Uchwała nr XLIV/300/2017Rady Miasta Rypinz dnia 28 grudnia 2017w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2018 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (1. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmł) oraz an. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Uchwała nr XLIV/300/2017
Rady Miasta Rypin
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (1. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmł) oraz an. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)


Pełna treść:

300 17.pdf (1915kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (8 stycznia 2018, 11:06:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 341