Uchwała nr XXVIII/179/2020Rady Miasta Rypinz dnia 7 października 2020Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027Na podstawie an. 226, art. 227. art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.ł) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Uchwała nr XXVIII/179/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 7 października 2020


Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027

Na podstawie an. 226, art. 227. art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.ł) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)


Pełna treść:

179 20.pdf (7923kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (19 października 2020, 14:59:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 146