Miejscowy Plan Zagospodarowania

Miejscowy Plan Zagospodarowania - sporządzane

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DWÓCH OBSZARÓW MIASTA RYPIN W REJONIE ULICY BIELAWKI – projekt planu na sesję

Projekt planu na sesję – tekst (335kB) word
Projekt planu na sesję – rysunek (609kB) pdf
Projekt planu na sesję – rysunek z georeferencją (49097kB) plik
Uzasadnienie uchwały (22kB) word
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały (16kB) word
Załącznik Nr 3 do projektu uchwały (16kB) word
Załącznik Nr 4 do projektu uchwały – dane przestrzenne (8kB) plik


Miejscowy Plan Zagospodarowania - uchwalone

Obszar III (obowiązuje od 26 października 2009 r.; w obszarze IIIA zmieniony uchwałą nr XXXVIII/263/13 z 13 VIII 2013 r.; w innym obszarze uchwałą nr XIV/109/2019 z 8 listopada 2019 r.)

Dziennik Urzędowy (8192kB) pdf
Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXIII/329/09 (87kB) pdf
Załącznik nr 1 mapka (4906kB) jpg
Załącznik nr 2 Uwagi (28kB) pdf
Załącznik nr 3 Infrastruktura (38kB) pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu (239kB) pdf
Załącznik graficzny (2996kB) pdf

Obszar IIIA - zmiana do uchwały XXXIII/329/09 z dnia 29.06.2009r. (obowiązuje od 26.09.2013 r.)

Dziennik Urzędowy poz 298 (2494kB) pdf
Uchwala Rady Miasta Rypina nr XXXVIII/263/13 z dnia 13.08.2013r. (310kB) pdf
Załącznik nr 1 - rysunek planu (843kB) pdf
Załącznik nr 2 - rozpatrzenie uwag (35kB) pdf
Załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie realizacji inwestycji (58kB) pdf

Obszar pomiędzy torami kolejowymi, a ul. Bielawki - zmiana do uchwały XXXIII/329/09 z dnia 29.06.2009r. (obowiązuje od 29.11.2019 r.)

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2019 r. poz. 6049 (599kB) pdf
Uchwała Rada Miasta Rypin nr XIV/109/2019 z 8 listopada 2019 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w obszarze pomiędzy torami kolejowymi, a ul. Bielawki – tekst + załączniki tekstow (10402kB) pdf
Uchwała Rada Miasta Rypin nr XIV/109/2019 z 8 listopada 2019 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w obszarze pomiędzy torami kolejowymi, a ul. Bielawki – załącznik nr 1 (graficzny) (2233kB) pdf

Obszar I i II (w obszarze IA i IB zmieniono Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXXVIII/264/13 z 13 sierpnia 2013 r., w zakresie dotyczącym obszaru II traci moc w związku z uchwała Rady Miasta Rypin nr XXXIX/262/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.)

Dziennik Urzędowy Nr 131 z 2005 (713kB) pdf
obszar I rys.tif (976kB) plik

Obszar IA i IB (zmiana do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr XXXVIII/210/05 z 31 sierpnia 2005 r. obowiązuje od  5 listopada 2013 r.)

Dz.Urz 2013 poz 2952 (1513kB) pdf
Uchwała_nr_XXXVIII-264-13 z dnia 13 sierpnia 2013r. - tekst (191kB) pdf
Uchwała nr XXXVIII-264-13 z 13 sierpnia 2013 r. - załączniki (2798kB) pdf

Obszar ograniczony od zachodu ul. Cholewińskiego i zachodnią granicą terenu Zespołu Szkół nr 2, od północy ul. Koszarową, od wschodu terenami PKP oraz od południa ul. Dworcową

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2017 r. poz. 3474 (871kB) pdf
Uchwała Rady Miasta Rypin nr XXXIX/262/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. wraz z załącznikami tekstowymi nr 2 i 3 (4987kB) pdf
Załącznik nr 1 – rysunek planu (8951kB) pdf

Obszar miasta Rypin w rejonie ulic Mickiewicza i 3 Maja

Uchwała Rady Miasta Rypin nr XX21412020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. wraz z załącznikami tekstowymi nr 2 i 3 i uzasadnieniem - tekst ujednolicony (728kB) pdf
Załącznik nr 1 – rysunek planu (1851kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marek Kiedrowski (19 września 2008)
Opublikował: Marcin Żebrowski (19 września 2008, 14:39:51)

Ostatnia zmiana: Maciej Piotrowski (3 listopada 2021, 13:31:26)
Zmieniono: Dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 19341