Uchwała nr XLIII/299/2017Rady Miasta Rypinz dnia 28 listopada 2017zmieniająca uchwałę W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2017-2024 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

Uchwała nr XLIII/299/2017
Rady Miasta Rypin
z dnia 28 listopada 2017


zmieniająca uchwałę W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2017-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)


Pełna treść:

299 17.pdf (1936kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (7 grudnia 2017, 12:53:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 333