Uchwała nr XXII/152/2020Rady Miasta Rypinz dnia 29 maja 2020Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.l) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy Z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Uchwała nr XXII/152/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 maja 2020


Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.l) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy Z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)


Pełna treść:

152 20.pdf (5809kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (5 czerwca 2020, 08:18:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 156