Uchwała nr XXXI/200/2021Rady Miasta Rypinz dnia 29 stycznia 2021zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2029Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy Z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.') oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.2)

Uchwała nr XXXI/200/2021
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 stycznia 2021


zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2021-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy Z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.') oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.2)


Pełna treść:

200 21.pdf (7130kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (9 lutego 2021, 08:00:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 245