lipca 2013 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: "Przebudowa chodnika przy ul. Zielonej" 2023-05-15 10:00:42
Zarządzenie nr 77/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 lipca 2013 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 "NIEZAPOMINAJKA" w Rypinie 2023-05-15 09:59:42
Zarządzenie nr 76/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 lipca 2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-05-15 09:58:48
Zarządzenie nr 75/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 lipca 2013 w sprawie zakazu wprowadzania psów na niektóre obszary miasta Rypina 2023-05-15 09:57:52
Zarządzenie nr 74/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 lipca 2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2023-05-15 09:56:53
Zarządzenie nr 73/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 lipca 2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-05-15 09:55:12
Zarządzenie nr 72/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 lipca 2013 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2023-05-15 09:51:02
Zarządzenie nr 71/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 11 lipca 2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypina na 2013 rok 2023-05-15 09:50:06
Zarządzenie nr 70/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: "Przebudowa odcinka ulicy Nowe Osiedle" 2023-05-15 09:48:56
Zarządzenie nr 69/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta Rypina na 2013 rok 2023-05-15 09:47:52
Zarządzenie nr 68/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: "Portal Miejski w ramach projektu Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenia tematycznych modułów informacyjnych" 2023-05-15 09:46:46
Zarządzenie nr 67/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 czerwca 2013 w sprawie w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rypinie 2023-05-15 09:45:51
Zarządzenie nr 66/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 czerwca 2013 w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 rok 2023-05-15 09:44:25
Zarządzenie nr 65/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 "Niezapominajka" w Rypinie 2023-05-15 09:43:38
Zarządzenie nr 64/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 czerwca 2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2013 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn: "Portal Miejski w ramach projektu Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenia tematycznych modułów informacyjnych" 2023-05-15 09:42:42
Zarządzenie nr 63/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 czerwca 2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-05-15 09:41:44
Zarządzenie nr 62/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 czerwca 2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-05-15 09:40:37
Zarządzenie nr 61/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 czerwca 2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2023-05-15 09:39:32
Zarządzenie nr 60/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 czerwca 2013 w sprawie prawa pierwokupu 2023-05-15 09:38:38
Zarządzenie nr 59/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 czerwca 2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypina na 2013 rok 2023-05-15 09:37:48
Zarządzenie nr 58/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 czerwca 2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2013 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypina" 2023-05-15 09:36:16
Zarządzenie nr 57/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 czerwca 2013 w sprawie ustalenia Cennika opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Starorypinie Prywatnym gm. Rypin 2023-05-15 09:35:21
Zarządzenie nr 56/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 czerwca 2013 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypina 2023-05-15 09:34:34
Zarządzenie nr 55/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 maja 2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypina na 2013 rok 2023-05-15 09:33:30
Zarządzenie nr 54/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 maja 2013 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: "Portal Miejski w ramach projektu Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematyczne modułów informacyjnych" 2023-05-15 09:32:32
Zarządzenie nr 53/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 maja 2013 w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu 2023-05-15 09:25:57
Zarządzenie nr 52/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 maja 2013 w sprawie w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2023-05-15 09:24:56
Zarządzenie nr 51/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 maja 2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę ul. Spokojnej" 2023-05-15 09:24:01
Zarządzenie nr 50/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 maja 2013 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację celu publicznego z zakresu sportu 2023-05-15 09:23:15
Zarządzenie nr 49/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 16 maja 2013 w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. : "Systemy dziedzinowe w ramach projektu Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych" 2023-05-15 09:22:29
Zarządzenie nr 48/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 maja 2013 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2023-05-15 09:21:41
Zarządzenie nr 47/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 maja 2013 w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Rypina za 2012 rok 2023-05-15 09:20:48
Zarządzenie nr 46/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 maja 2013 w sprawie ogłoszenia konkursu promującego nowatorskie działania na rzecz miasta "Wędka Burmistrza" 2023-05-15 09:19:52
Zarządzenie nr 45/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 maja 2013 w sprawie w sprawie powołania Zespołu Projektowego w ramach zadania pn. "Rewitalizacja Obszaru przy ul. Nowe Osiedle - I etap", Umowa Nr WPW.I.433.7.23.2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Wspierania zdegradowanych dzielnic miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 2023-05-15 09:18:55
Zarządzenie nr 44/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 maja 2013 w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypina" 2023-05-15 09:17:51
Zarządzenie nr 43/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 maja 2013 w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania "Budowa dróg wewnętrznych w rejonie ul. Mławska-Dworcowa" 2023-05-15 09:16:55
Zarządzenie nr 42/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 29 kwietnia 2013 w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta Rypina na 2013 rok 2023-05-15 09:15:53
Zarządzenie nr 41/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 kwietnia 2013 w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa chodnika przy ul. Zielonej" 2023-05-15 09:14:43
Zarządzenie nr 40/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 24 kwietnia 2013 w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu 2023-05-15 09:13:43
Zarządzenie nr 39/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 kwietnia 2013 w sprawie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków wydzielonego rachunku dochodów 2023-05-15 09:12:39
Zarządzenie nr 38/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 kwietnia 2013 w sprawie w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Rypina za pierwszy kwartał 2013 roku 2023-05-15 09:11:43
Zarządzenie nr 37/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 kwietnia 2013 w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta Rypina na 2013 rok 2023-05-15 09:10:52
Zarządzenie nr 36/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 kwietnia 2013 w sprawie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie 2023-05-15 09:09:53
Zarządzenie nr 35/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 11 kwietnia 2013 w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta Rypina na 2013 rok 2023-05-15 09:08:46
Zarządzenie nr 34/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 11 kwietnia 2013 w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-05-15 09:07:37
Zarządzenie nr 33/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 kwietnia 2013 w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta Rypina na 2013 rok 2023-05-15 09:06:35
Zarządzenie nr 32/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 kwietnia 2013 w sprawie rypińskiego standardu organizacyjnego dla szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2013/2014 2023-05-15 09:04:58
Zarządzenie nr 31/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 marca 2013 w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypina na lata 2013-2044 2023-05-15 09:03:52
Zarządzenie nr 30/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 marca 2013 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Rypina za 2012 rok. 2023-05-15 09:02:52
Zarządzenie nr 29/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 marca 2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-05-15 09:00:33
Zarządzenie nr 28/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 marca 2013 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypina 2023-05-15 08:59:38
Zarządzenie nr 27/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 marca 2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim" 2023-05-15 08:58:44
Zarządzenie nr 26/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 14 marca 2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypina na 2013 rok 2023-05-15 08:53:10
Zarządzenie nr 25/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 1 marca 2013 w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla pracowników, którym pracodawca wyrazi zgodę na przejazd w podrózy służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy 2023-05-15 08:52:00
Zarządzenie nr 24/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 lutego 2013 w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Rypina za czwarty kwartał 2013 roku 2023-05-15 08:51:09
Zarządzenie nr 23/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 lutego 2013 w sprawie powołania Komisji ds. Dofinansowania Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli 2023-05-15 08:50:12
Zarządzenie nr 22/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 lutego 2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie 2023-05-15 08:48:59
Zarządzenie nr 21/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 lutego 2013 w sprawie rekrutacji dzieci do przedszkoli miejskich na terenie Miasta Rypina w roku szkolnym 2013/2014 2023-05-15 08:48:04
Zarządzenie nr 20/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 lutego 2013 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypina na 2013 rok 2023-05-15 08:46:53
Zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 lutego 2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja obszaru przy ul. Nowe Osiedle - 1 etap - budynki 6 i 7, plac zabaw, chodniki i zieleń" 2023-05-15 08:45:22
Zarządzenie nr 18/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 11 lutego 2013 w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników w jednostkach budżetowych Gminy Miasta Rypina 2023-05-15 08:44:27
Zarządzenie nr 17/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 11 lutego 2013 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury 2023-05-15 08:43:29
Zarządzenie nr 16/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 11 lutego 2013 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie 2023-05-15 08:42:34
Zarządzenie nr 15/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 1 lutego 2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-05-15 08:41:29
Zarządzenie nr 14/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 1 lutego 2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego 2023-05-15 08:40:34
Zarządzenie nr 13/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypina 2023-05-15 08:39:26
Zarządzenie nr 12/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-05-15 08:36:43
Zarządzenie nr 11/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Portal Miejski w ramach projektu Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych" 2023-05-15 08:35:49
Zarządzenie nr 10/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie 2023-05-15 08:34:56
Zarządzenie nr 9/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 stycznia 2013 w sprawie rozliczeń rozmów telefonicznych za telefon komórkowy używany przez Dyrektora Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie 2023-05-15 08:34:03
Zarządzenie nr 8/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 stycznia 2013 w sprawie obciążenia nieruchomości 2023-05-15 08:32:56
Zarządzenie nr 7/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 stycznia 2013 w sprawie ustalenia uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 2023-05-15 08:31:59
Zarządzenie nr 5/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 stycznia 2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie 2023-05-15 08:31:08
Zarządzenie nr 4/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 stycznia 2013 w sprawie ustalenia limitu kilometrów w jazdach lokalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Rypinie 2023-05-15 08:30:17
Zarządzenie nr 3/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 stycznia 2013 w sprawie rozliczeń rozmów telefonicznych za telefony komórkowe używane przez Dyrektorów oraz kierowników jednostek organizacyjnych w Rypinie 2023-05-15 08:29:17
Zarządzenie nr 2/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 stycznia 2013 w sprawie rozliczeń rozmów telefonicznych za telefony komórkowe używane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Rypinie 2023-05-15 08:27:44
Zarządzenie nr 1/2013 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 stycznia 2013 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców(opiekunów prawnych) lub opiekunów wyznaczonych przez rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców(opiekunów prawnych) lub opiekunów wyznaczonych przez rodziców 2023-05-15 08:26:11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Żebrowski

Data wytworzenia:
15 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
15 maj 2023, godz. 08:23

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
15 maj 2023, godz. 08:23