Uchwała nr XXXI/197/2021Rady Miasta Rypinz dnia 29 stycznia 2021w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rypin.Na podstawie art.10 ust.1, art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)1, art.87 ust.1 i 4 oraz art. 565 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j Dz.U. 2 2020 r. poz.310 z późn. zm.)2 po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Dyrektorem Zarządu Zlewni w Toruniu oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Uchwała nr XXXI/197/2021
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 stycznia 2021


w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rypin.

Na podstawie art.10 ust.1, art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)1, art.87 ust.1 i 4 oraz art. 565 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j Dz.U. 2 2020 r. poz.310 z późn. zm.)2 po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Dyrektorem Zarządu Zlewni w Toruniu oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy


Pełna treść:

197 21.pdf (8529kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (9 lutego 2021, 07:53:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 151