Uchwała nr XX/146/2020Rady Miasta Rypinz dnia 2 kwietnia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustayvy Z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.2)

Uchwała nr XX/146/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 2 kwietnia 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustayvy Z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.2)


Pełna treść:

146 20.pdf (6853kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (21 kwietnia 2020, 14:20:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 125