Uchwała nr LVIII/380/2018Rady Miasta Rypinz dnia 13 listopada 2018w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 . roku o podatkach i opłatach lokalnych” (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 1445, poz. 1669, poz. 1693 i poz. 1722) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 (M. P. z 2018 r, poz. 745)

Uchwała nr LVIII/380/2018
Rady Miasta Rypin
z dnia 13 listopada 2018


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 . roku o podatkach i opłatach lokalnych” (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 1445, poz. 1669, poz. 1693 i poz. 1722) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 (M. P. z 2018 r, poz. 745)


Pełna treść:

380 18.pdf (263kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (23 listopada 2018, 11:23:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 761