Uchwała nr XVIII/126/2019Rady Miasta Rypinz dnia 30 grudnia 2019w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.2)

Uchwała nr XVIII/126/2019
Rady Miasta Rypin
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2020-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.2)


Pełna treść:

126 19.pdf (2627kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (7 stycznia 2020, 13:39:05)

Ostatnia zmiana: Maciej Piotrowski (15 stycznia 2020, 15:25:29)
Zmieniono: Poprawienie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 227