Uchwała nr XXII/150/2020Rady Miasta Rypinz dnia 29 maja 2020W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gmimtym (tekstjedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1. 2 i 4, w zw. art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

Uchwała nr XXII/150/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 maja 2020


W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gmimtym (tekstjedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1. 2 i 4, w zw. art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293)


Pełna treść:

150 20.pdf (5516kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (5 czerwca 2020, 08:13:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 157