Uchwała nr XXXII/206/2021Rady Miasta Rypinz dnia 23 marca 2021Zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2029Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.1)

Uchwała nr XXXII/206/2021
Rady Miasta Rypin
z dnia 23 marca 2021


Zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.1)


Pełna treść:

206 21.pdf (7340kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (25 marca 2021, 11:39:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 57