Uchwała nr XXIII/160/2020Rady Miasta Rypinz dnia 19 czerwca 2020w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Rypin przy realizacji zadania polegającego na zmianie aglomeracjiNa podstawie art.10 ust.1, art. 18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art.87 ust.2 i 3, art. 92 oraz art. 565 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j Dz.U. z 2020 r. poz.310 ze zm.)1 oraz art. 216 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)2

Uchwała nr XXIII/160/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 19 czerwca 2020


w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Rypin przy realizacji zadania polegającego na zmianie aglomeracji

Na podstawie art.10 ust.1, art. 18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art.87 ust.2 i 3, art. 92 oraz art. 565 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j Dz.U. z 2020 r. poz.310 ze zm.)1 oraz art. 216 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)2


Pełna treść:

160 20.pdf (346kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (29 czerwca 2020, 13:05:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 147