Uchwała nr XXVI/ 200 /16Rady Miasta Rypinz dnia 30 listopada 2016w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tj. Dz.U.z 2016r, poz. 446; poz. 1579), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnychW -(tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz. 716; poz. 1579) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016r w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017r (M.P. z 2016r, poz. 779)

Uchwała nr XXVI/ 200 /16
Rady Miasta Rypin
z dnia 30 listopada 2016


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tj. Dz.U.z 2016r, poz. 446; poz. 1579), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnychW -(tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz. 716; poz. 1579) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016r w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017r (M.P. z 2016r, poz. 779)


Pełna treść:

200 16.pdf (234kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Piotrowski (8 grudnia 2016, 14:19:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 819