Uchwała nr XXV/167/2020Rady Miasta Rypinz dnia 6 lipca 2020Zmieniająca uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027Na podstawie art. 226, an. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.l) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Uchwała nr XXV/167/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 6 lipca 2020


Zmieniająca uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027

Na podstawie art. 226, an. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.l) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)


Pełna treść:

167 20.pdf (5606kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (9 lipca 2020, 12:45:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 214