Uchwała nr XX/145/2020Rady Miasta Rypinz dnia 2 kwietnia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (1. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.`) oraz ait. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy Z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 że zm.2)

Uchwała nr XX/145/2020
Rady Miasta Rypin
z dnia 2 kwietnia 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (1. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.`) oraz ait. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy Z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 że zm.2)


Pełna treść:

145 20.pdf (9711kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (21 kwietnia 2020, 14:19:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124