Uchwała nr XXIII/164/2020Rady Miasta Rypinz dnia 19 czerwca 2020w sprawie wprowadzenia Regulaminów korzystania z terenu wokół Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 oraz terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie.Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Uchwała nr XXIII/164/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 19 czerwca 2020


w sprawie wprowadzenia Regulaminów korzystania z terenu wokół Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 oraz terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)


Pełna treść:

164 20.pdf (977kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (29 czerwca 2020, 13:09:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 160