Uchwała nr XXII/151/2020Rady Miasta Rypinz dnia 29 maja 2020Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 94, 211. 212, 214, 215, 222, 235-237. 242. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.')

Uchwała nr XXII/151/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 maja 2020


Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 94, 211. 212, 214, 215, 222, 235-237. 242. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.')


Pełna treść:

151 20.pdf (10290kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (5 czerwca 2020, 08:16:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 165