Uchwała nr XXIII/163/2020Rady Miasta Rypinz dnia 19 czerwca 2020zmieniająca uchwalę W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228. art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy Z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.') oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy Z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. DZ. U. Z 2020 r. poz. 713)

Uchwała nr XXIII/163/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 19 czerwca 2020


zmieniająca uchwalę W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228. art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy Z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.') oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy Z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. DZ. U. Z 2020 r. poz. 713)


Pełna treść:

163 20.pdf (5529kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (29 czerwca 2020, 14:19:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 241